Ken Wagner

Ken Wagner

Ken Wagner

Spoluzakladateľ a Viceprezident pre Rozvoj Businessu

Ken Wagner, je spoluzakladateľom spoločnosti Tachyum, Inc. Ken bol tiež spoluzakladateľom spoločnosti Wave Computing, spoločnosti Silicon Analytics (spoločnosť pre nástroje na spracovanie čipov), a Theseus Logic.

Ken má predchádzajúce skúsenosti v oblasti leteckej techniky a technológií na obranu. Pracoval pre Honeywell Systems & Research Centre ako vedúci projektu v divízii Advanced Systems, kde vyvinul simulátory pre výcvik astronautov v stave beztiaže a spoluzaložil Výskumný Úrad pre ochranu proti ponorkovej vojne. Ken Wagner pracoval aj pre Singer-Link ako marketingový manažér.

Ken je americký občan, ktorý slúžil ako pilot USAF (49. stíhacia skupina, kde bol vedúcim pilotov a skúšobným pilotom) a ako pilot A-10 v národnej garde.

Ken vyštudoval Stevens Institute of Technology, v Hobokene v New Jersey s titulom bakalára inžinierstva a má patent pre rádio-navigačné systémy.