Tlačová správa

4-minútové čítanie

Poradca Tachyum Steve Furber získal prestížnu Draperovu cenu v oblasti počítačového inžinierstva

BRATISLAVA, 8. februára 2022 – Člen poradného tímu spoločnosti Tachyum™ Steve Furber získal cenu Charlesa Starka Drapera v oblasti počítačového inžinierstva za rok 2022. Ocenenie udeľuje americká National Academy of Engineering (NAE) a patrí medzi najvyššie ceny na svete udeľované za inžinierstvo. Steve Furber cenu získal za svoj prínos k vynálezu, vývoju a implementácii počítačových čipov s redukovanou inštrukčnou sadou (RISC).

Od roku 1988 sa prestížna cena na počesť amerického vedca a inžiniera Charlesa Starka Drapera, označovaného aj ako „otca inerciálnej navigácie“, každé dva roky udeľuje tým, ktorí významne prispeli k rozvoju počítačového inžinierstva a technológií. Steve Furber bol ocenený za pomoc pri podpore komercializácie čipov RISC. V britskej spoločnosti Acorn navrhol mikroprocesor Acorn RISC Machine (ARM). Architektúru RISC používa až 99 percent dnešných vstavaných počítačových systémov.

Steve Furber je ICL profesorom počítačového inžinierstva na Univerzite v Manchestri, kde vedie výskum v oblasti inžinierstva neurónových systémov. Vďaka jeho projektu SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture) vznikol počítač s miliónom ARM procesorov optimalizovaných pre aplikácie modelovania mozgu. S viac ako 200 miliardami doteraz vyrobených čipov je ARM najrozšírenejšou architektúrou inštrukčnej sady (ISA) na svete.

Ako firemný poradca pomáha profesor Furber spoločnosti Tachyum pri vývoji a nasadení procesora Tachyum Prodigy®, aby dosahoval prevratný výkon v neurónových simuláciách Spiking Model, ako aj pri štandardnom zaťažení dátových centier. Popri Stevovi Furberovi je medzi poradcami spoločnosti Tachyum aj Fred Weber, bývalý Chief Technology Officer spoločnosti AMD, v rámci ktorej predstavil prvé 64-bitové procesory kompatibilné s architektúrou x86, Opteron a Athlon 64. Fred Weber bol hlavným dizajnérom prvého 64-bitového procesora AMD.

„Je pre mňa veľkou cťou dostať od NAE prestížnu cenu Charlesa Starka Drapera. Vnímam to ako uznanie mojej práce pri presadzovaní technológie RISC vo všeobecnosti a konkrétne procesora ARM,” povedal Steve Furber. „Verím, že mnohé z pokrokov, ktoré sme dosiahli, budú ďalej pokračovať v inovatívnych spoločnostiach, ako je Tachyum. Táto spoločnosť vďaka nízkoenergetickým a vysokovýkonným čipom umožní umelej inteligencii s výkonom na úrovni ľudského mozgu spôsobiť vo svete revolúciu.“

Procesor Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud ako aj vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba.

Tachyum Prodigy® môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby a vzorkovaniu v roku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.