Tlačová správa

3-minútové čítanie

Tachyum sa pripája k technologickému think tanku ETP4HPC na podporu ekonomických a spoločenských výhod technológií v Európe

BRATISLAVA, 21. júna, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa stala pridruženým MSP (malý a stredný podnik podľa EÚ definície) členom ETP4HPC, Európskej technologickej platformy pre HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty). Ide o technologický think tank, ktorý presadzuje európsky výskum a inovácie v oblasti HPC s cieľom podporiť konkurencieschopnosť regiónu.

Základným poslaním ETP4HPC je podpora európskeho výskumu a inovácií v oblasti HPC s cieľom maximalizovať ekonomický a spoločenský prínos HPC pre vedu, priemysel a občanov Európskej únie. Jeho hlavnou úlohou je navrhovať výskumné priority a obsah programu v oblasti HPC technológií a ich využitia prostredníctvom vydávania Strategickej výskumnej agendy (Strategic Research Agenda, SRA). Túto agendu využíva Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonné výpočty (EuroHPC Joint Undertaking) na určovanie obsahu technologických pracovných programov HPC.

Tachyum, ako slovenská spoločnosť s vlastným výskumom a vývojom a prvým univerzálnym procesorovým čipom zameraným na HPC, prirodzene zapadá do komunity ETP4HPC. Spoločnosť sa ako pridružený MSP člen ETP4HPC môže zapojiť do aktivít vybraných pracovných skupín, v rámci ktorých môže zdieľať a získavať odborné znalosti v oblasti dizajnu a výroby čipov, presadzovať tzv. biele knihy (white papers) a užšie spolupracovať s inými MSP členmi v oblasti HPC v rámci celej Európy. Môže tak prispieť k podpore samostatnosti Európskej únie v polovodičovom priemysle a k zjednodušeniu úsilia EÚ vybudovať superpočítač s výpočtovým výkonom na úrovni exascale.

„Európa si udržuje pozíciu technologického ohniska inovácií a talentov, a spojením s konzorciami, ako je ETP4HPC, sme schopní poskytnúť líderšip a odborné znalosti, aby sme posunuli región smerom k technologickej suverenite,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO Tachyum. „Schopnosť našej spoločnosti priniesť na trh prvý univerzálny procesorový čip na svete, ktorý pre dátové centrá poskytne vyšší výkon pri nižších nákladoch a zároveň zníži dopady na životné prostredie, z nás robí prirodzene vhodného partnera pre riadenie agendy ETP4HPC. Tešíme sa na výsledky, ktoré táto spolupráca prinesie.“

Tachyum Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier s funkcionalitou CPU, GPU a TPU do jedného zariadenia, čo mu umožňuje poskytovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi (napr. pre cloudové záťaže), a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

Jedinečná architektúra Prodigy prináša špičkový výkon v oblasti záťaží dátových centier aj umelej inteligencie. Servery s procesormi Prodigy sa tak v časoch mimo špičky môžu bez problémov a plynulo prepnúť na AI záťaže. To znamená, že nebude potrebný drahý hardvér špeciálne určený pre účely AI a využiteľnosť servera sa výrazne zvýši. Prodigy poskytuje bezprecedentný výkon a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové (CAPEX) aj prevádzkové (OPEX) náklady.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie, vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier so svojím vlajkovým produktom, ktorý nedávno predstavila na trhu. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, spája funkcie CPU, GPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako štyri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2030 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 128 AI exaflopov (128 miliárd miliárd operácií) za sekundu. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.