Tlačové správy

Najnovšie tlačové správy

 1. 2023
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020
 5. 2019
 1. Piktogram kalendára

  Marec

  1. Bratislava, 28. marca 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že posilnila svoje zapojenie v rámci organizácie Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), ktorá vyvíja a podporuje ekosystém čipletov a inovácie v oblasti zapuzdrenia čipov. Komunita UCIe podporuje spoluprácu medzi lídrami v oblasti polovodičov, výroby puzdier, IP (Intellectual Property) dodávateľov, výrobcov čipov a cloudových služieb. UCIe 1.0 je otvorená špecifikácia, ktorá definuje prepojenie medzi čipletmi v rámci puzdra, aby sa zabezpečila komunikácia a funkčnosť.

   Pre Prodigy 2 Tachyum využije štandardy UCIe na prepájanie čipletov
  2. BRATISLAVA, 21. marca, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes vydala ďalší zo série technologických dokumentov, tzv. bielu knihu “Tachyum HPC/AI Software Stack Overview”. Podrobne v nej opisuje softvérové balíky, ktoré ponúka a podporuje so svojím softvérovým tímom, a ktoré umožňujú vývojárom softvéru vytvárať HPC aplikácie nasadené ako súčasť dátových centier s technológiou Prodigy®. Softvérové návrhy Tachyum pomáhajú splniť vysoké nároky cloudových a HPC/AI pracovných záťaží s Prodigy. Softvérový tím spoločnosti spolupracuje s prvými zákazníkmi a partnermi na vytváraní softvérových balíkov, ktoré sú ideálne pre prostredia HPC a využívajú predovšetkým softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

   Tachyum predstavuje softvér pre HPC/AI a správu superpočítačov
  3. Spoločnosť Tachyum™ zrealizovala vo svojich priestoroch v Bratislave prezentáciu a diskusiu so zástupcami odborníkov v oblasti využívania vysokovýkonných výpočtov (HPC) a umelej inteligencie (AI). Tachyum má záujem, aby sa na Slovensku postavil superpočítač svetových parametrov, pretože iba tak pomôže Slovensku naštartovať nový priemyselný ekosystém a posunúť krajinu ekonomicky dopredu. Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku.

  4. Spoločnosť Tachyum™ privítala vo svojich priestoroch v Bratislave prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku. Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie. Bratislava, 3. marca, 2023 – Tachyum má obrovský potenciál stať sa magnetom pre vysokokvalifikovaných inžinierov a vedcov svetovej úrovne.

   Prezidentka po návšteve Tachyum: Potrebujeme firmy s ambíciou posúvať hranice možného a s cieľom uspieť na svetovom trhu. Je skvelé, že spoločnosti s touto víziou na Slovensku už máme.
 2. Piktogram kalendára

  Február

  1. Bratislava, 21. februára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s Watad Energy & Communications, poprednou spoločnosťou v oblasti OT (Operational Technology) kyberbezpečnosti a umelej inteligencie (AI, Artificial Intelligence) v Saudskej Arábii a krajinách Perzského zálivu (GCC, Gulf Cooperation Council). Cieľom spolupráce je priniesť technológiu Prodigy do komerčných, priemyselných, vedeckých a výskumných inštitúcií v celom Saudskoarabskom kráľovstve (KSA) a GCC regióne. Prvý univerzálny procesor na svete Prodigy sprístupní vysokovýkonné výpočty (HPC), AI, edge computing, cloudové a hyperškálové dátové centrá ako aj ďalšie IT segmenty a aplikácie, ktoré vyžadujú špičkový výkon.

   Tachyum vstupuje do Saudskoarabského kráľovstva, uzatvára partnerstvo s Watad Energy & Communications
  2. BRATISLAVA, 14. februára 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dokončila testovanie a overovanie nástroja na orchestráciu kontajnerov v prostredí HPC a hyperškálových dátových centier Kubernetes na emulačnom systéme univerzálneho procesora Prodigy. Úspešné spustenie Kubernetes na procesore Prodigy umožňuje zákazníkom a partnerom rýchle jednoduché predpripravené testovanie a hodnotenie v kontajnerových prostrediach. Softvérový tím firmy Tachyum nasadil na emulácii čipu Prodigy K3s server, čo je odľahčená distribúcia Kubernetes ideálna pre testovanie, dvoch agentov (uzly, na ktorých bežia kontajnery) a NGINX, open-source reverzný proxy server pre protokoly HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, a IMAP, ktorý môže byť použitý aj ako vyrovnávač zaťaženia, HTTP medzipamäť a webový server.

   Tachyum spustil Kubernetes natívne na svojom univerzálnom procesore Prodigy
  3. BRATISLAVA, 7. februára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila podrobnosti o využití svetovo prvého univerzálneho procesora Prodigy® pre pokročilé vojenské a obranné letecké aplikácie v novej bielej knihe “Air Dominance Powered by Prodigy“. Umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI) sa čoraz viac udomácňuje v leteckom priemysle a rýchlo sa stáva neoddeliteľnou súčasťou najmä vojenských lietadiel. Flotily stíhačiek novej generácie na celom svete budú vyžadovať obrovský výpočtový výkon na spájanie dát zo senzorov do použiteľných informácií.

   Tachyum v bielej knihe ukazuje možnosti využitia Prodigy AI v oblasti protivzdušnej obrany
 3. Piktogram kalendára

  Január

  1. BRATISLAVA, 31. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na hardvérovom emulačnom systéme Prodigy FPGA (Field-Programmable Gate Array) úspešne demonštrovala spustenie náhradného firmvéru za BIOS (Basic Input Output System) postaveného na špecifikácii UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Tento krok predstavuje dôležitú súčasť testovacej stratégie firmy a zabezpečuje, že hardvér čipu Prodigy rýchlo smeruje k stavu potrebnému pre odoslanie do produkcie neskôr v tomto roku. UEFI nahrádza starší systém BIOS a predstavuje rozhranie novej generácie medzi operačnými systémami a firmvérom platformy.

   Tachyum úspešne spustila UEFI na FPGA prototype Prodigy
  2. Bratislava, 24. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila ďalšiu zo série tzv. bielych kníh. V dokumente “Tachyum Storage Strategy and Direction for Prodigy Data Center Deployments” podrobne opisuje stratégie pre dátové úložiská, ktoré majú maximalizovať výkon a efektívnosť škálovateľných systémov v dátových centrách postavených na Prodigy® a zároveň minimalizovať prevádzkové náklady. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, prináša novú prevratnú procesorovú architektúru, ktorá zjednocuje funkcie CPU (centrálnej procesorovej jednotky), GPGPU (grafického procesora pre všeobecné výpočty ) a TPU (špecializovaného procesora na spracovanie dát umelej inteligencie) do jedného monolitického zariadenia a dynamicky prerozdeľuje zdroje servera s cieľom maximalizovať ich využitie bez drahých a energeticky náročných akcelerátorov.

   Tachyum zverejnila natívne riešenia pre dátové úložiská pre superpočítače a dátové centrá postavené na čipoch Prodigy
  3. Bratislava, 17. januára 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dosiahla mimosúdne urovnanie so spoločnosťou Cadence Design Systems, Inc. v súdnom spore, ktorý spoločnosť Tachyum iniciovala 8. júna 2022 podaním žaloby na Najvyššom súde okresu Santa Clara v americkom štáte Kalifornia. Vec sa tým pádom považuje za ukončenú, keďže všetky sporné záležitosti boli vyriešené. Obe strany sa dohodli, že podrobnosti o urovnaní sporu nebudú zverejňovať. Po urovnaní sporu spoločnosť Tachyum ďalej pokračuje v práci na príprave univerzálneho procesora Prodigy do výroby.

 1. 2023

 2. 2022

 3. 2021

 4. 2020

 5. 2019