Tisková zpráva

4-minutové čtení

Tachyum.us sa presúva na vlastnú softvérovú emulačnú platformu

LAS VEGAS, Nevada, 9. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že rozšírila živé produkčné prostredie, ktoré je postavené na vlastnom softvérovom emulačnom systéme pre univerzálny procesor Prodigy. Na túto platformu preniesla webové stránky svojej dcérskej spoločnosti, ktorá sa venuje vládnym zákazníkom.

Presun stránky Tachyum.us na Tachyum emulačnú platformu rozširuje verejné ukážky, ktoré svedčia o tom, že sada softvérových komponentov Prodigy sa blíži k produkčnej kvalite a slúži ako ďalší dôkaz kvality softvéru a hardvéru spoločnosti Tachyum, ktorý firma plánuje využiť pre vlastné potreby. K presunu stránky dochádza krátko potom, ako Danilak.com, webová stránka s informáciami o spoločnosti Tachyum a jej zakladateľovi a generálnom riaditeľovi Dr. Radoslavovi Danilakovi, prešla do prostredia hostovaného emulačného systému.

Softvérový emulačný systém Prodigy je teraz k dispozícii partnerom na vyhodnotenie, vývoj a ladenie väčších softvérových sád. Toto dodatočné testovanie ukáže zákazníkom, že Prodigy má pri uvedení na trh v tomto roku dobrú pozíciu pre nasadenie na webových serveroch v produkčnej kvalite.

“Spustenie stránok spoločnosti na Tachyum emulačnej platforme je pre nás okamihom, ako keď vynálezca telefónu Bell zakričal ‘Watson, poď sem – chcem Ťa vidieť‘. Znamená to, že naša inovácia pokročila od teórie k realite,” povedal Dr. Danilak. ”Nepresunuli by sme stránky jednej z našich obchodných jednotiek do prostredia s podporou Prodigy, ak by sme si neboli stopercentne istí, ako bude fungovať. Tešíme sa, že tieto kapacity budeme môcť poskytnúť ďalším partnerom pred dosiahnutím stavu pripravenosti na plnú výrobu neskôr v tomto roku.”

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme.

Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

V hyperškálových dátových centrách čip Prodigy výrazne zlepšuje výpočtový výkon, spotrebu energie, hardvérové (serverové) využitie a priestorové nároky v porovnaní s existujúcimi čipmi, ktoré sa v súčasnosti používajú. Ako prvý univerzálny procesor na svete spúšťa okrem natívneho kódu Prodigy tiež staršie binárne kódy x86, ARM a RISC-V. Prodigy poskytuje špičkový výkon naprieč záťažami dátových centier, AI a HPC, prekonávajúc súčasné najrýchlejšie procesory Xeon pri 10-krát nižšej spotrebe (na jadro) ako aj najrýchlejší GPU od spoločnosti NVIDIA na HPC, skúšanie AI a AI interferenciu. Iba 125 HPC Prodigy stojanov dokáže dodať kapacitu 32 tenzor exaflopov (miliarda miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu).

Trojnásobne nižšie náklady na procesor Prodigy (na MIPS) spolu s jeho 10-násobnou úsporou energie sa premietajú do štvornásobného zníženia celkových ročných nákladov (TCO) dátových centier (TCO: kapitálové + prevádzkové náklady), čo spoločnostiam pôsobiacim v hyperškálovom segmente prinesie úspory v miliardách dolárov. Keďže Prodigy je jediný procesor na svete, ktorý dokáže prepínať medzi pracovnými záťažami pre dátové centrá, AI a HPC, nevyužité servery možno použiť ako cloudové prostriedky na AI alebo HPC bez dodatočných kapitálových nákladov, pretože servery už sú amortizované. Prodigy tiež umožní Edge vývojárom pre IoT (Internet vecí) využívať nízku spotrebu/ vysoký výkon spolu s jednoduchým programovacím modelom na poskytovanie maximálne efektívnej vysokovýkonnej umelej inteligencie.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o hodnotenie softvérových emulačných systémov Prodigy, môžu navštíviť stránku https://www.tachyum.com/webhosting/ pre viac informácií.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o možnosť dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilak, začne s masovou výrobou svojho vlajkového produktu Prodigy v roku 2021, so softvérovými emuláciami a emulátorom založeným na FPGA, ktoré sú k dispozícii prvým používateľom. Cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent. Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny, a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum je jedným zo zakladateľov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré na Slovensku vybuduje najrýchlejší AI superpočítač na svete postavený na procesore Prodigy. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com.