Tisková zpráva

3-minutové čtení

Spoločnosť Tachyum predložila americkému ministerstvu energetiky ponuku na 20-exaflopový superpočítač

Bratislava, 16. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila svoj záujem podieľať sa na vytvorení 20-exaflopového superpočítača pre národné laboratóriá amerického ministerstva energetiky (Department of Energy, DOE), ktoré sú zapojené do vedeckého výskumu a výskumu národnej bezpečnosti. Slovensko-americká firma zareagovala na výzvu ministerstva, ktoré oslovilo dodávateľov pokročilých počítačových ekosystémov, a podala návrh na vybudovanie superpočítača na platforme prvého univerzálneho procesora na svete Tachyum Prodigy®.

Výzva rezortu pre energetiku je zameraná na výpočtové systémy, ktoré sú päť až desaťkrát rýchlejšie ako tie, ktoré sú v súčasnosti dostupné, a/alebo ktoré dokážu okrem tradičných modelovacích a simulačných aplikácií vykonávať aj komplexnejšie aplikácie v oblastiach „dátovej vedy (Data Science), umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI), nasadzovania technológie EDGE v koncových zariadeniach a problémov vedeckého ekosystému“.

Požiadavka DOE uprednostňuje systémy, ktoré „fungujú v rámci rozpätia 20-60 MW“. Riešenie od spoločnosti Tachyum by tieto náročné požiadavky splnilo.

Ministerstvo energetiky má záujem o nasadenie tohto systému už do roku 2025.

V rámci svojej ponuky spoločnosť Tachyum predstavila pokročilú technológiu univerzálneho procesora ako aj dlhodobý plán, ktorý zahŕňa Prodigy a Prodigy 2. Prvá generácia superpočítačového procesorového čipu Prodigy ponúka 4-krát vyšší výkon ako najrýchlejší Xeon, 3x vyšší hrubý výkon ako NVIDIA H100 v prostredí HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty), 6x vyšší hrubý výkon pri trénovaní AI modelov a inferencii, a poskytuje až 10-krát vyšší výkon pri rovnakej spotrebe energie.

„Revolučný dizajn Tachyum by Spojeným štátom a Národnej agentúre pre jadrovú bezpečnosť mohol poskytnúť strategickú prevahu. Okrem toho bude poskytovať vysoký výkon, nízke celkové náklady na vlastníctvo (TCO), nízku spotrebu energie, jednoduché nasadenie a nízke náklady na údržbu,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. “Pre ministerstvo energetiky by mal byť zaujímavý najmä aspekt znižovania uhlíkovej stopy, čo súvisí so zodpovednosťou krajiny v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako aj v otázke národnej bezpečnosti.”

Tachyum Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier s funkcionalitou CPU, GPU a TPU do jedného zariadenia, čo mu umožňuje dosahovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi (napr. pre cloudové záťaže), a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

Jedinečná architektúra Prodigy prináša špičkový výkon v oblasti záťaží dátových centier aj umelej inteligencie. Servery s procesormi Prodigy sa tak v časoch mimo špičky môžu bez problémov a plynulo prepnúť na AI záťaže. To znamená, že nebude potrebný drahý hardvér špeciálne určený pre účely AI a využiteľnosť servera sa výrazne zvýši. Prodigy poskytuje bezprecedentný výkon a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové (CAPEX) aj prevádzkové (OPEX) náklady.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier so svojím vlajkovým produktom, ktorý nedávno predstavila na trhu. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, spája funkcie CPU, GPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako štyri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2030 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 128 AI exaflopov (128 miliárd miliárd operácií) za sekundu. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.