Tlačové správy z roku 2023

 1. 2023
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020
 5. 2019
 1. Piktogram kalendára

  Marec

  1. Bratislava, 28. marca 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že posilnila svoje zapojenie v rámci organizácie Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), ktorá vyvíja a podporuje ekosystém čipletov a inovácie v oblasti zapuzdrenia čipov. Komunita UCIe podporuje spoluprácu medzi lídrami v oblasti polovodičov, výroby puzdier, IP (Intellectual Property) dodávateľov, výrobcov čipov a cloudových služieb. UCIe 1.0 je otvorená špecifikácia, ktorá definuje prepojenie medzi čipletmi v rámci puzdra, aby sa zabezpečila komunikácia a funkčnosť.

   Pre Prodigy 2 Tachyum využije štandardy UCIe na prepájanie čipletov
  2. BRATISLAVA, 21. marca, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes vydala ďalší zo série technologických dokumentov, tzv. bielu knihu “Tachyum HPC/AI Software Stack Overview”. Podrobne v nej opisuje softvérové balíky, ktoré ponúka a podporuje so svojím softvérovým tímom, a ktoré umožňujú vývojárom softvéru vytvárať HPC aplikácie nasadené ako súčasť dátových centier s technológiou Prodigy®. Softvérové návrhy Tachyum pomáhajú splniť vysoké nároky cloudových a HPC/AI pracovných záťaží s Prodigy. Softvérový tím spoločnosti spolupracuje s prvými zákazníkmi a partnermi na vytváraní softvérových balíkov, ktoré sú ideálne pre prostredia HPC a využívajú predovšetkým softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

   Tachyum predstavuje softvér pre HPC/AI a správu superpočítačov
  3. Spoločnosť Tachyum™ zrealizovala vo svojich priestoroch v Bratislave prezentáciu a diskusiu so zástupcami odborníkov v oblasti využívania vysokovýkonných výpočtov (HPC) a umelej inteligencie (AI). Tachyum má záujem, aby sa na Slovensku postavil superpočítač svetových parametrov, pretože iba tak pomôže Slovensku naštartovať nový priemyselný ekosystém a posunúť krajinu ekonomicky dopredu. Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku.

  4. Spoločnosť Tachyum™ privítala vo svojich priestoroch v Bratislave prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku. Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie. Bratislava, 3. marca, 2023 – Tachyum má obrovský potenciál stať sa magnetom pre vysokokvalifikovaných inžinierov a vedcov svetovej úrovne.

   Prezidentka po návšteve Tachyum: Potrebujeme firmy s ambíciou posúvať hranice možného a s cieľom uspieť na svetovom trhu. Je skvelé, že spoločnosti s touto víziou na Slovensku už máme.
 2. Piktogram kalendára

  Február

  1. Bratislava, 21. februára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s Watad Energy & Communications, poprednou spoločnosťou v oblasti OT (Operational Technology) kyberbezpečnosti a umelej inteligencie (AI, Artificial Intelligence) v Saudskej Arábii a krajinách Perzského zálivu (GCC, Gulf Cooperation Council). Cieľom spolupráce je priniesť technológiu Prodigy do komerčných, priemyselných, vedeckých a výskumných inštitúcií v celom Saudskoarabskom kráľovstve (KSA) a GCC regióne. Prvý univerzálny procesor na svete Prodigy sprístupní vysokovýkonné výpočty (HPC), AI, edge computing, cloudové a hyperškálové dátové centrá ako aj ďalšie IT segmenty a aplikácie, ktoré vyžadujú špičkový výkon.

   Tachyum vstupuje do Saudskoarabského kráľovstva, uzatvára partnerstvo s Watad Energy & Communications
  2. BRATISLAVA, 14. februára 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dokončila testovanie a overovanie nástroja na orchestráciu kontajnerov v prostredí HPC a hyperškálových dátových centier Kubernetes na emulačnom systéme univerzálneho procesora Prodigy. Úspešné spustenie Kubernetes na procesore Prodigy umožňuje zákazníkom a partnerom rýchle jednoduché predpripravené testovanie a hodnotenie v kontajnerových prostrediach. Softvérový tím firmy Tachyum nasadil na emulácii čipu Prodigy K3s server, čo je odľahčená distribúcia Kubernetes ideálna pre testovanie, dvoch agentov (uzly, na ktorých bežia kontajnery) a NGINX, open-source reverzný proxy server pre protokoly HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, a IMAP, ktorý môže byť použitý aj ako vyrovnávač zaťaženia, HTTP medzipamäť a webový server.

   Tachyum spustil Kubernetes natívne na svojom univerzálnom procesore Prodigy
  3. BRATISLAVA, 7. februára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila podrobnosti o využití svetovo prvého univerzálneho procesora Prodigy® pre pokročilé vojenské a obranné letecké aplikácie v novej bielej knihe “Air Dominance Powered by Prodigy“. Umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI) sa čoraz viac udomácňuje v leteckom priemysle a rýchlo sa stáva neoddeliteľnou súčasťou najmä vojenských lietadiel. Flotily stíhačiek novej generácie na celom svete budú vyžadovať obrovský výpočtový výkon na spájanie dát zo senzorov do použiteľných informácií.

   Tachyum v bielej knihe ukazuje možnosti využitia Prodigy AI v oblasti protivzdušnej obrany
 3. Piktogram kalendára

  Január

  1. BRATISLAVA, 31. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na hardvérovom emulačnom systéme Prodigy FPGA (Field-Programmable Gate Array) úspešne demonštrovala spustenie náhradného firmvéru za BIOS (Basic Input Output System) postaveného na špecifikácii UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Tento krok predstavuje dôležitú súčasť testovacej stratégie firmy a zabezpečuje, že hardvér čipu Prodigy rýchlo smeruje k stavu potrebnému pre odoslanie do produkcie neskôr v tomto roku. UEFI nahrádza starší systém BIOS a predstavuje rozhranie novej generácie medzi operačnými systémami a firmvérom platformy.

   Tachyum úspešne spustila UEFI na FPGA prototype Prodigy
  2. Bratislava, 24. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila ďalšiu zo série tzv. bielych kníh. V dokumente “Tachyum Storage Strategy and Direction for Prodigy Data Center Deployments” podrobne opisuje stratégie pre dátové úložiská, ktoré majú maximalizovať výkon a efektívnosť škálovateľných systémov v dátových centrách postavených na Prodigy® a zároveň minimalizovať prevádzkové náklady. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, prináša novú prevratnú procesorovú architektúru, ktorá zjednocuje funkcie CPU (centrálnej procesorovej jednotky), GPGPU (grafického procesora pre všeobecné výpočty ) a TPU (špecializovaného procesora na spracovanie dát umelej inteligencie) do jedného monolitického zariadenia a dynamicky prerozdeľuje zdroje servera s cieľom maximalizovať ich využitie bez drahých a energeticky náročných akcelerátorov.

   Tachyum zverejnila natívne riešenia pre dátové úložiská pre superpočítače a dátové centrá postavené na čipoch Prodigy
  3. Bratislava, 17. januára 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dosiahla mimosúdne urovnanie so spoločnosťou Cadence Design Systems, Inc. v súdnom spore, ktorý spoločnosť Tachyum iniciovala 8. júna 2022 podaním žaloby na Najvyššom súde okresu Santa Clara v americkom štáte Kalifornia. Vec sa tým pádom považuje za ukončenú, keďže všetky sporné záležitosti boli vyriešené. Obe strany sa dohodli, že podrobnosti o urovnaní sporu nebudú zverejňovať. Po urovnaní sporu spoločnosť Tachyum ďalej pokračuje v práci na príprave univerzálneho procesora Prodigy do výroby.

  4. Bratislava, 10. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že IP (Intellectual Property) komponenty – pamäťový radič DDR5 a vysokovýkonná nízkoenergetická PHY (fyzická vrstva) založená na DSP (Digital Signal Processing) – začlenené do univerzálneho procesora Prodigy® umožnili dosiahnuť prenosovú rýchlosť 6400 MT/s (megatransferov za sekundu) pri nominálnom napätí čipu Prodigy. To poskytuje priestor pre očakávané rýchlosti až 7200 MT/s a dokonca vyššie. Kritické komponenty dodané svetovým lídrom v oblasti vysokorýchlostných DDR DRAM (Dynamic Random Access Memory) radičov a DDR DRAM PHY pre svetovú technologickú infraštruktúru, umožnili inžinierom spoločnosti Tachyum integrovať jej IP do čipu Prodigy za menej ako sedem mesiacov od podpisu partnerskej zmluvy.

   Tachyum dosiahlo prenosovú rýchlosť pamäte DDR5 na úrovni viac ako 6400MT/s, čím poskytuje obrovskú šírku pásma pre čip Prodigy
  5. Bratislava, 3. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ pred vstupom do komerčnej fázy bilancuje rok 2022, v ktorom dosiahla viacero významných pokrokov vrátane svetového predstavenia technických detailov čipu Prodigy®, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty (HPC). V uplynulom roku tiež uzavrela viac ako tucet komerčných partnerstiev. Startup sa tak efektívne posunul na vedúcu pozíciu v oblasti polovodičov. Rok 2022 bol pre spoločnosť predovšetkým v znamení predstavenia svojho vlajkového produktu na komerčnom trhu.

   Tachyum má za sebou úspešný rok. V roku 2023 ju čaká ďalšie kolo financovania a masová produkcia
 1. 2023

 2. 2022

 3. 2021

 4. 2020

 5. 2019