Tlačové správy z roku 2024

 1. 2024
 2. 2023
 3. 2022
 4. 2021
 5. Staršie...
 1. Piktogram kalendára

  Máj

  1. Bratislava, 28. mája, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešne integrovala dátový typ BF16 do kompilátora svojho čipu Prodigy® a softvérovej distribúcie, ktorá je teraz k dispozícii pre prvých používateľov a zákazníkov ako predinštalovaný obraz v rámci beta fázy testovania. BF16, alebo bfloat16, je skrátený dátový typ s pohyblivou rádovou čiarkou založený na 32-bitovom normovanom IEEE dátovom type (f32) s jednoduchou presnosťou a pohyblivou rádovou čiarkou (single-precision floating point). Používa sa na zrýchlenie strojového učenia (machine learning, ML) znížením požiadaviek na pamäť a zvýšením rýchlosti výpočtov ML algoritmov.
   Tachyum demonštruje plnú podporu BF16 AI v GCC a PyTorch
  2. Bratislava, 21. mája, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že jej softvérová distribúcia Prodigy®, čiže plne integrovaný softvérový balík (stack), je k dispozícii pre prvých používateľov a zákazníkov ako predinštalovaný obraz v rámci beta fázy testovania. Aplikácie zahrnuté v beta verzii distribučného balíka boli testované tak, aby fungovali okamžite „po vybalení“, takže zákazníci a partneri môžu ihneď začať používať referenčný dizajn Prodigy. Navyše, v prípade, že sa počas testovania beta verzie vyskytnú akékoľvek problémy, používatelia môžu systém jednoducho uviesť do pôvodného obrazu.
   Distribučný balík softvéru Tachyum vstupuje do beta testovania
  3. Bratislava, 15. mája, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozšírila rozhranie UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) na beta verziu a pridala funkcie RAID 1. Tieto najnovšie vylepšenia sú ďalším znakom toho, že hardvér Tachyum Prodigy® sa zdokonaľuje a postupuje vývojovými fázami k uvedeniu na trh. UEFI nahrádza starší systém BIOS (Basic Input/Output System) a predstavuje rozhranie novej generácie medzi operačným systémom a firmvérom platformy. Používa sa počas štartovacieho (bootovacieho) procesu na inicializáciu hardvéru a načítanie operačného systému.
   Tachyum pridáva RAID 1 a UEFI pre Prodigy posúva do beta verzie
  4. Bratislava, 7. mája, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že do svojho emulačného systému Prodigy® FPGA pridala watchdog časovač, ktorý pomáha odhaliť a zotaviť sa z poruchy zariadenia alebo systému. Mechanizmus uľahčuje automatickú opravu dočasných hardvérových porúch a zabraňuje chybnému alebo škodlivému softvéru narušiť fungovanie systému. Watchdog Prodigy, ktorý je k dispozícii ako hardvérový aj virtualizovaný čas, je súčasťou samoopravnej infraštruktúry v rámci dátových centier. Umožňuje automatickú obnovu serverov, ktoré zamrznú, a to bez zásahu človeka.
   Tachyum pridáva do Prodigy FPGA časovače Watchdog
 2. Piktogram kalendára

  Apríl

  1. Bratislava, 24. apríla, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že testuje prístup systému Git k softvérovým repozitárom Tachyum. Tento najnovší pokrok je súčasťou pokračujúceho záväzku spoločnosti uvoľňovať všetok softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Cieľom je poskytnúť zákazníkom a partnerom jednoduchú a priamu platformu na včasné testovanie Prodigy® pred dostupnosťou kremíkového čipu a zároveň znížiť požiadavky na podporu. Git je open-source distribuovaný systém riadenia revízií určený na sledovanie zmien zdrojového kódu počas vývoja softvéru.
   Tachyum testuje otvorený zdrojový kód softvéru Prodigy prostredníctvom systému Git
  2. Bratislava, 9. apríla, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že dokončila testovanie plnohodnotných funkcií hardvérového ladenia (debugovanie - hľadanie a opravovanie chýb v programoch) na FPGA prototype svojho univerzálneho procesora Prodigy®. Debugovacie funkcie prešli testovaním s GNU Debugger (gdb), široko používaným linuxovým nástrojom na ladenie softvéru, aby sa zabezpečila úspešná prevádzka čipu. Sú kľúčovou súčasťou vývoja čipu Prodigy na ceste smerom k produkcii. Debugger je súčasťou procesu vývoja hardvéru a používa sa na vyhľadávanie a identifikáciu komponentov, ktoré nefungujú správne alebo sú nesprávne nakonfigurované.
   Spoločnosť Tachyum dokončila testovanie debuggera na FPGA Prototype čipu Prodigy
 3. Piktogram kalendára

  Marec

  1. Bratislava, 26. marca, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes pridala novú publikáciu do svojej rozsiahlej knižnice bielych kníh. Prináša prehľad stratégie RAS (Reliability, Availability and Serviceability) vrátane podrobného pohľadu na kľúčové vlastnosti RAS zabudované do univerzálneho procesora Prodigy®, ktoré pomôžu uspokojiť požiadavky súčasných dátových centier. RAS je súbor súvisiacich atribútov, ktoré sa zvažujú pri navrhovaní, výrobe, nákupe a používaní počítačových produktov alebo komponentov. Komplexná stratégia RAS spoločnosti Tachyum, navrhnutá od základov, zahŕňa viacero aspektov na úrovni kremíka, platformy a systému s cieľom zabezpečiť, aby nasadenie technológie Prodigy poskytovalo vysoký výkon spolu s vysokou spoľahlivosťou a dostupnosťou na všetkých úrovniach.
   Tachyum upevňuje spoľahlivosť, dostupnosť a použiteľnosť univerzálneho procesora Prodigy
  2. Bratislava, 12. marca, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že do univerzálneho procesora Prodigy® pridala a úspešne nasadila funkcie Machine Check and Recovery (MCR) so subsystémom Linux Error Detection and Correction (EDAC) ako súčasť emulačného systému FPGA. MCR s ovládačom Linux EDAC je nevyhnutný pre aplikácie dátových centier, pričom táto dvojica spolupracuje na poskytovaní dôležitých informácií na predpovedanie a zmierňovanie porúch. Vďaka detekcii a bezproblémovej oprave chýb spôsobených vonkajšími udalosťami vo vnútorných pamäťových blokoch procesora a pripojených moduloch DDR môže Prodigy bez prerušenia spúšťať dlhodobé pracovné záťaže s cieľom zachovať a zlepšiť bezporuchovosť systémov nasadených v širokom rozsahu.
   Tachyum predvádza funkciu Machine Check and Recovery (MCR) na Prodigy FPGA
  3. Bratislava, 5. marca, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že prináša na trh riešenia platforiem 1U a 2U (1 Unit je 4,445 cm; 2U je 8,49 cm; ide o špecifikáciu založenú asociáciou Electronic Industries Association, EIA). Tento strategický prístup zaručuje, že zákazníci a partneri budú môcť rýchlo a jednoducho testovať, porovnávať a nasadzovať riešenia s čipmi Prodigy® v rámci širokej škály podporovaných aplikácií a pracovných záťaží. Stratégia Tachyum v oblasti platforiem zahŕňa ponuku hodnotiacich platforiem (evaluation platform) pre prvotné testovanie s výrobcami OEM a ODM, ktorí môžu čipy Prodigy začleniť do svojich vlastných návrhov.
   Tachyum zverejňuje referenčné návrhy 1U a 2U pre servery, HPC a AI
 4. Piktogram kalendára

  Február

  1. Bratislava, 20. februára 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že do FPGA emulačného systému pre procesor Prodigy pridala jednotku na monitorovanie výkonu (Performance Monitoring Unit,PMU), ktorá zákazníkom a partnerom umožňuje riešiť úzke miesta (bottlenecks) a lepšie optimalizovať výkon procesora Prodigy pre všetky aplikácie a záťaže. PMU je základným nástrojom na zhromažďovanie informácií o úzkych miestach výkonu. Ponúka možnosť zaznamenávať širokú škálu udalostí, ktoré zahŕňajú každý aspekt univerzálneho procesora Prodigy bez toho, aby sa spomalila samotná aplikácia.
   Tachyum predvádza PMU bežiace na emulačnom systéme Prodigy FPGA
  2. Bratislava, 14. februára, 2024 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že upgradovala softvérový balík pre univerzálny procesor Prodigy® pred očakávaným uvedením jeho beta verzie koncom štvrťroka. Kvalitné dokončenie softvérového balíka (stacku) je kľúčovým komponentom, keďže spoločnosť napreduje k výrobe a distribúcii čipu. Softvéroví inžinieri Tachyum tvrdo pracovali na tom, aby umožnili plný potenciál procesora Prodigy. Vyvinuli ekosystém aplikácií, systémového softvéru, frameworkov (aplikačných rámcov) a knižníc, ktoré sú portované tak, aby fungovali natívne na hardvéri Prodigy.
   Tachyum pred vydaním beta verzie upgraduje softvérový balík pre univerzálny procesor Prodigy
  3. Bratislava, 8. februára, 2024 – Spoločnosť Tachyum®, tvorca Prodigy®, prvého univerzálneho procesora na svete, dnes vydala bielu knihu, ktorá popisuje, ako platforma Prodigy ATX (Advanced Technology Extended) sprístupní umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI) pre tých, ktorí bežne nemajú prístup k sofistikovaným AI modelom. Platforma Prodigy ATX umožní prevádzkovať špičkové AI modely už za cenu 5 000 USD. AI subsystém čipu Prodigyje od základov vytvorený tak, aby poskytoval špičkové funkcie umelej inteligencie.
   Tachyum s platformou Prodigy ATX za cenu 5 000 USD robí umelú inteligenciu prístupnou pre všetkých
 5. Piktogram kalendára

  Január

  1. Bratislava, 9. januára, 2024 – Predstavitelia spoločnosti Tachyum® očakávajú, že v roku 2024 zúročia dynamiku nadobudnutú sériou úspechov v uplynulom roku a zároveň využijú cyklus obnovy polovodičov, ku ktorému vo svete práve dochádza. Firma smeruje k masovej výrobe, ktorá umožní revolúciu v dátových centrách. Medzi hlavné priority spoločnosti v roku 2024 patria: Pokrok vo vývoji produktu –Firma očakáva, že čoskoro odhalí referenčný dizajn, keď tím Tachyum dokončí finálne ladenie a „čistenie“ čipu.
   Tachyum je pripravené na rok 2024, v ktorom očakáva veľký posun
 1. 2024

 2. 2023

 3. 2022

 4. 2021

 5. Staršie...