Partneri a združenia

Spoločnosť Tachyum s hrdosťou oznamuje, že sa stala členom niekoľkých združení v technologickom sektore, ako sú GSA, JEDEC, IEEE, OpenBMC, UEFI, Open Compute Project. Open Euro High Performance Computing Project (OEUHPC), Gaia-X (Európska asociácia pre dáta a cloud). Spoločnosť Tachyum prispeje ako člen svojimi odbornými znalosťami do panelov a pracovných skupín a tiež sa bude zúčastňovať plánovaných podujatí. Členstvo v týchto združeniach umožní manažmentu spoločnosti Tachyum nadviazať kontakt s ostatnými členskými spoločnosťami.

Spoločnosť Tachyum sa tiež pripojila k združeniu I4DI (Innovation for Digital Infrastructure), ktoré na Slovensku navrhne najrýchlejší superpočítač s umelou inteligenciou na svete. So zakladajúcimi členmi PosAm, Towercom, IPM Group, InoCloud a novými členmi Seagate, WWT, VNET a Sylex, spoločne s partnermi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, prepožičajú svoje rozsiahle skúsenosti Národnému superpočítačovému centru (National Supercomputing Centre, NSCC) na Slovensku.

Spoločnosť Tachyum uzavrela dohody o spolupráci s viacerými významnými univerzitami a fakultami. Spoločnosť má záujem vybudovať znalostnú a inovačnú komunitu pre umelú inteligenciu, ktorá bude vzájomným prínosom pre výskum, obchod, výrobu a univerzitné vzdelávanie.

 • Združenia

  • GSA

   Vedúci predstavitelia odvetvia sa tu stretávajú, aby efektívne vytvorili iniciatívy a normy pre polovodičové ekosystémy.

  • JEDEC

   Výbory JEDEC vyvíjajú otvorené štandardy pre polovodičové komponenty a subsystémy.

  • IEEE

   Najväčšia technická odborná organizácia na svete v oblasti rozvoja elektroniky.

  • Open Community

   Konzorcium zamerané na rozširovanie riešení a návrhov počítačov s otvorenými špecifikáciami.

  • OpenBMC

   OpenBMC je spoločný projekt nadácie The Linux Foundation s cieľom definovať balíček firmvéru BMC.

  • UEFI

   UEFI sa venuje inovácii firmvéru prostredníctvom spolupráce v v rámci odvetvia.

  • SONiC

   SONiC je komunitný projekt OCP s otvoreným sieťovým operačným systémom (NOS)

  • TCG

   TCG organizácia vznikla na vývoj, definovanie a podporu otvorených globálnych odvetvových špecifikácií a štandardov neutrálnych pre dodávateľa.

  • PCI-SIG

   PCI-SIG je konzorcium, ktoré vlastní a spravuje špecifikácie PCI ako otvorené priemyselné štandardy. Organizácia definuje štandardizované I/O (vstupno-výstupné) špecifikácie zodpovedajúce potrebám jej členov.

  Partneri

  • OEUHPC

   OEUHPC je združenie postavené na princípoch otvoreného hardvéru. Zameriava sa na opätovné vynachádzanie HPC od drahých patentovaných superpočítačov k nízkonákladovým otvoreným systémom, vďaka čomu sú prístupné, majú veľmi nízku spotrebu energie a sú flexibilnejšie s bezkonkurenčnou škálovateľnosťou, ktorá presahuje bežné superpočítače.

  • NSCC

   Národné superpočítačové centrum pokrýva činnosti spojené s HPC. Vízia NSCC ako združenia štátnych inštitúcií a privátneho sektora je vyvinúť nový superpočítač na Slovensku.

  • I4DI

   Združenie európskych a svetových inovatívnych technologických lídrov I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru) sa spojilo s cieľom vyvíjať európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel.

  • InoCloud

   InoCloud je poskytovateľ cloudových a dátových centier založený v roku 2020 s cieľom prelomovo zmeniť globálny trh cloudových riešení implementáciou inovatívnych technológií spolu s kompletným softvérovým zabezpečením na napájanie dátových centier budúcnosti - tých, ktoré ponúkajú prevratnú výpočtovú silu a výkon, šetria veľké množstvo energie a výrazne zjednodušujú zložité procesy.

  • Gaia-X

   Gaia-X je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá bola založená s cieľom vyvinúť technický rámec pre zvrchovanú dátovú infraštruktúru a prevádzkovať služby federácie Gaia-X. Funguje ruka v ruke s Gaia-X hubmi, ktoré dávajú používateľom hlas na národnej úrovni, a s komunitou open-source softvéru.

  Komerční partneri

  • PosAm

   PosAm pôsobí v oblastiach workforce manažmentu, poisťovníctva, dopravy a verejnej správy. Spoločnosť neustále hľadá príležitosti na transformáciu technologických inovácií, dátových a informačných technológií v prospech zákazníkov. PosAm sa radí k najprosperujúcejším slovenským spoločnostiam s dlhoročnou pozíciou na trhu.

  • Towercom

   Spoločnosť Towercom poskytuje rozhlasový a televízny signál pre verejnosť a špičkové dátové riešenia a konektivitu pre firemných klientov. Spoločnosť robí maximum pre neustále zlepšovanie technickej infraštruktúry, aby boli informácie a zábava dostupné pre všetkých ľudí.

  • Seagate Technology

   Spoločnosť Seagate Technology vytvára dátovú sféru a pomáha maximalizovať ľudský potenciál inovovaním svetových precízne navrhnutých riešení pre úložiská a správu dát so zameraním na udržateľné partnerstvá. Ako globálny líder za vyše 40 rokov na trhu dodala viac ako tri miliardy terabajtov dátovej kapacity.

  • VNET

   VNET má takmer 20 ročné skúsenosti v poskytovaní komplexných telekomunikačných riešení od garantovaného internetového pripojenia, cez cloudové služby, hosting, hlasové riešenia VoIP až po komplexné služby datacentra.

  • SYLEX

   SYLEX s.r.o. celosvetovo pôsobí v oblasti výroby vysokokvalitných opto-vláknových prepojok špecifického dizajnu a senzorických riešení na báze optických vlákien. Hlavnými trhmi divízie optických prepojok sú telekomunikácie, dátové siete, on-board optika , špeciálny priemysel v oblasti obrany, letectva, kozmických aktivít a extrémneho enviromentálneho prostredia. V oblasti senzorických riešení SYLEX ponúka svoje produkty a služby na základe modernizovanej technológie FBG.

  • World Wide Technology

   Vďaka tisícom IT inžinierov, stovkám vývojárov aplikácií a bezkonkurenčným laboratóriám na testovanie a nasadzovanie technológií vo veľkom rozsahu pomáha spoločnosť WWT zákazníkom prekonať priepasť medzi IT a podnikaním. Spojením popredných technologických spoločností do fyzického, ale virtualizovaného prostredia prostredníctvom svojho Centra pokročilých technológií, WWT integruje impozantné technológie do „game-changing“ riešení.

  Vzdelanie a veda

  • Fakulta informatiky a informačných technológií

   Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky

   Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.

  • Filmová a televízna fakulta VŠMU

   Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave poskytuje vzdelanie výnimočne nadaným študentom, ich talent a umenovedné schopnosti ďalej rozvíja a vedie k prehlbovaniu ich individuálneho osobnostného prejavu. Prispieva tak ku kultivácii v oblasti audiovízie a pomáha udržovať povedomie o vysokej národnej kultúrnej úrovni.

  • Technická univerzita v Košiciach

   Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, založená v roku 1959, patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

  • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

   Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu.