Dr. Radoslav Danilák

Dr. Radoslav Danilák

Dr. Radoslav Danilák

spoluzakladateľ a generálny riaditeľ

Radoslav Danilák má vyše 25 rokov skúseností v elektronickom priemysle a 137 patentov pre najmodernejšie čipové a spracovateľské systémy. V roku 2016 založil spoločnosť Tachyum s cieľom zlepšiť a zrýchliť výkonnú úroveň čipov v triede nanometrov.

V minulosti bol Rado zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Skyera v Silicon Valley, ktorá vyvinula a dodávala ultra-husté polovodičové systémy na ukladanie dát, a ktorú v roku 2014 kúpila známa spoločnost Western Digital. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Skyera Rado získal v roku 2013 ocenenie „Gold Tech Awards Circle for Emerging Company Executive of the Year“. V technológii Wave Computing Rado vynašiel a výrazne zlepšil 10GHz procesný element DPU.

Rado bol spoluzakladateľom a riaditeľom pre výskum a technológiu spoločnosti SandForce, ktorú v roku 2011 kúpila spoločnosť LSI za 377 miliónov USD. Rado bol priekopníkom podnikových a spotrebiteľských MLC ovládačov flashovej pamäti a vyriešil problém zachovania vytrvalosti signálov, ktorá je obmedzená fyzickými limitmi. Rado bol tiež architektom čipsetu a GPU v spoločnosti nVidia, architektom CPU v spoločnostiach Nishan Systems a Toshiba a hlavným architektom 64b x86 CPU v spoločnosti Gizmo Tech.

Publikácia Microprocessor Report o Radovi Danilákovi uviedla, že „vyvinul priekopnícke myšlienky, ktoré majú veľký prísľub pre dosahovanie lepšieho výkonu pre procesory v blízkej budúcnosti … jeho priekopnícke idey sa objavia tiež v inštrukciách budúcej generácie čipov, vrátane HP / Intel IA-64.”

Dr. Rado Danilák je občanom USA. Narodil sa na Slovensku a pôsobil ako poradca v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je tiež členom Poradného panelu pre technické výpočty spoločnosti IDC, Rady pre technológiu Forbes, prispievateľom spoločnosti TechTarget, členom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), členom redakčnej rady odborného časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTB) a členom správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča. Rado má PhD. v informatike a MSc (Master of Science) v elektrotechnike z Technickej Univerzity v Košiciach (TUKE). Na tejto univerzite tiež vyučoval kompilátorské kurzy.