Tlačové správy

  1. Január

   1. Tachyum predstaví prvý superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu na Expo Dubai

    BRATISLAVA, 13. januára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ bude súčasťou slovenskej expozície na svetovej výstave EXPO 2020 Dubai počas tematického týždňa (16. – 22. januára 2022) „Globálne ciele“. Svetová premiéra univerzálneho procesora pre superpočítače Prodigy je naplánovaná na 17. januára o 11:00 hod. miestneho času (GST) a bude patriť medzi vrcholné slovenské podujatia v Slovenskom pavilóne v tomto týždni. Spoločnosť Tachyum v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bude hostiť podujatie s hĺbkovou diskusiou na tému dôležitosti inovácií v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI) a superpočítačov, ktoré v roku 2022 dosiahnu rýchlosť a kapacitu ľudského mozgu.

    Kompletná správa
    Tachyum predstaví prvý superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu na Expo Dubai
   2. Tachyum Prodigy transformuje dátové centrá na univerzálne výpočtové centrá

    Bratislava, 5. januára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ uzatvára úspešný rok 2021, v ktorom urobila obrovský pokrok pri príprave uvedenia prvého univerzálneho procesora na trh. Spoločnosť dosiahla významné míľniky prostredníctvom série technických inovácií, prezentovala svoju víziu na popredných odborných fórach, získala niekoľko najvyšších ocenení, zvýšila nábor zamestnancov a strojnásobila svoju hodnotu po poslednom úspešnom kole financovania. Spoločnosť Tachyum je obzvlášť vďačná za vynikajúcu včasnú realizáciu spoločnosti Synopsys, ktorá stála za tým, že čip Prodigy úspešne prešiel na 5-nanometrový proces.

    Kompletná správa
  1. December

   1. Tachyum a Technická univerzita v Košiciach podpísali memorandum porozumení a spolupráci

    Bratislava, 21. decembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s ďalšou významnou univerzitou na Slovensku. Spoločnosť Tachyum bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) na optimalizácii superpočítačov a energeticky efektívnych dátových centier, vedeckom výskume a inováciách v oblasti a spracovania veľkých dát (Big Data) a umelej inteligencie (Artificial Intelligence). Študenti a učitelia dostanú pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému čipu Tachyum Prodigy. „Podpísanie memoranda o spolupráci so spoločnosťou Tachyum je vynikajúcim signálom a inšpirujúcim príkladom pre našich študentov a pedagógov minimálne z dvoch hľadísk.

    Kompletná správa
    Tachyum a Technická univerzita v Košiciach podpísali memorandum porozumení a spolupráci
   2. Tachyum a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísali memorandum porozumení a spolupráci

    Bratislava, 9. decembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) o spolupráci na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence) a spracovania veľkých dát (Big Data). Dohoda prináša študentom a vedeckým pracovníkom nový teoretický aparát. Spoločnosť Tachyum im dá pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému svojho čipu Prodigy a možnosť pracovať s najnovšími svetovými HPC technológiami (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty) v rámci open source verejných projektov a vedeckovýskumných aktivít, ako aj možnosť aktívne sa zapájať do budovania superpočítačových centier.

    Kompletná správa
    Tachyum a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísali memorandum porozumení a spolupráci
  2. November

   1. Emulačný systém Prodigy prichádza na ITAPA. Tachyum predvedie účastníkom konferencie, ako funguje ich procesor.

    Bratislava, 4. novembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ na tohtoročnom, jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného kongresu ITAPA 2021 po prvýkrát verejne predvedie emulačný systém svojho univerzálneho procesora Prodigy. Návštevníci ITAPA 2021 si budú môcť v stánku Tachyum priamo na mieste naživo vyskúšať webovú aplikáciu a pripojiť sa k emulačnému systému procesora Prodigy. “Od spustenia nového portálu pre zákazníkov a partnerov sme zaznamenali nárast záujmu o testovanie našej revolučnej technológie a tešíme sa, že môžeme pozvať všetkých návštevníkov ITAPA 2021 naživo do svojho stánku, kde im emulačný systém čipu Prodigy predvedieme,” hovorí Dr.

    Kompletná správa
    Emulačný systém Prodigy prichádza na ITAPA. Tachyum predvedie účastníkom konferencie, ako funguje ich procesor.
  3. Október

   1. Pini Herman nastúpil do spoločnosti Tachyum ako riaditeľ pre inžinierske riešenia

    Bratislava, 12. októbra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila menovanie Piniho Hermana na miesto nového riaditeľa pre inžinierske riešenia (Senior Director of Solutions Engineering). Herman bude mať kanceláriu v sídle spoločnosti v Santa Clare v Kalifornii, do ktorej Tachyum najíma ďalších talentovaných inžinierov pre dizajn špičkového procesora pre umelú inteligenciu. Herman má viac ako 20-rokov praktických technických a manažérskych skúseností. Počas svojej kariéry úspešne identifikoval príležitosti pre vývoj nových produktov a dohliadal na kompletné životné cykly projektov, ktoré priniesli príjmy v miliónoch dolárov.

    Kompletná správa
    Pini Herman nastúpil do spoločnosti Tachyum ako riaditeľ pre inžinierske riešenia
  4. September

   1. Tachyum rozširuje tím pre rozvoj obchodu na podporu celosvetového zavedenia čipu Prodigy

    Bratislava, 28. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že prijala Roberta Cisára a Marwana Ajama Oghliho na pozície manažérov pre rozvoj obchodu pre EMEA región (Európu, Stredný východ a Afriku). Zodpovedajú za rozvoj medzinárodných obchodných stratégií, ktoré majú pomôcť spoločnosti splniť vysoké ciele časového plánu uvoľnenia univerzálneho procesorového čipu Prodigy do výroby a jeho masovej produkcie. Cisár má viac ako 20-ročné manažérske skúsenosti s vedením tímov v EMEA regióne v globálnych korporáciách na mnohých obchodných projektoch s finančnou zodpovednosťou.

    Kompletná správa
    Tachyum rozširuje tím pre rozvoj obchodu na podporu celosvetového zavedenia čipu Prodigy
   2. Tachyum spúšťa zákaznícky a partnerský portál umožňujúci prístup k emulačnému systému Prodigy

    Bratislava, 21. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ spustila nový zákaznícky a partnerský portál na podporu pre záujemcov o skorý prístup k univerzálnemu čipu Prodigy. Interaktívna platforma so zdrojmi umožní širší prístup k prvému univerzálnemu procesoru na svete and rámec súčasných partnerov spoločnosti, ktorí už majú prístup k emulačnému systému Prodigy. Zákaznícky a partnerský portál spoločnosti Tachyum je bránou k zdrojom súborov a informácií o prvom univerzálnom procesore Prodigy. Overení zákazníci a partneri budú mať prístup k plne funkčnému emulačnému systému čipu Prodigy, na ktorom beží natívny Linux.

    Kompletná správa
    Tachyum spúšťa zákaznícky a partnerský portál umožňujúci prístup k emulačnému systému Prodigy
   3. Tachyum a Slovenská technická univerzita podpísali memorandum o porozumení a spolupráci

    Bratislava, 14. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila podpísanie memoranda o porozumení s dvomi fakultami Slovenskej technickej univerzity na podporu študijných odborov v oblasti superpočítačov a vedeckého výskumu založeného na umelej inteligencii (Artificial Intelligence, AI). Cieľom je napomôcť posun Slovenska od ekonomiky založenej na výrobe k AI superveľmoci. Podľa dohody študenti a učitelia na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) a Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) budú mať pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému čipu Prodigy od spoločnosti Tachyum a možnosť pracovať s najnovšími svetovými HPC technológiami (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty) v rámci open source verejných projektov a vedeckovýskumných aktivít v oblasti AI.

    Kompletná správa
  5. August

   1. Tachyum bootuje Linux na Prodigy FPGA

    Bratislava, 31. augusta, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že úspešne spustila proces zavedenia (bootovania) operačného systému Linux na prototype svojho univerzálneho procesora Prodigy postaveného na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (field-programmable gate array, FPGA), a to dva mesiace po dodaní základnej vstupno-výstupnej dosky z výroby. Dosiahnutie tohto úspechu dokazuje stabilitu emulačného systému Prodigy a umožňuje spoločnosti pokročiť v ďalšom testovaní pred odoslaním čipu do výroby, tzv. tape out.

    Kompletná správa
    Tachyum bootuje Linux na Prodigy FPGA
   2. Tachyum opäť zvyšuje počet zamestancov na podporu rastu firmy

    Bratislava, 17. augusta, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že v súvislosti s blížiacim sa uvedením univerzálneho procesora Prodigy na trh a jeho sériovej výroby najíma ďalších inžinierov do svojich kancelárií na Slovensku. Časť prostriedkov získaných v nedávno uzavretom kole financovania série B firma použije aj na rozšírenie tímu na rozvoj obchodu, aby splnila agresívne ciele plánu výroby. Napriek tomu, že spoločnosti Tachyum sa už podarilo úspešne pritiahnuť talentovaných slovenských inžinierov zo zahraničia a motivovať ich pre návrat na Slovensko, potrebuje ďalších vysoko kvalifikovaných profesionálov.

    Kompletná správa
    Tachyum opäť zvyšuje počet zamestancov na podporu rastu firmy
   3. Tachyum v druhom vydaní newslettra poskytuje ďalšiu úroveň informácií o novinkách vo vývoji Prodigy

    Bratislava, 10. augusta 2021 – Spoločnosť Tachyum™ čoskoro vydá svoj druhý štvrťročný newsletter s aktuálnym prehľadom o vývoji univerzálneho procesora Prodigy. Zameria sa na to, akú významnú úlohu bude Prodigy zohrávať na rozvíjajúcom sa trhu s umelou inteligenciou (Artificial Intelligence, AI) s rozsahom ľudského mozgu a ako pokračujúce úspechy vo vývoji viedli k strojnásobeniu trhovej hodnoty spoločnosti. Štvrťročný newsletter informuje zákazníkov, prvých používateľov, partnerov, analytikov a nadšencov o dôležitých správach v čase, keď sa spoločnosť Tachyum blíži k sériovej výrobe svojho čipu Prodigy.

    Kompletná správa
  6. Júl

   1. Trhová hodnota spoločnosti Tachyum narástla až trojnásobne

    Slovensko-americká spoločnosť Tachyum™ úspešne uzavrela tzv. financovanie série B Finančné kolo bolo vedené súkromným kapitálovým investorom IPM Group v spolupráci s Across Private Investments Prostriedky získané z tohto kola budú použité na finalizáciu čipu Prodigy Bratislava, 21. júla 2021 – Dosiahnutými míľnikmi, na ktoré s veľkým záujmom reagovali finančné subjekty, sú nielen úspešné demonštrácie či predvedenie FPGA prototypu, ale najmä príprava odoslania čipu Prodigy do výroby (tzv.

    Kompletná správa
  7. Jún

   1. Spoločnosť Tachyum menovaná magazínom CRN ako jeden z desiatich “najhorúcejších” polovodičových startupov

    Bratislava, 29. júna 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že magazín CRN® , ktorý patrí do portfólia spoločnosti The Channel Company, ju zaradil medzi 10 najhorúcejších polovodičových startupov roku 2021. „Tieto startupy s čipmi pracujú na všetkom od univerzálnych procesorov, ktoré môžu prekonať najnovšie procesory Intel a AMD, až po akcelerátory, ktoré môžu urýchliť prácu s umelou inteligenciou a procesom hlbokého učenia,“ napísal hlavný spolupracovník CRN Dylan Martin. „Spoločnosť Tachyum sa púšťa do spoločností Intel, AMD, Nvidia a ďalších dodávateľov kremíkových čipov tým, čo nazýva „prvým univerzálnym procesorom na svete“, čo podľa nej môže nahradiť funkcie CPU, GPU a iných druhov výpočtových procesorov a zároveň poskytnúť vyšší výkon a lepšiu energetickú efektívnosť.

    Kompletná správa
    Spoločnosť Tachyum menovaná magazínom CRN ako jeden z desiatich “najhorúcejších” polovodičových startupov
   2. Tachyum prezentuje hodnotovú ponuku univerzálneho procesora Prodigy na ISC 2021

    Bratislava, 22. júna, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ sa opäť predstaví na virtuálnej konferencii ISC High Performance Conference, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. júna až 2. júla. Spoločnosť poskytne podrobný pohľad na pokrok, ktorý dosiahla pri vývoji svojho univerzálneho procesora Prodigy.  Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, podrobne informoval o architektúre, výkone a referenčnom dizajne prvého univerzálneho procesora v rámci úvodnej online konferencie ISC minulý rok. Na tohtoročnom podujatí ISC 2021 Digital bude spoločnosť Tachyum prezentovať kľúčové úspechy dosiahnuté za posledný rok - vrátane zlepšenia funkcií získaných pri úspešnom prechode na 5-nanometrový výrobný proces a dodania plne funkčného FPGA emulačného serverového systému - ako aj jedinečnú hodnotovú ponuku čipu Prodigy v rámci odvetví HPC a AI, ako je výkon, celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a skladateľnosť softvéru.

    Kompletná správa
    Tachyum prezentuje hodnotovú ponuku univerzálneho procesora Prodigy na ISC 2021
   3. Univerzálny procesor Prodigy na Slovensku! Tachyum predstavilo prototyp prelomového čipu na konferencii GLOBSEC Forum 2021

    Bratislava, 16. júna 2021 - Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák na GLOBSEC Forum 2021 na Slovensku predstavil prototyp FPGA čipu Prodigy. FPGA umožňuje emuláciu centrálnej procesorovej jednotky (CPU) pred výrobou. Ide pritom o meranie skutočného výkonu. Prototyp podľa Rada Daniláka potvrdzuje, že architektúra Prodigy od Tachyum už nie je len konceptom, ale hmatateľnou revolúciou v polovodičovom priemysle.

    Kompletná správa
    Univerzálny procesor Prodigy na Slovensku! Tachyum predstavilo prototyp prelomového čipu na konferencii GLOBSEC Forum 2021
   4. Tachyum má základnú dosku Prodigy FPGA DDR-IO pre úplnú systémovú emuláciu

    Bratislava, 8. júna, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že z výroby prevzala IO (input/ output, vstup/ výstup) základnú dosku pre hardvérový emulátor svojho univerzálneho procesora Prodigy. Spojením s nedávno dokončenými FPGA (field-programmable gate array, programovateľné hradlové polia) emulačnými systémovými doskami vytvorí kompletný systémový prototyp, ktorý integruje podsystémy CPU, pamäte, PCI Express, sieťovania a BMC správy. Základná doska Prodigy FPGA DDR-IO sa pripája k doske Prodigy FPGA CPU a poskytuje pamäť a pripojenie IO pre CPU jadrá založené na FPGA.

    Kompletná správa
    Tachyum má základnú dosku Prodigy FPGA DDR-IO pre úplnú systémovú emuláciu
   5. Čip Prodigy od Tachyum úspešne prešiel na 5-nanometrový proces

    Bratislava, 1. júna, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že úspešne zlepšila výkon, hustotu prvkov a spotrebu energie svojho univerzálneho procesora zmenšením výrobného procesu zo siedmich na päť nanometrov (nm). Dosiahnutie 5nm umožňuje čipu Prodigy škálovať rýchlosťou tranzistorov, nie prepojeniami drôtov a dosiahnuť oveľa vyššiu frekvenciu, ako bola predtým ohlásená 4GHz rýchlosť na 7nm. Umožňuje tiež spoločnosti Tachyum vytvoriť inštanciu 128 jadier na nízkonákladovom monolitickom čipe. Pre dosiahnutie tohto cieľa bola kritická podpora spoločnosti Synopsys, globálneho lídra v oblasti automatizácie elektronického dizajnu (EDA) a polovodičových IP protokolov, ktorý poskytol základné IP spolu s optimalizovanými 5nm logickými knižnicami podľa požiadaviek spoločnosti Tachyum.

    Kompletná správa
  8. Máj

   1. Spoločnosť Tachyum sa zaradila medzi 10 najdynamickejších spoločností, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021

    Bratislava, 25. mája 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dostala ocenenie od renomovaného magazínu Business Talk, ktorý ju zaradil medzi 10 najdynamickejších spoločností, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021. V článku, ktorý magazín zverejnil, zdôrazňuje zázemie spoločnosti, dosiahnuté míľniky a úspechy pri príprave uvedenia prvého univerzálneho procesora Prodigy na trh. Business Talk je online biznis magazín, ktorý sa zameriava na vrcholových manažérov, podnikateľov, investorov venture kapitálu a lídrov spoločností. Táto platforma pre intelektuálov a vedúcich pracovníkov predstavuje stratégie, idei a príbehy popredných spoločností, ktoré slúžia ako inšpirácia a návod pre čitateľov z rôznych priemyselných odvetví v rozdielnych sférach.

    Kompletná správa
   2. Spoločnosť Tachyum súčasťou the Fifth Silk Road International EXPO

    LAS VEGAS, Nevada, 18. mája, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ bola pozvaná prezentovať na Konferencii o možnostiach spolupráce v oblasti obchodu, kultúry a turizmu medzi Slovenskou republikou a provinciou Shaanxi počas 5. ročníka Silk Road International Expo v meste Xian, provincii Shaanxi 11. – 15. mája. Dr. Rado Danilak, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, hovoril o tom, ako Prodigy, univerzálny procesor pre servery, umelú inteligenciu (AI) a vysokovýkonné výpočty (HPC), umožní dátovým centrám dosiahnuť kapacitu vyššiu ako ľudský mozog pri súčasne drastickom znížení spotreby energie a nákladov, a aké príležitosti predstavuje pre vytváranie kolaboratívnych partnerstiev.

    Kompletná správa
   3. Tachyum posilňuje svoj marketing prijatím dvoch skúsených marketérov

    LAS VEGAS, Nevada, 11. mája, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ oznámila, že prijala Roba Reinera na pozíciu riaditeľa produktového marketingu a Miriam Madrovú na miesto manažérky marketingovej komunikácie. Dve novovytvorené pozície pomôžu pri pozicioningu značky prvého univerzálneho procesora Prodigy a tvorbe obsahu pred jeho dodaním na svetové trhy neskôr v tomto roku. Reiner, ktorý bude pracovať v kanceláriách spoločnosti Tachyum v Spojených štátoch, je inovatívny líder so skúsenosťami s definovaním, vývojom a marketingom pokročilých polovodičových a systémových technológií a riešení pre serverové a embedded trhy.

    Kompletná správa
   4. CEO spoločnosti Tachyum diskutuje o výhodách homogénnych HPC architektúr na HPC User Forum

    LAS VEGAS, Nevada, 4. mája, 2021 – Dr. Radoslav Danilak, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum™, vystúpi v rámci panelu o inovatívnych technológiách na tohtoročnom virtuálnom fóre používateľov HPC (HPC User Forum) 12. mája 2021. Bude hovoriť o tom, aké výhody pokročilej homogénnej architektúry ponúka univerzálny procesor Prodigy, ktorý nahrádza súčasné heterogénne architektúry, a ponúka špičkový výkon bez ich nevýhod. Dr. Danilak má tri desiatky rokov skúseností v elektrotechnickom priemysle a viac než 100 patentov pre najmodernejšie výpočtové systémy.

    Kompletná správa
  9. Apríl

   1. Tachyum sa pripája k projektu GAIA-X na pomoc pri vývoji novej generácie európskej dátovej infraštruktúry

    LAS VEGAS, Nevada, 27. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila členstvo v neziskovej organizácii GAIA-X, ktorá je iniciatívou EÚ a zameriava sa na vytvorenie jednotného ekosystému cloudových a dátových služieb. Spoločnosť plánuje poskytnúť projektu GAIA-X základný hardvér založený na platforme univerzálneho procesora Prodigy, vďaka ktorému budú európske dátové centrá cenovo a energeticky najefektívnejšie na svete. V spolupráci s GAIA-X zástupcovia z oblastí biznisu, vedy a politiky na európskej úrovni tvoria návrhy pre novú generáciu európskej dátovej infraštruktúry: bezpečný federalizovaný systém, ktorý spĺňa najvyššie štandardy digitálnej suverenity a podporuje inovácie.

    Kompletná správa
   2. Tachyum odhaľuje univerzálny procesor Prodigy na virtuálnom summite DIA CIO

    LAS VEGAS, Nevada, 20. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa zúčastní na virtuálnom summite DIA CIO (Defense Intelligence Agency, Chief Information Officer), ktorý sa uskutoční 27. apríla 2021. Podujatie je prvým pre nedávno vytvorenú obchodnú jednotku Tachyum Government, prostredníctvom ktorej spoločnosť Tachyum oslovuje vládnych zákazníkov, aby predstavila prototyp svojho univerzálneho procesora Prodigy. Spoločnosť Tachyum dosiahla technický dôkaz výkonu pre všetky kritické komponenty jadra. Hardvérový prototyp je postavený na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA).

    Kompletná správa
   3. Tachyum v svojom debutovom newslettri ukáže, ako byť zelenší

    LAS VEGAS, Nevada, 13. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum ™ čoskoro uvedie svoj štvrťročný informačný newsletter. Poskytne podrobný pohľad na to, aký dramatický rozdiel v znížení spotreby energie dátovými centrami a iniciatívami cloud computingu prinesie prvý univerzálny procesorový čip Prodigy a čo znamená dosiahnutie stavu hotového FPGA prototypu v rámci prípravy na uvedenie čipu Prodigy na trh. Cieľom novovytvoreného newslettra je informovať zákazníkov spoločnosti Tachyum, prvých používateľov, partnerov, analytikov a nadšencov o dôležitých informáciách o spoločnosti v čase, keď sa blíži k masovej produkcii svojho čipu Prodigy na konci roku.

    Kompletná správa
   4. SYLEX prináša do I4DI expertízu v riešeniach opto-vláknových prepojení

    LAS VEGAS, Nevada, 6. apríla, 2021 – SYLEX, spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti výroby vysokokvalitných opto-vláknových prepojok špecifického dizajnu a senzorických riešení na báze optických vlákien, sa pripojila k I4DI (Inováciám pre digitálnu infraštruktúru). Združenie inovatívnych svetových technologických lídrov vyvíja európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. I4DI poskytne európskemu HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné počítačové výpočty) trhu slobodu a otvorenosť ako napríklad projekt Open Compute.

    Kompletná správa
  10. Marec

   1. Tachyum zadáva do výroby základnú dosku pre FPGA prototyp procesora Prodigy

    LAS VEGAS, Nevada, 30. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes odoslala do výroby prototyp emulácie základnej dosky (matičná doska, motherboard) pre model svojho univerzálneho procesora Prodigy postaveného na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA). Po príchode z výroby bude základná doska spojená s nedávno dokončenými doskami FPGA emulácie procesora Prodigy a vytvorí plne funkčný systém, ktorý posunie čip Prodigy o krok bližšie k dodávkam koncom roka. Rozhodnutie o uvoľnení FPGA emulačného prototypu do výroby padlo na základe úspešných výsledkov interných elektrických testov, ktoré spoločnosť Tachyum dosiahla s prototypom procesora Prodigy, ktorý bol dodaný na začiatku mesiaca.

    Kompletná správa
   2. Tachyum odhaľuje FPGA prototyp univerzálneho procesora Prodigy

    LAS VEGAS, Nevada, 23. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že prototyp univerzálneho procesora Prodigy postavený na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA) bude čoskoro dostupný. Momentálne vo vnútri firmy prebiehajú dokončujúce testy hardvéru prototypu, ktorý bude následne dostupný pre prvých používateľov, tzv. “early adopters”. Emulačný systém Tachyum Prodigy bol vyvinutý interne tak, aby poskytol našim inžinierom najlepšiu možnú presnosť a výkon pri overovaní finálneho dizajnu Prodigy a zákazníkom možnosť začať porovnávať výkonnosť a prenášať ich vlastný aplikačný softvér do natívneho kódu Prodigy.

    Kompletná správa
   3. Tachyum dokončilo 99 % plochy čipu a blíži sa ku kompletnému dizajnu

    LAS VEGAS, Nevada, 16. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa blíži ku kompletnému návrhu svojho univerzálneho procesora Prodigy. Ďalej tak ubezpečuje, že hyperškálové dátové centrá a systémoví dizajnéri superpočítačov a novej generácie umelej inteligencie budú mať konečne prelomovú univerzálnu výpočtovú štruktúru, ktorá bude poskytovať nebývalú špičkovú výkonnosť. Spoločnosť Tachyum dokončila 99 % plochy čipu so stabilným Netlistom (popisom konektivity elektronického obvodu) a implementovanou technológiou CTS (Clock Tree Synthesis).

    Kompletná správa
   4. Tachyum.us sa presúva na vlastnú softvérovú emulačnú platformu

    LAS VEGAS, Nevada, 9. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že rozšírila živé produkčné prostredie, ktoré je postavené na vlastnom softvérovom emulačnom systéme pre univerzálny procesor Prodigy. Na túto platformu preniesla webové stránky svojej dcérskej spoločnosti, ktorá sa venuje vládnym zákazníkom. Presun stránky Tachyum.us na Tachyum emulačnú platformu rozširuje verejné ukážky, ktoré svedčia o tom, že sada softvérových komponentov Prodigy sa blíži k produkčnej kvalite a slúži ako ďalší dôkaz kvality softvéru a hardvéru spoločnosti Tachyum, ktorý firma plánuje využiť pre vlastné potreby.

    Kompletná správa
   5. Tachyum dodáva prvé softvérové emulačné systémy

    LAS VEGAS, Nevada, 2. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ poskytla svoje softvérové emulačné systémy čipu Prodigy prvým používateľom. Tzv. “early adopter” zákazníci a partneri majú teraz príležitosť využiť ich na účely hodnotenia, vývoja a ladenia. Dodávka týchto systémov je kľúčovým míľnikom k dosiahnutiu stavu pripravenosti prvého univerzálneho procesora na svete pre dátové centrá, umelú inteligenciu (AI, Artificial Intelligence) a vysokovýkonné výpočty (HPC, High Performance Computing) na výrobu. Tachyum Prodigy vie pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme.

    Kompletná správa
  11. Február

   1. Emulačná platforma Tachyum začína so živým webhostingom

    LAS VEGAS, 23. februára, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že spustila živé produkčné prostredie webových stránok postavené na vlastnom softvérovom emulačnom systéme pre univerzálny procesor Prodigy. Ide o kľúčový míľnik vo vývoji, ktorý zákazníkom a partnerom umožňuje natívny vývoj softvéru a portovanie aplikácií na spustenie na čipe Prodigy. Danilak.com, webová stránka s informáciami o spoločnosti Tachyum a jej zakladateľovi a generálnom riaditeľovi Dr. Radoslavovi Danilakovi, prešla na Tachyum emulačnú platformu.

    Kompletná správa
   2. Štvrťročný Tachyum newsletter poskytne informácie pred uvedením produktu na trh

    LAS VEGAS, Nevada, 9. februára, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že začne vydávať štvrťročný newsletter, ktorý má zákazníkov, prvých používateľov, partnerov, analytikov a všetkých nadšencov pokrokových technológií informovať o dôležitých novinkách vo firme a udalostiach súvisiacich s prípravou na masovú výrobu prvého univerzálneho procesora Prodigy ku koncu tohto roka. Tachyum newsletter zhrnie kľúčové udalosti vo firme a poskytne informácie, ktoré nemusia byť dostupné z iných zdrojov. Zainteresované strany tak budú mať nielen prehľadné úložisko pre všetky záležitosti spoločnosti Tachyum, ale budú mať tiež prístup k najnovším informáciám o stave prvého univerzálneho procesora na svete a jeho dopadoch na široké spektrum priemyselných odvetví.

    Kompletná správa
  12. Január

   1. VNET prináša do I4DI dve desaťročia skúseností s infraštruktúrou

    LAS VEGAS, Nevada, 26. januára, 2021 – Poskytovateľ komplexných telekomunikačných riešení spoločnosť VNET sa pripojila k I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), združeniu inovatívnych svetových technologických lídrov, ktorí vyvíjajú európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. I4DI poskytne európskemu HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné počítačové výpočty) trhu slobodu a otvorenosť ako napríklad projekt Open Compute. Konzorcium spája spoločnosti operujúce v oblasti dátových úložísk, sietí, výroby stojanov, energetiky, softvéru či telekomunikačných služieb, ktoré sú schopné pomôcť transformovať celý región EÚ od importéra dátových centier a superpočítačových technológií na inovatívneho lídra vo výskume umelej inteligencie a HPC riešení pre celý svet.

    Kompletná správa
   2. Tachyum sa zaradilo medzi 10 najinovatívnejších spoločností, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021

    LAS VEGAS, 25. januára, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ bola ocenená ako jedna z desiatich najinovatívnejších spoločností, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021 podľa magazínu Business Sight. Vo zverejnenom video interview zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilak hovorí o ceste spoločnosti, obchodnom prístupe a výzvach, ktoré prekonala od založenia až po súčasnosť. Business Sight je platforma, ktorá premosťuje firmy s ich zákazníkmi. Predstavuje pridanú hodnotu pre riadiace pozície ako CFO, CEO, CTO, VP, AVP, CMO, CIO a ďalšie riadiace tímy, ktoré fungujú v korporátnom svete.

    Kompletná správa
   3. Seagate sa pripája k I4DI a návrhu najrýchlejšieho AI superpočítača na svete

    LAS VEGAS, Nevada, 19. januára 2021 – Spoločnosť Seagate je najnovším členom I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), združenia inovatívnych svetových technologických lídrov, ktorí vyvíjajú európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. Pripája sa k zakladajúcim spoločnostiam PosAm, Towercom a Tachyum, a tým aj k partnerstvu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci Národného superpočítačového centra (National Supercomputing Centre, NSCC).

    Kompletná správa
  1. December

   1. Tachyum má za sebou rok dosiahnutých míľnikov vo vývoji univerzálneho procesora Prodigy

    FPGA prototypy čipu a demonštrácie patria k najdôležitejším LAS VEGAS, Nevada, 29. decembra 2020 – Spoločnosť Tachyum uzatvára ďalší rok splnených míľnikov vo vývoji univerzálneho procesora Prodigy vrátane niekoľkých názorných ukážok, dokončenia dizajnu a iných úspešných skúšok produktu. Progres, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2020, ju posúva do pozície plánovania masovej výroby a celosvetovej komerčnej distribúcie v roku 2021. Najvýznamnejším úspechom na ceste k vstupu na trh bolo nedávne uvoľnenie FPGA prototypu čipu do výroby, čo je posledným krokom pred odoslaním čipu do továrne, keď sú konečné masky odovzdané do výroby.

    Kompletná správa
   2. Tachyum zvyšuje svoje obchodné príležitosti expanziou do Nevady

    Spoločnosť presúva svoju centrálu sídliacu v Spojených štátoch, aby využila všetky výhody lepších trhových podmienok Las Vegas, Nevada, 22. decembra, 2020 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na rozšírenie prevádzky a zvýšenie obchodných príležitostí využíva priaznivé obchodné a trhové podmienky, ktoré umožňujú lokálne a štátne vládne nariadenia a nedávne priemyselné investície v Nevade. Spoločnosť sťahuje svoju svetovú centrálu zo Santa Clary v Kalifornii do Hendersonu v Nevade. Rozšírenie spoločnosti Tachyum odráža jej pokračujúci rast v súvislosti s prípravou uvedenia platformy univerzálneho procesora Prodigy na trh a sériovej výroby v roku 2021.

    Kompletná správa
   3. Tachyum prijíma objednávky pre softvérové emulačné systémy čipu Prodigy

    SANTA CLARA, Kalifornia, 15. decembra, 2020 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že začína registrovať prvých používateľov, tzv. „early adopters“ zákazníkov, pre softvérové emulačné systémy univerzálneho procesora Prodigy. Zákazníci môžu začať s procesom vývoja natívneho softvéru (t.j. pomocou ISA - inštrukčne orientovanej architektúry procesora Prodigy) a portovania aplikácií na spustenie na čipe Prodigy. Softvérové emulačné systémy čipu Prodigy budú dostupné na konci januára 2021. Zákazníci a partneri môžu využiť softvérovú emuláciu čipu Prodigy na hodnotenie, vývoj a ladenie.

    Kompletná správa
   4. Tachyum prijíma objednávky pre FPGA prototypy čipu Prodigy

    SANTA CLARA, Kalifornia, 8. decembra, 2020 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že začína registrovať prvých používateľov, tzv. „early adopters“ zákazníkov, pre prototyp univerzálneho procesora Prodigy postaveného na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA), ktorý príde z výroby v januári 2021. Prví komerční a vládni zákazníci prejavili silný záujem o kúpu Prodigy prototypových FPGA emulačných systémov, spoločnosť Tachyum preto začína prijímať objednávky. Napríklad testy vládnych zákazníkov, ktoré vyžívajú utajované dáta, nemôžu používať zdieľané alebo prenajaté emulačné systémy.

    Kompletná správa
   5. Tachyum demonštruje Prodigy UEFI, k dispozícii bude partnerom pred uvedením produktu na trh v roku 2021

    SANTA CLARA, Calif., 1. decembra, 2020 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dodá OEM (Original Equipment Manufacturer) a ODM (Original Design Manufacturer) partnerom náhradný firmvér za BIOS (basic input/ output system) postavený na špecifikácii UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) vrátane zdrojového kódu pre čipy so svojím univerzálnym procesorom Prodigy ešte pred spustením sériovej výroby hardvéru v roku 2021. Výrobcovia serverov, integrátori a partneri budú mať príležitosť získať prístup k celej softvérovej platforme, operačnému systému a emulácii hardvéru čipov.

    Kompletná správa
  2. November

   1. Tachyum sa pripája ku konzorciu I4DI, ktoré na Slovensku navrhne najrýchlejší superpočítač s umelou inteligenciou vo svete

    BRATISLAVA, 23. novembra 2020 - Spoločnosť Tachyum dnes oznámila založenie združenia európskych a svetových inovatívnych technologických lídrov I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré sa spojilo s cieľom vyvíjať európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. Ďalšími zakladajúcimi členmi konzorcia sú spoločnosti PosAm a Towercom. I4DI spolu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prepožičajú svoje rozsiahle skúsenosti vznikajúcemu Národnému superpočítačovému centru (National Supercomputing Centre, NSC).

    Kompletná správa
   2. Bývalý riaditeľ NSA SIGINT, generálporučík (R) Richard Zahner, posilňuje poradný výbor spoločnosti Tachyum Government Corp.

    SANTA CLARA, Calif., 17. novembra, 2020 – Tachyum™ Inc. dnes oznámila, že penzionovaný generálporučík Richard Zahner sa stal členom poradného výboru novo vytvorenej spoločnosti Tachyum Government Corp. Rozsiahle skúsenosti s vedením a znalosti spravodajských operácií, ktoré Richard Zahner prináša, podporujú úsilie spoločnosti pri dodávaní strategickej hodnoty vojenským a obranným komunitám. Penzionovaný generálporučík Zahner je profesionálny vojenský spravodajský dôstojník s rozsiahlymi skúsenosťami s vedením spravodajských operácií na úrovni bojového velenia (Combatant Command), operačného divadla (Operational Theater) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).

    Kompletná správa
   3. Tachyum pokračuje v príjmaní nových zamestnancov na Slovensku a v USA

    SANTA CLARA, Kalifornia, 10. november, 2020 – Spoločnosť Tachyum™ so sídlom v Silicon Valley a na Slovensku dnes oznámila opätovné príjmanie noých zamestnancov. Po krátkom pozastavení kvôli pandémii COVID-19, boli dnes zverejnené nové pracovné miesta pre tím odborníkov spoločnosti. Misiou spoločnosti Tachyum je obsadiť trh procesorov, trh HPC a AI s vlajkovou loďou, produktom Prodigy. Tachyum sa snaží obsadiť rôzne odborné pozície na Slovensku, ako aj v Spojených štátoch. Na Slovensku spoločnosť Tachyum hľadá inžinierov na hardvér a verifikáciu, build/release, Linux kernel for kernel internals, FreeBSD kernel špecialista, Linux kernel inžiniera pre siete, QA inžiniera a SW inžiniera pre GCC a LLVM toolchain, Java JIT inžinierov.

    Kompletná správa
   4. Spoločnosť Tachyum menovaná magazínom WK Media & Technology najvýznamnejším technologickým inovátorom pre rok 2020

    SANTA CLARA, Kalifornia, 2. november 2020 – Spoločnosť Tachyum™ Inc. dnes oznámila, že jej bude venovaný titulný článok v októbrovom vydaní časopisu WK Media & Technology s podtitulom „Technologickí inovátori pre rok 2020“, ktorý sa bude venovať ceste tejto spoločnosti k skonštruovaniu celosvetovo prvého univerzálneho procesora vo sfére digitálnej globálnej ekonomiky. WK Media je spoločnosť venujúca sa vydávaniu časopisu so sviežim pohľadom na prezentovanie úspechov obchodných lídrov a podnikateľov. Publikácia pritom vrhá svetlo na ich inovácie a pozoruhodné obchodné rozhodnutia, ktoré ukazujú cestu množstvu ich zamestnancov a členov personálu po celom svete.

    Kompletná správa
  3. Október

   1. Expert na obranu a tajné služby Melvin Cordova nastúpil do Tachyum Government Corp.

    SANTA CLARA, Kalifornia, 5.10. 2020 - Tachyum™ Inc. dnes oznámila, že Melvin Cordova, skúsený a osvedčený výkonný riaditeľ v obrannom priemysle a v technológiách pre tajné služby stal členom novo vytvorenej spoločnosti Tachyum Government Corp. Cordova disponuje príslušnými najvyššími aktívnymi bezpečnostnými previerkami a je oficiálny kontakt pre federálnych zákazníkov, ktorí chcú využiť Univerzálny procesor Tachyum Prodigy pre náročné zaťaženie v oblasti HPC, umelej inteligencie a strojového učenia. S viac ako 30 ročnými skúsenosťami vo vedení vojenskej a spravodajskej inovácie, riadenia kritických programov a budovania konsenzu v obrannom a spravodajskom priemysle, sa Cordova špecializuje na poskytovanie operačných poradenských služieb technologickým spoločnostiam, ktoré obchodujú s Ministerstvom Obrany a organizáciami spravodajskej komunity.

    Kompletná správa
   2. Ako moderné technológie menia obranný sektor? Tachyum CEO Dr. Danilák vystúpi na GLOBSEC 2020

    SANTA CLARA, Kalifornia, 1.10.2020 – Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum™ Inc. Dr. Radoslav Danilák vystúpi na GLOBSEC Forum 2020, ktoré sa uskutoční v Bratislave 7. - 8. októbra. Pred publikom zloženom z vplyvných politikov, biznis lídrov, inovátorov a odborníkov v priemysle bude hovoriť o úlohe technológií v obrannom sektore. Za posledné dve desaťročia sa GLOBSEC Forum etablovalo ako vedúca platforma v regióne strednej a východnej Európy a jedna z popredných globálnych strategických konferencií.

    Kompletná správa
  4. September

   1. Spoločnosť Tachyum založila dcérsku spoločnosť na spoluprácu s vládou USA, EÚ a NATO

    SANTA CLARA, Kalifornia, 8. septembra 2020 – Spoločnosť Tachyum™ Inc. dnes oznámila, že založila dcérsku spoločnosť určenú pre zákazníkov univerzálneho procesora Prodigy z prostredia vlád USA, krajín EÚ a členských štátov NATO určeného pre náročné pracovné zaťaženia HPC, umelú inteligenciu a strojové učenie. Hoci primárnym trhom spoločnosti sú hyperscale dátové centrá, generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum, Dr. Radoslav Danilák, uznal, že vládne agentúry – najmä vojenské a spravodajské – budú patriť k priekopníkom používania procesora Prodigy.

    Kompletná správa
  5. August

   1. Natívna umelá inteligencia procesora Prodigy od spoločnosti Tachyum podporuje TensorFlow a PyTorch

    SANTA CLARA, Kalifornia, 26. 8. 2020 – Spoločnosť Tachyum™ Inc. dnes oznámila, že ďalej rozšírila možnosti svojho univerzálneho procesora Prodigy prostredníctvom podpory pre TensorFlow a PyTorch prostredia, čo umožňuje rýchlejšie, lacnejšie a dynamickejšie riešenia tých najnáročnejších úloh v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia. Analytici predpovedajú, že príjmy z umelej inteligencie presiahnu 300 miliárd dolárov do roku 2024, s kumulovanou ročnou mierou rastu (Compound Annual Growth Rate) až 42 percent do roku 2027.

    Kompletná správa
   2. Demo procesora Prodigy od firmy Tachyum poukazuje, že bude rýchlejší než čipy NVIDIA a Intel

    SANTA CLARA, Kalifornia, 11.08.2020 – Spoločnosť Tachyum™ Inc. úspešne dokončila demonštráciu, ktorá poukazuje, že jej univerzálny procesor Prodigy beží rýchlejšie ako akýkoľvek iný procesor, čipy HPC alebo AI, vrátane čipov od spoločností NVIDIA a Intel. Toto je ďalší dôležitý míľnik pred budúcoročným vydaním produktu Prodigy, ktorý spoločnosť Tachyum dosiahla. Tachyum ukázalo, ako je výpočtová prevádzka a rýchlosť návrhu procesora Prodigy pomocou priemyselnej štandardnej Verilog simulácie skutočného hardvéru vynikajúcim riešením oproti súčasným konkurenčným ponukám.

    Kompletná správa
   3. Tachyum ukázal ako x86, ARM a RISC-V software beží na procesore Prodigy

    SANTA CLARA, Kalifornia, 4.8.2020 – Spoločnosť Tachyum™ Inc. oznámila, že ich procesor Prodigy úspešne zvládol testovanie emulácie binárneho softvéru v prostrediach x86, ARM a RISC-V. Tento dôležitý míľnik dokazuje, že zákazníci s Prodigy budú môcť spustiť existujúce aplikácie pri oveľa vyššom výkone než ponúkajúakékoľvek súčasné alebo budúce procesory ARM alebo RISC-V. Spolu s programami v hyperscale datacentrách, ako sú Hadoop, Apache a ďalšie, ktoré Tachyum prekompiluje s natívnym kódom Prodigy, táto schopnosť zabezpečí, že používatelia s čipom Prodigy budú môcť okamžite využiť široké spektrum aplikácií.

    Kompletná správa
  6. Júl

   1. Tachyum sa pridala ku Trusted Computing Group. Prihlásila sa tak k rovnakým bezpečnostným štandardom ako Intel a AMD

    SANTA CLARA, Kalifornia, 28.07.2020 –Spoločnosť Tachyum™ Inc.dnes oznámila, že sa stala členom Trusted Computing Group (TCG). Ide o ďalší krok spoločnosti v snahe spolupracovať s odvetvovými organizáciami a akademickými inštitúciami na rozvoji a šírení dôveryhodných výpočtových technológií. TCG je nezisková organizácia. Vznikla na vývoj, definovanie a podporu otvorených globálnych odvetvových špecifikácií a štandardov neutrálnych pre dodávateľa. Zároveň podporuje hardvérový základ pre interoperabilné dôveryhodné počítačové platformy. Medzi hlavné technológie spoločnosti TCG patria špecifikácie a štandardy pre modul Trusted Platform Module (TPM), Trusted Network Communications (TNC) a zabezpečenie siete a samokódovacie jednotky.

    Kompletná správa
   2. Tachyum sa zaradilo medzi „100 najlepších firiem, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2020“

    SANTA CLARA, Kalifornia, 17. júla, 2020 – Tachyum™ Inc. sa umiestnila na zozname „100 najlepších firiem, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2020“, ktorý vyšiel v júlovom vydaní časopisu Exeleon. Spoločnosť získala uznanie najmä za „inovatívny prístup, odhodlanie a efektívne riešenia“. Exeleon ako obchodný a technologický časopis upozorňuje na spoločnosti a podnikateľov, ktorí vo svojom odbore dosahujú vynikajúce výsledky. Spoločnosti, ktoré sa dostanú na každoročný zoznam „Najlepšie spoločnosti“, boli vybrané z tisícov spoločností z celého sveta.

    Kompletná správa
  7. Jún

   1. Tachyum sa zapojí do projektu SONiC

    SANTA CLARA, Kalifornia, 30. júna 2020 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa pripojila k projektu otvoreného počítačového softvéru v cloude (SONiC). Ide o ďalší krok v snahe pomôcť prepracovať tradičnú technológiu IT infraštruktúry tak, aby lepšie slúžila technickým potrebám moderných dátových centier. SONiC je komunitný projekt OCP s otvoreným sieťovým operačným systémom (NOS). Spoločnosť Microsoft ho pôvodne vyvinula s cieľom zlepšiť fungovanie sieťových prepínačov. V rámci komunity OCP sa rozvíja aj mimo prostredia veľkých spoločností a poskytovateľov cloudových služieb.

    Kompletná správa
   2. Tachyum predstaví HPC/AI riešenie s procesorom Prodigy na konferencii ISC 2020 Digital

    BRATISLAVA, 16. júna 2020 - Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a výkonný riaditeľ polovodičového startupu Tachyum™ Inc., bude 22. až 25. júna diskutovať o ich prelomovom univerzálnom referenčnom dizajnovom riešení pre prostredia HPC a AI v rámci digitálnej konferencie ISC High Performance 2020. ISC 2020 Digital je online udalosťou, ktorá sa zameriava na najzásadnejšie prelomové úspechy vo vývoji a trendy v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, strojového učenia a analytiky údajov v rámci globálnej komunity HPC.

    Kompletná správa
   3. Tachyum sa stalo súčasťou komunity OpenBMC

    SANTA CLARA, Kalifornia, 2. júna 2020 – Polovodičová startup spoločnosť Tachyum ™ Inc. dnes oznámila, že sa pripojila k projektu OpenBMC ako prispievateľ do komunity, ktorá sa snaží definovať štandardy pre štandardný balík firmvéru Baseboard Management Controller (BMC), ktorý bude fungovať v heterogénnych systémoch vrátane podnikových, HPC, telekomunikačných a cloudových dátových centrách. BMC sú špecializované kontroléry, ktoré monitorujú stav počítača alebo hardvéru, vrátane aspektov, ako sú stav systému, udalosti pre analýzu porúch a rad funkcií vzdialenej správy.

    Kompletná správa
  8. Máj

   1. Spoločnosť Tachyum dokončila 90% plochy čipu pre svoj univerzálny procesor Prodigy

    SANTA CLARA, Kalifornia, 12. mája 2020 – Startup spoločnosť v oblasti polovodičových čipov Tachyum Inc. dnes oznámila, že v súlade s plánom dosiahla významný míľnik v detailnom fyzickom dizajne svojho univerzálneho procesora Prodigy. Spoločnosť Tachyum v súčasnosti dokončila 90% plochy čipu s overeným podrobným fyzickým dizajnom. Procesor Prodigy od spoločnosti Tachyum je prvý univerzálny procesor na svete, ktorý kombinuje procesor na všeobecné použitie, superpočítače (HPC), umelú inteligenciu (AI), hĺbkové strojové učenie, XAI, bio AI a ďalšie disciplíny umelej inteligencie v rámci jedného čipu.

    Kompletná správa
  9. Apríl

   1. Elena Zokhidova sa stala viceprezidentkou spoločnosti Tachyum pre financie

    SANTA CLARA, Kalifornia, 22. apríla 2020 – Startupová spoločnosť v oblasti polovodičových čipov Tachyum Inc. dnes oznámila, že doterajšia finančná riaditeľka spoločnosti Elena Zokhidova sa stala viceprezidentkou pre financie. Nové postavenie získala vďaka tomu, že takmer rok úspešne pomáhala spoločnosti plniť jej náročné obchodné ciele. Elena Zokhidova bola prijatá do spoločnosti Tachyum s cieľom pomáhať viesť finančné operácie spoločnosti počas fázy rastu a zabezpečiť jej ideálnu pozíciu na spĺňanie požiadaviek pred počiatočným uvedením na trh, aby boli v súlade s požiadavkami pre IPO.

    Kompletná správa
   2. Spoločnosť Tachyum expandovala na Slovensku do novej centrály pre EÚ

    SANTA CLARA, Kalifornia, 7. April, 2020 – Spoločnosť Tachyum Inc., ktorá pôsobí v oblasti polovodičových čipov, dnes oznámila, že otvorila svoju expandovanú pobočku na Slovensku, ktorá jej umožní čo najlepšie riešiť regionálne potreby rastúceho počtu zákazníkov, partnerov, dodávateľov a zamestnancov v celej Európskej únii. Celosvetové sídlo spoločnosti Tachyum zostáva naďalej v Silicon Valley. Najnovšie podstatne väčšie priestory sa pre spoločnosť Tachyum stanú oporou na strategicky dôležitom európskom trhu a zároveň jej pri postupe prác pri nasadzovaní vlajkového univerzálneho procesorového čipu Prodigy umožnia využívať technologické odborné znalosti svojich slovenských zamestnancov.

    Kompletná správa
  10. Marec

   1. Spoločnosť Tachyum vstupuje do UEFI fóra ako prispievateľ

    SANTA CLARA, Kalifornia, 24. marca 2020 – Startupová spoločnosť v oblasti polovodičových čipov Tachyum Inc. dnes oznámila, že vstúpila do fóra pre zjednotené rozšíriteľné rozhranie firmvéru (Unified Extensible Firmware Interface – UEFI). Toto fórum je združením popredných výrobcov pôvodných zariadení (OEM), nezávislých dodávateľov hardvéru (IHV), výrobcov čipov a členov z oblasti firmvéru pre systémy BIOS a operačných systémov, ktorí majú záujem o zlepšenie fungovania systémov spracovania informácií a zaistenie napredovania v oblasti zabezpečenia a vzájomnej spolupráce prostredníctvom zavádzania príslušných noriem a osvedčených postupov.

    Kompletná správa
   2. Stephen Dilbeck nastúpil do spoločnosti Tachyum ako riaditeľ pre systém na čipe

    SANTA CLARA, Kalifornia, 3. marca 2020 – Startupová spoločnosť v oblasti polovodičových čipov Tachyum Inc. dnes oznámila, že Stephen Dilbeck nastúpil do funkcie riaditeľa pre systém na čipe, v rámci ktorej zaistí dokončenie fyzického dizajnu a finalizácie čipu Prodigy. Stephen Dilbeck začal so spoločnosťou spolupracovať v roku 2019 ako zmluvný dodávateľ a v januári sa stal zamestnancom na plný úväzok. V tejto funkcii bude Dilbeck zodpovedný za fyzický dizajn s použitím zákazníckych vlastnených nástrojov (Customer Owned Tooling) a systém na čipe na spracovanie dát spoločnosti tým, že bude pracovať s inžiniermi na dosiahnutí cieľov z hľadiska rýchlosti obvodov, oblasti, výkonu a účinnosti univerzálneho procesorového čipu Prodigy.

    Kompletná správa
  11. Február

   1. Tachyum sa stal členom výboru JEDEC, ktorý pracuje na štandardoch pre polovodičové pamäte

    SANTA CLARA, Kalifornia, 25 februára, 2020 – Spoločnosť Tachyum Inc., ktorá pôsobí v oblasti polovodičových čipov, dnes oznámila, že sa stala členom dvoch výborov združenia JEDEC na vývoj štandardov pre polovodičové pamäte a moduly DRAM, ktoré formujú odvetvie výroby polovodičových pamätí na rýchlo sa rozvíjajúcom globálnom trhu. Spoločnosť Tachyum je jednou z takmer 300 členských spoločností združenia JEDEC, ktoré je globálnym lídrom v príprave otvorených štandardov pre odvetvie mikroelektroniky. Spoločnosť sa pripojila k výboru JC-42 pre polovodičové pamäte, ktorý zahŕňa všetky obvody integrované do pamätí a programovateľné logické zariadenia, a k výboru JC-45 pre moduly DRAM, ktorý rieši architektonické, elektrické, testovacie a SPD otázky týkajúce sa dizajnu a výroby pamätí na komerčné účely.

    Kompletná správa
   2. Výkonný riaditeľ spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák získal ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019 v kategórii Inovácie a startupy

    BRATISLAVA, Slovensko, 18. februára 2020 – Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločností Tachyum Inc. a Tachyum, s.r.o., pôsobiacich v oblasti polovodičových čipov, sa stal laureátom ocenenia Krištáľové krídlo 2019 v kategórii Inovácie a startupy. Toto prestížne ocenenie sa udeľuje za významné úspechy Slovákov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky a uznanie v príslušných odvetviach. Ocenenie Krištáľové krídlo sa v tomto 23. ročníku odovzdávalo v kategóriách Filantropia, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra, Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Populárna hudba, Šport a Medicína a veda, aby vyzdvihlo jedinečných ľudí a ich profesionálne výkony, ktoré si zaslúžia to najvyššie uznanie.

    Kompletná správa
   3. Spustenie servera Apache je kľúčový míľnik vo vývoji softvéru pre procesor Tachyum Prodigy

    SANTA CLARA, Kalifornia, 11. februára 2020 – spoločnosť Tachyum, ktorá pôsobí v oblasti polovodičových procesorových čipov, dnes oznámila, že dokončila ďalšiu kritickú fázu vývoja softvéru úspešným prenesením webového servera Apache do súboru inštrukcií (ISA) procesora Prodigy. Tento najnovší míľnik softvérového tímu spoločnosti Tachyum ďalej zvyšuje pripravenosť univerzálneho procesora Prodigy pre zákazníkov, keďže jeho komerčné uvedenie na trh sa očakáva v roku 2021. Po tom, čo v roku 2018 došlo k úspešnému portovaniu nástrojov GNU a vytvoreniu viacerých simulačných prostredí na spustenie natívneho ISA procesora Prodigy, sa softvéroví vývojári spoločnosti Tachyum v roku 2019 sústredili na dosiahnutie svojho prvého úspešného portovania Linuxového operačného systému.

    Kompletná správa
   4. Riaditeľ Tachyum s.r.o. Dr. Danilák bude na CEO Fórum diskutovať na tému „Ako priviesť Slovensko na popredné miesto v digitálnom veku“

    BRATISLAVA, Slovensko, 6. februára 2020 – Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti polovodičových procesorových čipov, vystúpi 13. februára o 14:40 na konferencii CEO Forum Slovakia v Bratislave s 30-minútovou prednáškou na tému „Ako priviesť Slovensko na popredné miesto v digitálnom veku. CEO Forum Slovakia je konferencia zameraná na stretávanie sa úspešných generálnych riaditeľov z rôznych spoločností pôsobiacich na Slovensku a v Českej republike.

    Kompletná správa
   5. Referenčný dizajn spoločnosti Tachyum bude v roku 2021 súčasťou superpočítačov pre AI/HPC

    Zákazníci a OEM/ODM výrobcovia získajú referenčný dizajn pre hyperscale datacentrá pre umelú inteligenciu (AI) a HPC superpočítače SANTA CLARA, Kalifornia, 4. februára 2020 – Spoločnosť Tachyum Inc., ktorá pôsobí v oblasti polovodičových čipov, dnes oznámila, že jej referenčný dizajn procesora Prodigy pre AI a HPC sa použije v superpočítači, ktorý bude nasadený do prevádzky v roku 2021.Tento referenčný dizajn poskytne zákazníkom, partnerom a výrobcom pôvodných zariadení (OEM) a pôvodných dizajnov (ODM) osvedčený návrh na vybudovanie a zavedenie mimoriadne vysokovýkonných superpočítačov a dátových centier pre „exascale“ AI a HPC do prevádzky v roku 2021.

    Kompletná správa
  12. Január

   1. Spoločnosť Tachyum sa stala členom Open Compute Project súbežne so začatím návrhu referenčných systémov pre čip Prodigy

    SANTA CLARA, Kalifornia, 28. januára 2020 – Spoločnosť Tachyum Inc., pôsobiaca v oblasti polovodičových čipov, dnes oznámila že sa stala členom komunity Open Compute Project (OCP), čo je otvorené konzorcium zamerané na navrhovanie najefektívnejšieho hardvéru pre servery, úložné a dátové strediská pre vysoko škálovateľnú výpočtovú techniku. Univerzálne procesory Prodigy spoločnosti Tachyum prinášajú bezprecedentný výkon, energetickú účinnosť a zníženie nákladov na riešenie tých najzložitejších problémov v oblasti veľkých dátových analýz, umelej inteligencie, mobilnej a počítačovej techniky a vedeckých výpočtov, čím ovplyvňujú široké spektrum trhov a odvetví.

    Kompletná správa
  1. December

   1. Vedenie firmy Tachyum je nadšené budúcnosťou spoločnosti po úspechu v roku 2019

    SAN JOSE, Kalifornia, 17.december, 2019 – Spoločnosť Tachyum, pôsobiaca v oblasti polovodičov, urobila v roku 2019 veľký pokrok vo vývoji produktov, finančnej stabilite a v zlepšení vedúceho postavenia vo svojom odvetví. Tento pozitívny vývoj zabezpečí, že Tachyum dodrží svoj plán predstaviť v roku 2021 na trhu Prodigy, prvý univerzálny procesor. Prodigy je 64-jadrový univerzálny procesor, ktorý prekonáva najrýchlejší procesor Xeon v pracovných zaťaženiach dátových centier pri 10-krát menšej spotrebe energie a 3-krát nižších nákladoch.

    Kompletná správa
   2. Tachyum patrí medzi „najcennejšie značky roka“ podľa IndustryWired

    SAN JOSE, Kalifornia, 11. december, 2019 - Spoločnosť Tachyum Inc. bola, ako novovzniknutá firma, menovaná časopisom IndustryWired ako jedna z „najcennejších značiek roka“. IndustryWired je dôležitou platformou pre podnikateľov, ktorí budujú firmy, u ktorých je predpoklad, že budú mať vedúcu pozíciu v blízkej budúcnosti. Tento rok sa ocenenia “značky roka“ sústredili na novovzniknuté firmy, ktoré majú veľký spoločenský prínos a prinášajú riešenia poskytujúce unikátne riešenia pre svojich zákazníkov. Tiež sa zdôrazňujú podnikatelia, ktorí sa sústredujú na to, aby ich produkty mali vedúce postavenie na konkurenčnom trhu.

    Kompletná správa
  2. November

   1. Spoločnosť Tachyum prezradila, prečo je jej procesor cenný pre čínsky trh

    Bratislava, Slovenská republika, 21. novembra 2019 – Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Inc. pôsobiacej v oblasti polovodičových čipov, bol v rámci stredoeurópskeho obchodného samitu (CEBS) organizovaného pod záštitou spoločnosti Forbes pozvaný do Hong Kongu a Číny, aby tu pomohol budovať a rozširovať partnerské vzťahy s potenciálnymi zákazníkmi, obchodnými partnermi a investormi v oblasti dátových centier a aby predstavil univerzálny procesorový čip Prodigy ako potencionálny prelomový produkt pre Čínsky trh.

    Kompletná správa
  3. Október

   1. Slovenské Vývojové centrum Tachyum zmenilo odliv mozgov na prílev mozgov

    Bratislava 24. októbra 2019 – Európska centrála spoločnosti Tachyum, s.r.o., so sídlom v Bratislave oznámila, že úspešne prispieva k zvráteniu trendu odchodu talentovaných ľudí zo Slovenska príchodom nových nadaných zamestnancov. Do svojho tímu nedávno prijala vysokokvalifikovaných inžinierov a vedcov. Medzi nimi sú Slováci, ktorí sa vracajú späť na Slovensko po rokoch strávených v zahraničí, v USA a v Anglicku, ale tiež experti z Japonska a Ruska. Noví zamestnanci prinášajú svoje schopnosti a odborné znalosti v oblasti kompilátorov a optimalizácie výkonnosti procesorov.

    Kompletná správa
   2. Dr. Radoslav Danilák, generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum, vystúpi ako rečník na konferencii Driving.Digital 2019

    Bratislava, 14. októbra 2019 – Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Inc., ktorá pôsobí v oblasti polovodičov, s americkou centrálou v meste Santa Clara v Kalifornii a s európskou centrálou v Bratislave, kde sídli rýchlo rastúce oddelenie výskumu a vývoja, predstaví svoj úspešný príbeh na konferencii Driving.Digital v centre X-Bionic Sphere v Šamoríne na Slovensku. Prednáška Dr. Daniláka bude 15. októbra o 9.15. Driving.Digital je prvá konferencia v regióne strednej a východnej Európy zameraná na automobilový priemysel, kde sa stretnú odborníci a inovátori z celého svet aby podporili program Stability Slovenskej republiky pre Connected Cars and Autonomous Vehicles.

    Kompletná správa
   3. Generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák vystúpi na konferencii SlovakiaTech 2019

    Bratislava, 7. október 2019 – Dr. Radoslav Danilák je zakladateľom startupu Tachyum Inc. pôsobiaceho v oblasti polovodičov. Kým jeho americká centrála sa nachádza v meste Santa Clara v Kalifornii, európska centrála, ktorá zahŕňa rýchlo sa rozrastajúcu divíziu výskumu a vývoja, sídli v Bratislave. Dr. Danilák na tohtoročnej konferencii SlovakiaTech 2019 v Košiciach vystúpi hneď dvakrát. 8. októbra najprv krátko predstaví spoločnosť Tachyum ako úspešný slovenský príbeh a popoludní ponúkne prezentáciu s názvom Môže sa raz zo Slovenska stať Silicon Valley?

    Kompletná správa
   4. Dr. Radoslav Danilák, generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum, získal cenu IT osobnosť roka na spoločenskom večere IT GALA

    Bratislava 7. október, 2019 – Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Tachyum Inc. pôsobiaceho v oblasti polovodičov, získal cenu IT Osobnosť roka 2019 na najprestížnejšom spoločenskom večere slovenskej komunity informačných technológií, IT GALA. Dr. Danilák získal ocenenie IT osobnosť roka vďaka svojmu významnému príspevku k technologickému rozvoju IT a celkovému rozvoju IT sféry na Slovensku, aktívnemu členstvu v poradenských paneloch a odborných združeniach, pôsobeniu v akademických funkciách a vďaka podpore vzdelávania a šíreniu verejnej osvety.

    Kompletná správa
  4. September

   1. Spoločnosť Tachyum otvára novú centrálu v meste Santa Clara a pridáva sa tak k spoločnostiam Intel, AMD a nVidia

    SAN JOSÉ, Kalifornia, 24. september 2019 – Spoločnosť Tachyum, startup v oblasti polovodičov pracujúci na vývoji prvej platformy univerzálneho procesora na svete, dnes oznámila, že otvára novú a väčšiu centrálu v meste Santa Clara. Reaguje tak na rýchlo rastúci počet svojich zákazníkov, partnerov, obchodníkov a vlastného personálu. Nové kancelárie sa nachádzajú na adrese 2520 Mission College Blvd, Suite 201, Santa Clara CA 95054. Nové priestory umožnia spoločnosti Tachyum dokončiť proces vývoja, začať s marketingom a tiež s predajom inovatívnych produktov, ktorých ambíciou je vyriešiť najpálčivejšie súčasné problémy dátových centier, umelej inteligencie, telekomunikácií, topológie edge computing a mobility.

    Kompletná správa
   2. Dr. Kurt Lauk, uznávaná kapacita v obchodnej sfére, bývalý predseda nemeckej Hospodárskej rady (Wirtschaftsrat) a bývalý poradca Angely Merkelovej, bude poradcom spoločnosti Tachyum

    SAN JOSE, Kalifornia, 17. septembra 2019 – Spoločnosť Tachyum dnes oznámila, že Dr. Kurt Lauk sa stal novým členom jej poradného výboru. Dr. Lauk bol členom správnych rád vo viacerých podnikoch vrátane spoločností Daimler a Audi a takisto poslancom Európskeho parlamentu. 15 rokov bol predsedom nemeckej Hospodárskej rady (Wirtschaftsrat) a zároveň poradcom Angely Merkelovej. Je zakladateľom, prezidentom a majiteľom rodinnej spoločnosti Globe CP GmbH, ktorá pôsobí od roku 2000. Dr. Lauk do poradného výboru spoločnosti Tachyum prináša cenné znalosti európskych hospodárskych odvetví, výrobcov a dodávateľov, ako aj rozsiahle know-how a skúsenosti týkajúce sa medzinárodných stratégií pri uvádzaní technologických inovácií na trh.

    Kompletná správa
  5. Júl

   1. Tachyum uzatvára investičné kolo Series A pri sume 25 miliónov dolárov

    SAN JOSE, Calif., 9. júl, 2019 – Spoločnosť Tachyum Inc. dnes oznámila ukončenie aktuálneho investičného kola Series-A s účasťou investičnej skupiny IPM Group a vlády Slovenskej republiky. Celková hodnota získaného kapitálu predstavuje 25 miliónov dolárov. Tieto finančné zdroje budú použité na pokračovanie prác na vývoji univerzálneho procesorového čipu Prodigy a na jeho úspešné uvedenie na trh. Vďaka tomu bude môcť vývojový tím dosiahnuť začiatkom roku 2020 ďalší významný míľnik v projekte a bude sa môcť priblížiť k uvedeniu Prodigy na trh.

    Kompletná správa
  6. Jún

   1. Tím Tachyum posilní Elena Zokhidova, ktorá bude mať na starosti finančné riadenie spoločnosti na globálnej úrovni

    SAN JOSE, Kalifornia, 5. júna 2019 - Spoločnosť Tachyum dnes oznámila, že vymenovala Elenu Zokhidovu za svoju globálnu finančnú riaditeľku, s cieľom zlepšiť existujúce finančné procesy a podporiť rozvoj nových obchodných príležitosti, ktoré spoločnosti pomôžu dosiahnuť jej plány agresívneho rastu. Elena Zokhinova má viac ako dvadsaťročné skúsenosti s riadením financií a obchodu medzinárodných spoločností. Elena v minulosti pôsobila aj v popredných účtových spoločnostiach a poskytovala služby klientom s multimiliardovým imaním pôsobiacim v technologickom priemysle.

    Kompletná správa
  7. Máj

   1. Tachyum úspešne nasadil operačný systém Linux na univerzálnom procesorovom čipe

    SAN JOSE, Kalifornia, 29. mája 2019 - Spoločnosť Tachyum Inc. dnes oznámila, že úspešne nasadila operačný systém Linux na svojom procesore s architektúrou Prodigy Universal Processor, ktorý je základom 64-jadrového, vysoko výkonného procesora s nízkou energetickou náročnosťou. Prevádzkovanie operačného systému priamo na jeho čipe, bez potreby hostiteľských procesorov alebo iných drahých komponentov, znižuje náklady na veľkokapacitné dátové centrá a umožňuje takmer neobmedzenú flexibilitu v používaní. Tento výsledok je významným míľnikom v pláne spoločnosti Tachyum na poskytovanie vysokovýkonných, energeticky úsporných, škálovateľných procesorov pre dátové centrá, cloudy, AI / ML, in memory processing a HPC prostredia hyperscale dátových centier a partnerov ODM za zlomok nákladov v porovnaní s konkurenciou.

    Kompletná správa
  8. Marec

   1. Spoločnosť Tachyum získala od slovenskej vlády návratnú finančnú výpomoc

    BRATISLAVA, 6. marca 2019 – Spoločnosť Tachyum získala od Vlády Slovenskej republiky návratnú finančnú výpomoc vo výške 15 miliónov eur. Ministri návrh schválili na svojom stredajšom zasadnutí. Slovensko by sa tak mohlo stať krajinou, ktorá vyvinie svetový unikát v podobe supervýkonného mikročipu. Tachyum využije financie od vlády na vybudovanie nového výskumno-vývojového centra, ktoré dotiahne do finálnej fázy vývoj univerzálneho, supervýkonného a energeticky úsporného mikroprocesora Tachyum Prodigy. Procesor bude univerzálne použiteľný v dátových centrách a vysokovýkonných počítačoch (tzv.

    Kompletná správa
  9. Január

   1. Dr. Radoslav Danilák dostal od Prezidenta Andreja Kisku štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy

    Bratislava, 8. januára 2019 - Prezident Andrej Kiska odovzdal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy Dr. Radoslavovi Danilákovi na slávnostnej ceremónii v prezidentskom sídle v Bratislave. Dr. Danilák dostal vysoké štátne vyznamenanie za svoje zásluhy pri inováciách pre spracovanie a ukladanie dát, pre zvyšovanie výkonnosti a znižovaní energetickej spotreby počítačových čipov a diskov. Dr. Danilák je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Tachyum Inc. v Silicon Valley s pobočkou v Bratislave. Dr.

    Kompletná správa
  1. November

   1. CEO spoločnosti Tachyum Rado Danilák bude hlavným rečníkom na konferencii Slovakia Tech Forum v Košiciach. V relácii televízie TA3 diskutoval s jej organizátorom Jurajom Miškovom o nástupe technologií umelej inteligencie (AI) a o vysoko výkonných počítačoch (HPC)

    SAN JOSE, Kalifornia, 5. novembra, 2018 - Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, Inc., v Silicon Valley, bude hlavným rečníkom na konferencii Slovakia Tech Forum, 8. - 9. novembra v Košiciach. Dr. Danilák bude hovoriť o vývoji počítačového procesora Prodigy, vyvinutého spoločnosťou Tachyum s použitím najvyspelejšej technológie počitačových čipov budúcej generácie. Prodigy procesor dramaticky zlepší rýchlosť a výkonnosť serverových čipov a zároveň radikálne zníži spotrebu energie v cloudových dátových centrách.

    Kompletná správa
  2. Jún

   1. Generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum diskutuje architektúru vysokovýkonných technológií umelej inteligencie a strojového samo-učenia na konferencii v Santa Clare

    SAN JOSE, Kalifornia, 4. júna 2018 - Dr. Radoslav “Rado” Danilák, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Inc., v Silicon Valley, po prvýkrát verejne opísal architektúru vysoko-výkonnej symbolickej a všeobecnej AI, aj dizajn konvolučných neurónových sietí. Dr. Danilák prezentoval svoju prácu na konferencii Machine Learning & AI Developers v Santa Clara Convention Center v Santa Clare, v Kalifornii 6. júna o 14.30 hod. Dr. Rado Danilák má viac ako 25 rokov skúseností v elektronickom priemysle a viac ako 100 patentov pre najmodernejšie chipove a spracovatelské systémy.

    Kompletná správa