Fabio Vernillo

Fabio Vernillo

Fabio Vernillo

Riaditeľ pre investície, Avanea, správ. spol., a.s.

Fabio je riaditeľom pre investície v spoločnosti Avanea, ktorú založila investičná skupina IPM Group. Je zodpovedný za riadenie investičných aktivít, vytváranie a vykonávanie transakcií a manažovanie investičného tímu. Fabio strávil väčšinu svojej kariéry prácou s rôznymi triedami aktív pre infraštruktúrne podniky v Európe, Latinskej Amerike a Ázii.

Pred nástupom do IPM Group Fabio zastával rôzne pozície v korporátnych inštitúciách, ktorým pomáhal s ďalším rozvojom podnikania a škálovaním biznisu na medzinárodnej úrovni. Pôsobil v ING Bank NV a ABN AMRO Bank v Brazílii a v Holandsku, venoval sa kapitálovému poradenstvu a M&A (Mergers&Acquisitions) transakciám v sektoroch energetiky a infraštruktúry. Svoju kariéru naštartoval v brazílskom Sao Paulo, kde pracoval na oddelení investičného bankovníctva spoločnosti UBS.

Fabio získal bakalársky titul s vyznamenaním v odbore ekonómie na univerzite INSPER v Sao Paulo.