Súkromný cloud

Súkromný cloud

Procesor Prodigy masívne zníži náklady a spotrebu podnikových dátových centier, AI a HPC, zabezpečí novú generáciu lokálnych produktov s bezprecedentnými schopnosťami a bude k dispozícii pre operátorov súkromných cloudov za ceny, ktoré v konečnom dôsledku zaistia priaznivú návratnosť investícií.

Očakáva sa, že procesor Prodigy bude stimulovať trh súkromných cloudov tým, že zaistí krátku dĺžku odozvy vnútropodnikových počítačov a skúšanie a inferenciu Big AI.

2-socket OCP D51B-1U type server (2021)

2-socket OCP D51B-1U type server (2021)

Zároveň sa očakáva, že podnikoví zákazníci budú využívať funkcie HPC univerzálnych serverov využívajúcich procesor Prodigy v rámci vlastných programov pre vývoj produktov, rovnako ako vlastných marketingových a podnikových aplikácií.