Tlačové správy

Najnovšie tlačové správy

 1. 2023
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020
 5. 2019
 1. Piktogram kalendára

  September

  1. Bratislava, 26. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešne predviedla bezproblémové fungovanie nenatívnej (x86_64) aplikácie pod operačným systémom Linux, ktorá beží na FPGA emulačnom systéme čipu Prodigy. Firma tak zabezpečuje použiteľnosť širokej škály softvérových aplikácií pre zákazníkov od prvého dňa, keď bude univerzálny procesor Prodigy dostupný na trhu v budúcom roku. x86 (známy aj pod názvami x64, x86_64, AMD64 alebo Intel 64) je rodina architektúr inštrukčných súborov, ktorá dnes predstavuje inštalačnú základňu pre záťaže dátových centier.
   Tachyum spúšťa binárne x86-64 súbory na Prodigy FPGA a dosahuje svoj kľúčový míľnik
  2. Bratislava, 19. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje svoj softvérový ekosystém Prodigy. Konkrétne pridáva kompilátor LLVM pre umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI) a podporu programovacieho jazyka Rust v systéme Linux. Ide o najnovší prírastok do už aj tak bohatej a robustnej kolekcie aplikácií, systémového softvéru, frameworkov (aplikačných rámcov) a knižníc, ktoré bežia pod QEMU emuláciou a pred uvedením čipu Prodigy do výroby sú testované na hardvérovom FPGA emulátore.
   Tachyum pridáva LLVM pre AI a Linux Rust
  3. Bratislava, 12. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje jedinečnú hodnotu tzv. value proposition svojho procesora Prodigy. Ponúka svoje Tachyum TPU® (Tachyum Processing Unit) IP (Intellectual property, duševné vlastníctvo) ako licencovateľné jadro, čo umožňuje vývojárom plne využívať výhody umelej inteligencie (AI) trénovanej v dátových centrách pri tvorbe tzv. internetu vecí (IoT, Internet of Things) a Edge zariadení. Prodigy od spoločnosti Tachyum je prvý univerzálny procesor, ktorý kombinuje procesory pre všeobecné výpočty, vysokovýkonné výpočty (HPC), umelú inteligenciu, hlboké strojové učenie, vysvetliteľnú AI, bio-AI a ďalšie disciplíny AI na jednom čipe.
   Tachyum ponúka svoju TPU inferenčnú IP na trhoch Edge a embedovaných systémov
 2. Piktogram kalendára

  August

  1. Bratislava, 22. augusta, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila vydanie vedeckého článku, v ktorom popisuje, ako prvý univerzálny procesor Prodigy® zmení kvalitu, efektívnosť a ekonomiku generatívnej umelej inteligencie (GenAI). Materiál s názvom “Unprecedented Scale and Efficiency in Generative AI with FP8 8:3 Super-Sparsity” ponúka technické informácie ako môže Prodigy efektívnejšie splniť požiadavky na výpočty a škálovanie generatívnej AI. GenAI trénuje na obrovských dátových súboroch, aby vytvorila originálne výsledky, a nie identifikáciu alebo analýzu už známych dát.
   Tachyum FP8 super-sparsity ukazuje cestu k efektívnej generatívnej AI
  2. Bratislava, 15. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® oznámila, že dosiahla výrazne lepšie výsledky pri špecifikáciách čipu, než pôvodne očakávala po úspešnej zmene nástrojov pre fyzický dizajn (PD, Physical Design). Vďaka novým nástrojom EDA, ktoré využívala vo fáze fyzického návrhu univerzálneho procesora Prodigy®, zvýšila počet jadier čipu na 192. Po kódovaní dizajnu RTL (Register Transfer Level, logika čipu) začala spoločnosť pracovať na dokončení fyzického dizajnu čipu Prodigy (skutočnom rozmiestnení tranzistorov a vodičov).
   Tachyum po prechode na nové nástroje EDA dosahuje 192-jadrový čip
  3. Bratislava, 2. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešným spustením hypervízora Xen na softvérovom emulátore QEMU dokončila portovanie všetkého softvéru potrebného na validáciu čipu na prototype Prodigy FPGA pred jeho odoslaním do výroby. Xen je hypervízor typu 1 (natívny, bare metal - spustený priamo na hardvéri), ktorý poskytuje služby umožňujúce prevádzku viacerých virtuálnych strojov na jednom fyzickom hostiteľskom systéme, pričom zdieľa zdroje, ako je pamäť, spracovanie údajov a zariadenia.
   Tachyum predvádza podporu pre hypervízor Xen
 3. Piktogram kalendára

  Júl

  1. Bratislava, 25. júla 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že vydala bielu knihu “Tachyum Prodigy – Solution for Data Centers that are Hungry for Energy.” Vysvetľuje v nej, prečo je Prodigy®, prvý univerzálny procesor na svete, tou správnou voľbou na pomoc pri zvládaní neustále rastúcej spotreby energie v dátových centrách. Dátové centrá patria medzi energeticky najnáročnejšie zariadenia na svete. Podľa reportu medzinárodnej energetickej agentúry (International Energy Agency, IEA) dátové centrá a siete na prenos dát spotrebovávajú 3 % celosvetovej spotreby elektrickej energie.
   Tachyum ukazuje cestu k trvalo udržateľným zeleným dátovým centrám
  2. Bratislava, 18. júla, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes vydala dokument s názvom “Credit Unions, Blockchain, CBDC, FinTech and Tachyum Prodigy”. Vysvetľuje v ňom, ako môže Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, transformovať transakčné bankovníctvo a zároveň minimalizovať peňažné a environmentálne náklady spojené s požiadavkami na elektrickú energiu potrebnú pre blockchain. Vďaka Blockchainu transakcie realizujú priamo od platiteľa k príjemcovi (od osoby k osobe) bez akéhokoľvek sprostredkovateľa. Podľa spoločnosti PricewaterhouseCoopers 77 % FinTech podnikov už v súčasnosti používa blockchain alebo prechádza na produkty a služby na ňom založené.
   Tachyum Prodigy pomáha transformovať transakčné bankovníctvo
  3. Bratislava, 11. júla, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ oznámila, že na Prodigy, prvom univerzálnom procesore na svete, sa blíži k dokončeniu softvérových balíkov pre zákazníkov a OEM/ODM partnerov. Po portovaní a demonštrácii samostatných aplikácií smeruje Tachyum k plnej distribúcii softvéru. Spoločnosť dokončila integráciu platforiem BMC (Baseboard Management Controller) a UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) a vstúpila do beta verzie. Tieto balíky firmvéru sú teraz funkčné a integrované do prototypu systému Prodigy FPGA.
   Spoločnosť Tachyum predviedla beta verziu BMC/UEFI na Prodigy FPGA
 4. Piktogram kalendára

  Jún

  1. Bratislava, 27. júna, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ oznámila, že k dnešnému dňu končí s prijímaním objednávok na emulačné systémy svojho univerzálneho procesora Prodigy, ktoré sú postavené na doskách programovateľných hradlových polí (Field Programmable Gate Array, FPGA). Firma uvoľňuje finálny Prodigy build (zostavu systému) pre odoslanie do výroby (tape-out). Noví partneri a zákazníci, ktorí budú mať záujem pracovať s FPGA emuláciou čipu Prodigy a hodnotiť produkt, merať výkon, vyvíjať a ladiť softvér či testovať kompatibilitu, si budú môcť dohodnúť súkromné testovanie v laboratóriách spoločnosti Tachyum.
   Tachyum uzatvára objednávky na FPGA prototypy pred blížiacim sa odoslaním čipu do výroby
 1. 2023

 2. 2022

 3. 2021

 4. 2020

 5. 2019