Tiskové zprávy

Nejnovější tiskové zprávy

 1. 2023
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020
 5. Staršie...
 1. Piktogram kalendáře

  Listopad

  1. Bratislava, 28. novembra 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že dokončila softvérový stack pre univerzálny procesor Prodigy® a vstúpila do fázy alfa testovania v rámci prípravy výroby a distribúcie čipu plánovanej na budúci rok. Softvéroví inžinieri firmy Tachyum intenzívne pracovali na tom, aby umožnili plný potenciál nového procesora Prodigy. Vyvinuli bohatý ekosystém aplikácií, systémového softvéru, frameworkov (aplikačných rámcov) a knižníc, ktoré sú portované tak, aby fungovali natívne na hardvéri Prodigy. Keď bude dokončené testovanie softvérového balíka a bude bežať bezproblémovo na hardvérovom prototype postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA), spoločnosť môže prejsť k uvedeniu univerzálneho čipu do výroby.
  2. Bratislava, 14. novembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila vydanie bielej knihy, v ktorej opisuje, ako sa dajú využívať 4-bitové formáty Tachyum AI (TAI) a formáty, ktoré efektívne ukladajú váhy modelov v dvoch bitoch (TAI2) pri kvantizácii veľkých jazykových modelov (LLM) bez zníženia ich presnosti. Hardvér Tachyum umožňuje aj funkčné LLM s formátom efektívne ukladajúcim váhy modelov v jednom bite s vyššou degradáciou ako TAI2. Výskumníci z AI divízie firmy ho ďalej zdokonaľujú s cieľom znížiť degradáciu, keďže sa Tachyum snaží sprístupniť ho pre širokú verejnosť.
   Tachyum sprístupňuje veľké jazykové modely, keď až 100-násobne znižuje ich náklady
  3. Bratislava, 7. novembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že operačný systém FreeBSD už beží na hardvérovom prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (Field Programmable Gate Array, FPGA). Ide o súčasť plánu pre zabezpečenie splnenia požiadaviek zákazníkov pred odoslaním prvého univerzálneho procesora do výroby, tzv. tape-out. Toto oznámenie nasleduje po tom, ako firma Tachyum úspešne spustila operačný systém Linux ako súčasť svojho emulačného systému. FreeBSD poháňa moderné servery, desktopy a vstavané platformy v prostrediach, ktoré oceňujú výkon, stabilitu a bezpečnosť.
   Tachyum úspešne spúšťa FreeBSD na FPGA prototype Prodigy
 2. Piktogram kalendáře

  Říjen

  1. Bratislava, 24. októbra 2023 – Spoločnosť Tachyum®, tvorca Prodigy®, prvého univerzálneho procesora na svete, dnes vydala novú bielu knihu o využití 4-bitového formátu Tachyum AI (TAI) a formátu, ktorý efektívne ukladá váhy modelov v dvoch bitoch (TAI2) pri inferencii aj učení hlbokých neurónových sietí (DNN). Dokument s názvom “Image AI Processing at the Next Level With 4b TAI & 2b Effective Weights” (dostupný len v anglickom jazyku) prezentuje 4-bitový formát TAI, mimoriadne kremíkovo a energeticky efektívny prístup, ktorý limituje pamäť a priepustnosť aj pre veľké modely.
   Tachyum zverejňuje detaily prelomových 2- a 4-bitových formátov pre AI
  2. Bratislava, 3. októbra 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že prijala prvú významnú objednávku od americkej spoločnosti na vybudovanie rozsiahleho systému postaveného na jej 5-nanometrových univerzálnych procesoroch Prodigy. Systém poskytne počítačový výkon viac ako 50 exaflopov, čo exponenciálne prevýši výpočtovú kapacitu najrýchlejších superpočítačov pre inferenciu alebo generatívnu AI, ktoré sú dnes dostupné na svete. Prvý univerzálny procesor Prodigy je navrhnutý tak, aby vďaka svojmu špičkovému výkonu pre hyperškálovanie, vysokovýkonné výpočty a pracovné záťaže umelej inteligencie transformoval kapacitu, efektivitu a ekonomiku dátových centier.
   Tachyum má objednávku na vybudovanie systému s kapacitou 25 000-krát vyššou ako ChatGPT4 a 25x rýchlejšieho ako súčasné superpočítače
 3. Piktogram kalendáře

  Září

  1. Bratislava, 26. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešne predviedla bezproblémové fungovanie nenatívnej (x86_64) aplikácie pod operačným systémom Linux, ktorá beží na FPGA emulačnom systéme čipu Prodigy. Firma tak zabezpečuje použiteľnosť širokej škály softvérových aplikácií pre zákazníkov od prvého dňa, keď bude univerzálny procesor Prodigy dostupný na trhu v budúcom roku. x86 (známy aj pod názvami x64, x86_64, AMD64 alebo Intel 64) je rodina architektúr inštrukčných súborov, ktorá dnes predstavuje inštalačnú základňu pre záťaže dátových centier.
   Tachyum spúšťa binárne x86-64 súbory na Prodigy FPGA a dosahuje svoj kľúčový míľnik
  2. Bratislava, 19. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje svoj softvérový ekosystém Prodigy. Konkrétne pridáva kompilátor LLVM pre umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI) a podporu programovacieho jazyka Rust v systéme Linux. Ide o najnovší prírastok do už aj tak bohatej a robustnej kolekcie aplikácií, systémového softvéru, frameworkov (aplikačných rámcov) a knižníc, ktoré bežia pod QEMU emuláciou a pred uvedením čipu Prodigy do výroby sú testované na hardvérovom FPGA emulátore.
   Tachyum pridáva LLVM pre AI a Linux Rust
  3. Bratislava, 12. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje jedinečnú hodnotu tzv. value proposition svojho procesora Prodigy. Ponúka svoje Tachyum TPU® (Tachyum Processing Unit) IP (Intellectual property, duševné vlastníctvo) ako licencovateľné jadro, čo umožňuje vývojárom plne využívať výhody umelej inteligencie (AI) trénovanej v dátových centrách pri tvorbe tzv. internetu vecí (IoT, Internet of Things) a Edge zariadení. Prodigy od spoločnosti Tachyum je prvý univerzálny procesor, ktorý kombinuje procesory pre všeobecné výpočty, vysokovýkonné výpočty (HPC), umelú inteligenciu, hlboké strojové učenie, vysvetliteľnú AI, bio-AI a ďalšie disciplíny AI na jednom čipe.
   Tachyum ponúka svoju TPU inferenčnú IP na trhoch Edge a embedovaných systémov
 4. Piktogram kalendáře

  Srpen

  1. Bratislava, 22. augusta, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila vydanie vedeckého článku, v ktorom popisuje, ako prvý univerzálny procesor Prodigy® zmení kvalitu, efektívnosť a ekonomiku generatívnej umelej inteligencie (GenAI). Materiál s názvom “Unprecedented Scale and Efficiency in Generative AI with FP8 8:3 Super-Sparsity” ponúka technické informácie ako môže Prodigy efektívnejšie splniť požiadavky na výpočty a škálovanie generatívnej AI. GenAI trénuje na obrovských dátových súboroch, aby vytvorila originálne výsledky, a nie identifikáciu alebo analýzu už známych dát.
   Tachyum FP8 super-sparsity ukazuje cestu k efektívnej generatívnej AI
  2. Bratislava, 15. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® oznámila, že dosiahla výrazne lepšie výsledky pri špecifikáciách čipu, než pôvodne očakávala po úspešnej zmene nástrojov pre fyzický dizajn (PD, Physical Design). Vďaka novým nástrojom EDA, ktoré využívala vo fáze fyzického návrhu univerzálneho procesora Prodigy®, zvýšila počet jadier čipu na 192. Po kódovaní dizajnu RTL (Register Transfer Level, logika čipu) začala spoločnosť pracovať na dokončení fyzického dizajnu čipu Prodigy (skutočnom rozmiestnení tranzistorov a vodičov).
   Tachyum po prechode na nové nástroje EDA dosahuje 192-jadrový čip
 1. 2023

 2. 2022

 3. 2021

 4. 2020

 5. Staršie...