Dátové centrá v segmente „hyperscale“

Dátové centrá v segmente „hyperscale“

Procesor Prodigy od spoločnosti Tachyum umožní, aby sa dátové centrá typu „hyperscale“, ktoré predstavujú jeho primárny trh, stali nízko nákladovými, energeticky úspornými univerzálnymi výpočtovými centrami. Hyperscale dátové centrá si s univerzálnymi procesormi Prodigy znížia svoje celkové náklady na operácie (TCO) až štvornásobne, čo predstavuje u každého hyperscale zákazníka ušetrenie miliárd dolárov ročne.

2-socket OCP Tioga-Pass like server

2-socket OCP Tioga-Pass like server

Špičkový výkonný procesor Prodigy zavádza skutočnú revolúciu v rámci dátových centier, umelej inteligencie a vysokovýkonných výpočtov (HPC). Nevyužité „univerzálne servery“ využívajúce procesor Prodigy sa môžu bezproblémovo napájať a prekonfigurovať na ad hoc AI siete, ktoré môžu dodať desaťnásobne viac AI zdrojov, než je tomu dnes. Alternatívne sa tie isté nevyužité univerzálne servery môžu rovnako ľahko napájať a nakonfigurovať ako HPC systémy, ktoré budú dodávať výkon rádovo v exaflopoch (miliarda miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu). Procesor Prodigy to všetko zabezpečí pri 10-krát nižšej spotrebe energie a 3-krát nižších nákladoch, a to s bezkonkurenčným softvérom schopným okamžitej prevádzky bez nutnosti akejkoľvek konfigurácie, vrátane naportovania spoločných aplikácií dátových centier do natívnej ISA (inštrukčne orientovanej architektúry) procesora Prodigy a dynamického binárneho emulátora, ktorý umožní fungovanie starších x86 aplikácií pri rýchlosti procesora Xeon.