Riešenia

Dátové centrá v segmente „hyperscale“

Procesor Prodigy od spoločnosti Tachyum umožní, aby sa dátové centrá typu „hyperscale“, ktoré predstavujú jeho primárny trh, stali nízko nákladovými, energeticky úspornými univerzálnymi výpočtovými centrami. Hyperscale dátové centrá si s univerzálnymi procesormi Prodigy znížia svoje celkové náklady na operácie (TCO) až štvornásobne, čo predstavuje u každého hyperscale zákazníka ušetrenie miliárd dolárov ročne.

2-socket OCP Tioga-Pass like server

2-socket OCP Tioga-Pass like server

Špičkový výkonný procesor Prodigy zavádza skutočnú revolúciu v rámci dátových centier, umelej inteligencie a vysokovýkonných výpočtov (HPC). Nevyužité „univerzálne servery“ využívajúce procesor Prodigy sa môžu bezproblémovo napájať a prekonfigurovať na ad hoc AI siete, ktoré môžu dodať desaťnásobne viac AI zdrojov, než je tomu dnes. Alternatívne sa tie isté nevyužité univerzálne servery môžu rovnako ľahko napájať a nakonfigurovať ako HPC systémy, ktoré budú dodávať výkon rádovo v exaflopoch (miliarda miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu). Procesor Prodigy to všetko zabezpečí pri 10-krát nižšej spotrebe energie a 3-krát nižších nákladoch, a to s bezkonkurenčným softvérom schopným okamžitej prevádzky bez nutnosti akejkoľvek konfigurácie, vrátane naportovania spoločných aplikácií dátových centier do natívnej ISA (inštrukčne orientovanej architektúry) procesora Prodigy a dynamického binárneho emulátora, ktorý umožní fungovanie starších x86 aplikácií pri rýchlosti procesora Xeon.

Vysokovýkonné výpočty

Prelomová výpočtová hustota procesora Prodigy (MIPS/čip, MIPS/Watt) a bezprecedentná šírka jeho I/O pásma, spolu s jeho univerzálnosťou dramaticky zlepšia prístup k HPC typu „petascale“ a „exascale“ v širokom spektre prípadov použitia, pričom výrazne znížia náklady na HPC. Enormné budú spoločenské účinky nákladovo efektívnych exascale výpočtových zdrojov, ktoré budú všade k dispozícii na prenájom v hyperscale dátových centrách.

4-Socket server (2021)

4-Socket server (2021)

Aj menšie podniky si budú môcť dovoliť špecializované systémy HPC využívajúce procesor Prodigy. Vďaka Prodigy HPC „zľudovejú“ tým, že malé a stredné podniky získajú procesor pri oveľa nižších kapitálových a prevádzkových nákladoch, než aké sú potrebné v súčasnej dobe.

Procesor Prodigy, ktorý bude uvedený na trh v roku 2021, umožní do roku 2023 priamy prístup špecializovaných, najmodernejších exascale systémov, ktoré sú financované vládou, k zariadeniam fungujúcim rýchlosťou 50 až 100 exaflopov, a to pri 3 až 6-krát nižších nákladoch na exaflopy než sú náklady ohlásené pre najnovší systém El Capitan 2 EF, ktorý bude tiež uvedený na trh v roku 2023.

Umelá inteligencia

Nevyužité „univerzálne servery“ využívajúce procesor Prodigy v hyperscale dátových centrách poskytnú mimo špičky 10-krát viac zdrojov na trénovanie a inferencie neurónovej siete umelej inteligencie, ako je v súčasnosti k dispozícii, a to bez kapitálových nákladov (t.j. pri nízkych nákladoch, pretože univerzálne výpočtové servery využívajúce procesor Prodigy už boli zakúpené a splatené).

Pri migrácii umelej inteligencie na sofistikovanejšie a na kontrolu náročnejšie disciplíny, ako sú impulzné neurónové siete, vysvetliteľná AI, symbolická AI a bio AI, poskytne Prodigy rádovo lepší výkon ako jeho konkurenti.

Umelá inteligencia

Jadro TPU spoločnosti Tachyum založené na procesore Prodigy sa bude predávať ako hardvérové IP jadro podliehajúce licencii, ktoré bude umožňovať priame začlenenie vysokovýkonných funkcií AI do Edge Computingu a IoT produktov za veľmi nízku cenu. IOT produkty budú mať optimalizovanú vysokovýkonnú AI inferenciu na čipe, optimalizovanú pre využitie skúšania AI na báze procesora Prodigy buď z cloudu, alebo domácej kancelárie.

Súkromný cloud

Procesor Prodigy masívne zníži náklady a spotrebu podnikových dátových centier, AI a HPC, zabezpečí novú generáciu lokálnych produktov s bezprecedentnými schopnosťami a bude k dispozícii pre operátorov súkromných cloudov za ceny, ktoré v konečnom dôsledku zaistia priaznivú návratnosť investícií.

Očakáva sa, že procesor Prodigy bude stimulovať trh súkromných cloudov tým, že zaistí krátku dĺžku odozvy vnútropodnikových počítačov a skúšanie a inferenciu Big AI.

2-socket OCP D51B-1U type server (2021)

2-socket OCP D51B-1U type server (2021)

Zároveň sa očakáva, že podnikoví zákazníci budú využívať funkcie HPC univerzálnych serverov využívajúcich procesor Prodigy v rámci vlastných programov pre vývoj produktov, rovnako ako vlastných marketingových a podnikových aplikácií.

Telekomunikácie

Veľkým telekomunikačným firmám sa budú dodávať univerzálne servery na báze procesora Prodigy s certifikáciou pre rozšírený teplotný rozsah, a tie si ich namontujú na svoje mobilné telekomunikačné veže, čo im zabezpečí bezprecedentné zdroje pre Edge Computing. Už najbližšia mobilná veža zaistí nízku latenciu, pokročilé skúšanie AI a vysokovýkonnú inferenciu pre IOT.

4-Socket server (2021)

4-Socket server (2021)

Výrobcovia automobilov budú používať siete AI využívajúcej procesor Prodigy na mobilných vežiach, aby zaistili svojim mobilným zákazníkom kompletný ekosystém na báze AI, ktorý bude integrovať možnosti autonómneho riadenia, monitorovania domácej bezpečnosti a bezpečného streamovania prichádzajúcich hovorov, správ a videí pre cestujúcich na zadnom sedadle, a zároveň poskytne prediktívnu diagnostiku samotného vozidla.

 1-socket OCP Yosemite like motherboard

1-socket OCP Yosemite like motherboard

Vojsko a spravodajstvo

Strategická hodnota procesora Prodigy pre národnú obranu zahŕňa prakticky celú škálu misií a systémov ministerstva obrany a spravodajskej komunity. Vo väčšine prípadov použitia bude jeho vplyv veľmi veľký. Na obranné a spravodajské systémy je možné priamo previesť nevídané univerzálne výpočtové schopnosti procesora Prodigy a jeho náklady a energetickú účinnosť v rámci dátových centier, AI, HPC a telekomunikácií. Prodigy podporí výpočtové funkcie s nízkou latenciou, Big AI a bezprecedentné schopnosti HPC v rámci všetkých ministerstiev, inštitúcií, programov a jednotiek. Schopnosť serverov využívajúcich Prodigy poskytnúť bezproblémový a dynamický odklon od normálneho zaťaženia k AI spracovaniu prinesie operačným jednotkám v rámci veliacej a riadiacej infraštruktúry vysokovýkonnú AI s nízkou latenciou.

Vojsko a spravodajstvo

Okrem výkonu je charakteristickým znakom dobrých obranných systémov veľkosť, hmotnosť a sila (SWaP), a Prodigy poskytne napríklad našim bezpilotným lietadlám a satelitom viac ako 10-násobne vyšší vlastný výkon spracovania (MIPS/Watt) v porovnaní s aktuálnymi východiskovými systémami, čo umožní efektívne využívanie Big AI bez zvýšenia spotreby energie.