Tlačové správy

 1. 2022

 2. 2021

 3. 2020

 4. 2019

 5. 2018

 1. Piktogram kalendára

  1. Bratislava, 29. novembra, 2022 – Spoločnosť Tachyum je čoraz bližšie k výrobe svojho univerzálneho procesora. Najnovšie dosiahla ďalší technologický míľnik, ktorým je spustenie benchmarkov LINPACK pomocou Prodigy FPU (Floating-Point Unit), jednotky, ktorá slúži na vykonávanie číselných operácií s pohyblivou rádovou čiarkou, na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA).

   Tachyum sa blíži k výrobe. Úspešne spustila LINPACK na FPGA s FPU kompatibilným s IEEE 754-2019
  2. Bratislava/ LAS VEGAS, 8. novembra, 2022 – Spoločnosť Tachyum sa zúčastní na prestížnej konferencii a veľtrhu Supercomputing (SC22), ktorá sa uskutoční 13. – 18. novembra v Kay Bailey Hutchison Convention Center v americkom Dallase.

   Rob Reiner z Tachyum vystúpi na Supercomputing 2022 v Dallase
  3. Bratislava, 2. novembra 2022 – Softvérový tím spoločnosti Tachyum úspešne spustil na emulácii Prodigy natívnu platformu Docker v programovacom jazyku Go (Golang). Ide o ďalší kľúčový prvok v softvérovom balíku natívnej infraštruktúry Tachyum na ceste k dokončeniu firemnej vízie univerzálnych výpočtových centier, ktoré zjednocujú cloud, supercomputing, umelú inteligenciu (AI) a služby postavené na jednotných a univerzálnych procesoroch.

   Tachyum úspešne spustila Docker na emulácii Prodigy
 2. Piktogram kalendára

  1. Bratislava, 26. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes predstavila vysokovýkonné nízkonákladové a vysoko škálovateľné riešenie s nízkou latenciou a spotrebou energie pre exascale ploché siete. Prináša lepšiu alternatívu k drahšiemu proprietárnemu komunikačnému štandardu InfiniBand, ktorého škálovateľnosť je limitovaná.

   Tachyum predstavuje plochú sieť pre Prodigy Exascale superpočítače
  2. Bratislava, 18. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila Bielu knihu, ktorá skúma, ako jej procesor Prodigy reaguje na trendy v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI) a umožňuje hĺbkové učenie šetrné k životnému prostrediu vďaka menšej spotrebe energie a nižšej produkcii uhlíkových emisií.

   Tachyum zverejňuje podrobnosti k trénovaniu AI s použitím prelomovej technológie super-sparsity
  3. BRATISLAVA, 11. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na Prodigy, prvom univerzálnom procesore na svete, beží Security-Enhanced Linux (SELinux). Ide o bezpečnostnú architektúru pre operačný systém Linux, ktorá administrátorom umožňuje mať väčšiu kontrolu nad tým, kto má prístup do systému.

   Tachyum spustila natívny Security-Enhanced Linux na zabezpečenie ochrany kritickej infraštruktúry
  4. Bratislava, 4. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila Bielu knihu Prodigy Architectural Overview White Paper, ktorá odhaľuje doteraz nezverejnené architektonické charakteristiky systému na čipe (SoC, System on Chip), vrátane schémy čipu a architektúry prvého univerzálneho procesora na svete.

   Tachyum odhaľuje detaily architektúry a dizajnu čipu Prodigy v Bielej knihe
 3. Piktogram kalendára

  1. Bratislava, 20. septembra 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že úspešne spustila finálnu časť svojho základného softvérového balíka, ktorá zastrešuje BMC (Baseboard Management Controller), na emulačnom systéme Prodigy.

   Tachyum predvádza Baseboard Management Controller na emulácii Prodigy
  2. Bratislava, 14. septembra 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že vstúpila do fázy testovania hardvéru a softvéru pre zabezpečenie kvality (Quality Assurance, QA) na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA, Field Programmable Gate Array) pre Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete.

   Tachyum úspešne vstupuje do fázy testovania zabezpečenia kvality pre univerzálny procesor Prodigy s novým dodávateľom EDA
 4. Piktogram kalendára

  1. Bratislava, 30. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s londýnskou technologickou spoločnosťou MatLogica. Spolupráca bude súvisieť s projektmi v oblasti umelej inteligencie (AI) a vysokovýkonných počítačov (HPC).

   Tachyum a MatLogica podpísali memorandum o porozumení
  2. Bratislava, 23. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila vytvorenie Rady pozorovateľov (Board of Observers). Fabio Vernillo, riaditeľ pre investície v spoločnosti Avanea, je jej prvým členom.

   Fabio Vernillo z Avanea sa stal členom Rady pozorovateľov spoločnosti Tachyum
  3. Bratislava, 16. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila svoj záujem podieľať sa na vytvorení 20-exaflopového superpočítača pre národné laboratóriá amerického ministerstva energetiky (Department of Energy, DOE), ktoré sú zapojené do vedeckého výskumu a výskumu národnej bezpečnosti.

 5. Piktogram kalendára

  1. Bratislava, 19. júla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s popredným českým poskytovateľom IT služieb M Computers. Cieľom je priniesť technológiu Tachyum Prodigy® do komerčných, priemyselných a vedeckovýskumných inštitúcií v strednej a východnej Európe (CEE).

   Tachyum bude spolupracovať s M Computers na rozvoji HPC, AI, edge a cloud computingu v strednej a východnej Európe
 6. Piktogram kalendára

  1. BRATISLAVA, 21. júna, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa stala pridruženým MSP (malý a stredný podnik podľa EÚ definície) členom ETP4HPC, Európskej technologickej platformy pre HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty).

   Tachyum sa pripája k technologickému think tanku ETP4HPC na podporu ekonomických a spoločenských výhod technológií v Európe
  2. BRATISLAVA, 16. júna, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci so slovenským inštitútom KInIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), na základe ktorej budú obe strany spolupracovať na vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie (AI); inicializovať vedeckú a obchodnú spoluprácu v záležitostiach spoločného záujmu; rozvíjať spoluprácu v oblasti komercializácie vedeckých poznatkov a duševného vlastníctva; ako aj hľadať súčinnosť v oblasti výskumu umelej inteligencie a jej prenosu do priemyselných technológií.

   Tachyum podpísalo memorandum o porozumení s KInIT
  3. Bratislava, 1. júna, 2022 –Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že koncom roku 2022 bude zostavovať limitovaný počet platforiem na hodnotenie produkčnej kvality procesora Prodigy pre kvalifikovaných zákazníkov a partnerov.

   Tachyum spúšťa predobjednávky na Prodigy Evaluation Platform
 7. Piktogram kalendára

  1. BRATISLAVA, 26. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ získala ocenenie Startup roka (Startup of the Year) a jej CEO Dr. Radoslav Danilák sa v rámci slovenského národného kola súťaže Central European Startup Awards (CESAwards) stal Zakladateľom roka (Founder of the Year).

   Central European Startup Awards: Tachyum získal ceny Startup roka a Zakladateľ roka
  2. BRATISLAVA, 24. mája 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na veľtrhu ISC High Performance 2022 (30. mája – 1. júna 2022, stánok A106) v nemeckom Hamburgu predvedie emulačný systém Prodigy s bežiacimi komplexnými aplikáciami.

   Tachyum predvedie emulačný systém Prodigy na ISC High Performance 2022
  3. BRATISLAVA, 18. mája 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila dva rackové referenčné dizajny, ktoré poskytujú výrazne vyšší výkon pri oveľa nižšej spotrebe energie ako najvýkonnejšie superpočítače súčasnosti.

   Tachyum Prodigy ponúkne až 128 AI exaflopov pre slovenský superpočítač s umelou inteligenciou za 70 miliónov eur
  4. BRATISLAVA, 11. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes predstavila Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, ktorý spája funkcie centrálnej procesorovej jednotky (CPU), grafického procesora (GPU) a špecializovaného procesora na spracovanie dát umelej inteligencie (TPU, Tensor Processing Unit) v jedinom procesore, čím vytvára homogénnu architektúru a zároveň prináša výrazné zvýšenie výkonu za mnohonásobne nižšiu cenu ako konkurenčné produkty.

   Tachyum prichádza s najvyšším výkonom v oblasti AI a HPC, predstavuje prvý univerzálny procesor na svete
  5. BRATISLAVA, 5. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila nových IP dodávateľov, ktorí jej poskytli dôležité komponenty potrebné pre uvedenie univerzálneho procesora Prodigy™ na komerčné trhy v roku 2022.

   Tachyum integruje IP od popredných svetových dodávateľov pre odoslanie čipu do výroby v roku 2022
  6. BRATISLAVA, 4. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že urobila dôležitý pokrok vo vývoji univerzálneho procesora Prodigy. Aplikácie na prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA, Field Programmable Gate Array) už bežia v interaktívnom móde Linux so systémom symetrického multiprocesingu (SMP, Symmetric Multi-Processing) a jednotkou s pohyblivou rádovou čiarkou.

   Aplikácie na Tachyum Prodigy® FPGA už bežia v interaktívnom móde Linux
 8. Piktogram kalendára

  1. BRATISLAVA, 26. apríla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa pripojila ku komunite svetových lídrov čipového priemyslu Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). Ako jej člen sa bude podieľať na rozvoji a podpore ekosystému čipletov a riadení inovácií v oblasti zapuzdrenia čipov.

   Tachyum sa pridáva k novému štandardu UCIe na prepájanie čipletov
  2. BRATISLAVA, 12. apríla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila spustenie tiketingového systému pre zákaznícku podporu, ktorým vylepšila svoj online zákaznícky a partnerský portál. Používatelia, ktorí sa zapojili do testovania a vyhodnocovania univerzálneho procesora Prodigy, odteraz môžu odosielať žiadosti o pridanie funkcií, poskytovať spätnú väzbu či nahlasovať prípadné problémy.

   Tachyum prináša zákazníkom a partnerom nový systém zákazníckej podpory
  3. Bratislava, 5. apríla 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dokončila validáciu svojho univerzálneho procesora Prodigy a softvérového ekosystému s operačným systémom FreeBSD a skompletizovala inštrukčnú sadu (Instruction Set Architecture, ISA) Prodigy pre portovanie FreeBSD.

   Tachyum úspešne spustil FreeBSD v Prodigy ekosystéme a rozširuje podporu open-source operačných systémov
 9. Piktogram kalendára

  1. Bratislava, 29. marca 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že podpísala dohodu so skupinou pre technický štandard optických zásuvných transceiverov Octal Small Form Factor Pluggable (OSFP) Multi-Source Agreement (MSA) na podporu vyššieho výkonu, rozsahu a hustoty pre superpočítače, verejné i privátne cloudy a umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI).

   Spoločnosť Tachyum sa pripája ku skupine OSFP MSA, aby posunula vedu o superpočítačoch
  2. BRATISLAVA, 22. marca, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila najnovší pokrok, ktorý dosiahla vo svojom softvérovom ekosystéme Prodigy. Ide o virtualizáciu hypervízora KVM (Kernel-based Virtual Machine), ktorá prevádzkovateľom dátových centier dá možnosť spúšťať na jednom zariadení viacero inštancií natívneho operačného systému s minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

   Tachyum demonštruje natívnu virtualizáciu KVM na emulácii Prodigy
  3. BRATISLAVA, 15. marca 2022 – Webové stránky spoločnosti Tachyum™ sú odteraz dostupnejšie už aj pre nemecky hovoriacu časť Európy. Nemecká verzia má zlepšiť dostupnosť webu pre zákazníkov a partnerov, ktorí hľadajú informácie o univerzálnom procesore Tachyum Prodigy® a jeho schopnosti výrazne zlepšiť výkon pre hyperškálové dátové centrá, vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu.

  4. BRATISLAVA, 8. marca 2022 – Spoločnosť Tachyum™ urobila ďalší pokrok v zdokonalení softvéru pre procesor Tachyum Prodigy® a je čoraz bližšie tomu, aby bola pripravená ísť s prvým univerzálnym čipom na svete do výroby.

   Spoločnosť Tachyum dotiahla systémový softvér do predprodukčného štádia
  5. Bratislava, 1. marca, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ sa dostala na titulnú stranu prestížneho svetového magazínu The Enterprise World ako jeden z „najinovatívnejších poskytovateľov riešení umelej inteligencie, ktorých sa oplatí sledovať“.

   The Enterprise World zaradil Tachyum medzi najinovatívnejších poskytovateľov riešení v oblasti umelej inteligencie
 10. Piktogram kalendára

  1. BRATISLAVA, 22. februára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela memorandum o porozumení so superpočítačovým centrom v nemeckom Jülichu pre spoluprácu na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie.

   Tachyum bude spolupracovať so superpočítačovým centrom v nemeckom Jülichu
  2. BRATISLAVA, 15. februára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s Barcelonským superpočítačovým centrom (BSC) v Španielsku o spolupráci na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie.

   Tachyum a Superpočítačové centrum v Barcelone podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu
  3. BRATISLAVA, 8. februára 2022 – Člen poradného tímu spoločnosti Tachyum™ Steve Furber získal cenu Charlesa Starka Drapera v oblasti počítačového inžinierstva za rok 2022. Ocenenie udeľuje americká National Academy of Engineering (NAE) a patrí medzi najvyššie ceny na svete udeľované za inžinierstvo.

   Poradca Tachyum Steve Furber získal prestížnu Draperovu cenu v oblasti počítačového inžinierstva
  4. BRATISLAVA, 1. februára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ predvedie 3D demoverziu prvého univerzálneho procesora na svete Prodigy, ktorý umožní vybudovať prvý superpočítač s umelou inteligenciou (AI) v rozsahu ľudského mozgu, na technologickom veľtrhu LEAP22 v Rijáde, v dňoch 1.

   Tachyum predstaví v Rijáde 3D demoverziu procesora Prodigy pre superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu
 11. Piktogram kalendára

  1. BRATISLAVA, 25. januára 2022 – Slovensko si pre najnovšiu nomináciu do projektu spoločného európskeho záujmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) vybralo spoločnosť Tachyum™ a jej vývoj procesora Prodigy 2 pre vysokovýkonné výpočty (HPC) a umelú inteligenciu (AI).

  2. BRATISLAVA, 13. januára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ bude súčasťou slovenskej expozície na svetovej výstave EXPO 2020 Dubai počas tematického týždňa (16. – 22. januára 2022) „Globálne ciele“.

   Tachyum predstaví prvý superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu na Expo Dubai
  3. Bratislava, 5. januára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ uzatvára úspešný rok 2021, v ktorom urobila obrovský pokrok pri príprave uvedenia prvého univerzálneho procesora na trh. Spoločnosť dosiahla významné míľniky prostredníctvom série technických inovácií, prezentovala svoju víziu na popredných odborných fórach, získala niekoľko najvyšších ocenení, zvýšila nábor zamestnancov a strojnásobila svoju hodnotu po poslednom úspešnom kole financovania.

 1. 2022

 2. 2021

 3. 2020

 4. 2019

 5. 2018