Steve Furber

Steve Furber

Steve Furber

Firemný poradca

Steve Furber je profesorom počítačového inžinierstva ICL v škole informatiky na Univerzite v Manchestri. Dostal svoju B.A. v matematike v roku 1974 a jeho Ph.D. v Aerodynamike v roku 1980 z University of Cambridge v Anglicku. V rokoch 1981 až 1990 pracoval na vývoji hardvéru v oddelení výskumu a vývoja spoločnosti Acorn Computers Ltd a bol hlavným návrhárom mikropočítača BBC a 32-bitového RISC mikroprocesora ARM, z ktorých obe získali ocenenia za technológiu. Po presune na univerzitu v Manchestri v roku 1990 založil výskumnú skupinu Amulet, ktorá má záujmy v oblasti asynchrónnej logiky a energeticky účinných výpočtov a ktorá sa v roku 2000 spojila so skupinou Parallel Architectures and Languages a vytvorila skupinu Advanced Processor Technologies. Od roku 2003 do roku 2008 bola skupina APT podporovaná Partnermi z EPSRC.

Steve pôsobil ako vedúci katedry informatiky na univerzite Victoria v Manchestri od roku 2001 až po zlúčenie s UMIST v roku 2004.