Tlačová správa

4-minútové čítanie

Tachyum predvádza podporu pre hypervízor Xen

Bratislava, 2. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešným spustením hypervízora Xen na softvérovom emulátore QEMU dokončila portovanie všetkého softvéru potrebného na validáciu čipu na prototype Prodigy FPGA pred jeho odoslaním do výroby.

Xen je hypervízor typu 1 (natívny, bare metal - spustený priamo na hardvéri), ktorý poskytuje služby umožňujúce prevádzku viacerých virtuálnych strojov na jednom fyzickom hostiteľskom systéme, pričom zdieľa zdroje, ako je pamäť, spracovanie údajov a zariadenia. Jeho bare metal schopnosti umožňujú hypervízoru Xen komunikovať priamo z hardvéru hostiteľského servera a fungovať ako odľahčený operačný systém. Podporuje štyri typy virtualizácie: paravirtualizáciu, úplnú hardvérovú virtualizáciu, úplnú virtualizáciu so súborom ovládačov paravirtualizácie a paravirtualizáciu s podporou hardvérovej virtualizácie.

Spoločnosť Tachyum predviedla podporu nástroja XEN pracujúceho v troch rôznych režimoch:

  • Štandardnom režime “dom0” - najprivilegovanejšia doména a jediný virtuálny stroj, ktorý má štandardne priamy prístup k hardvéru. Z dom0 možno spravovať hypervízor a spúšťať neprivilegované domény (domU).

  • Hyperlaunch - umožňuje bezproblémový prechod pre existujúce systémy, ktoré vyžadujú dom0. Poskytuje novú všeobecnú možnosť vytvárať a spúšťať alternatívne konfigurácie virtuálnych strojov vrátane podpory statickej partície a zrýchleného štartu virtuálnych strojov počas bootovania hostiteľa pri dodržaní princípov najnižšieho privilégia (Principle of Least Privilege).

  • Dom0less - súbor funkcií systému Xen, ktoré umožňujú nasadenie systému Xen bez riadiacej domény (dom0). Ide o konfiguráciu podobnú hyperlaunch so statickou partíciou bez použitia dom0. To znamená, že sa nevyužívajú žiadne virtuálne zariadenia a hardvérové prostriedky sú staticky priradené konkrétnemu virtuálnemu počítaču pomocou metódy passthrough.

“Aby sme sa uistili, že sa Prodigy skutočne stane prostriedkom na transformáciu dátových centier na univerzálne výpočtové centrá, musíme zabezpečiť, aby dokázal správne pracovať s akýmkoľvek počtom komponentov, softvéru a technológií, ktoré sú alebo budú v budúcnosti k dispozícii,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. “Úspešným spustením nástroja Xen v našom softvérovom emulátore Prodigy môžeme firmy a inštitúcie s istotou ubezpečiť, že budú môcť využiť všetky výhody Prodigy, keď bude komerčne dostupný. Som hrdý na prácu nášho vysokokvalifikovaného softvérového tímu, ktorý pokračuje v dokončovaní týchto posledných komponentov potrebných pred uvedením na trh.”

Prodigy poskytuje bezprecedentný výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové (CAPEX) aj prevádzkové (OPEX) náklady. Vďaka využiteľnosti pre vysokovýkonné aj podnikové (Line of Business, LOB) aplikácie, sa servery s procesormi Prodigy môžu hladko a dynamicky prepínať medzi záťažami bez potreby drahého špecifického hardvéru pre AI a dramaticky zvyšujú využiteľnosť serverov. Tachyum Prodigy až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími procesormi x86 (pre cloudové pracovné záťaže), a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

V rámci prezentácie svojho najnovšieho míľnika spoločnosť Tachyum sprístupnila video predvádzajúce hyperlaunch dvoch virtuálnych strojov - dom0 a domU1 - bežiacich na QEMU. Video je dostupné nižšie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum so svojím vlajkovým produktom Prodigy, prvým univerzálnym procesorom na svete, transformuje ekonomiku pracovných záťaží v oblasti umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier. Prodigy spája funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na tej istej infraštruktúre, čím spoločnosti ušetria miliardy dolárov na hardvéri a prevádzkových nákladoch a znížia uhlíkovú stopu. Keďže emisie svetových dátových centier prispievajú k zmene klímy a spotrebúvajú viac ako štyri percentá elektrickej energie na svete– pričom podľa prognóz to do roku 2030 bude až 10 percent - univerzálny procesor Prodigy s veľmi nízkou spotrebou energie môže byť prelomovou technológiou pre uspokojenie globálneho dopytu po výpočtovom výkone pri nižšej environmentálnej záťaži. Rýchlo rastúci záujem o prototyp Prodigy, ktorý je v záverečnej fáze testovania a integrácie pred sériovou výrobou, sa už premieta do výrazného rastu zákazníckej základne a veľkých objednávok. Tie naznačujú, že spoločnosť by do konca roka 2024 mohla uskutočniť počiatočnú verejnú ponuku akcií (IPO). Spoločnosť Tachyum má pobočky v Spojených štátoch a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.