Tlačová správa

4-minútové čítanie

Aplikácie na Tachyum Prodigy® FPGA už bežia v interaktívnom móde Linux

BRATISLAVA, 4. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že urobila dôležitý pokrok vo vývoji univerzálneho procesora Prodigy. Aplikácie na prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA, Field Programmable Gate Array) už bežia v interaktívnom móde Linux so systémom symetrického multiprocesingu (SMP, Symmetric Multi-Processing) a jednotkou s pohyblivou rádovou čiarkou. Tento najnovší míľnik je znakom pokročilej úrovne vyspelosti čipu Prodigy, ktorá zahŕňa progresívne jadro CPU (Central Processing Unit), výkonné softvérové prostredie a nové hardvérové IP (Intellectual Property) tretích strán. Spoločnosť sa tak priblížila k predstaveniu produktu a naplneniu svojho poslania transformovať dátové centrá na ekologickejšie univerzálne výpočtové centrá schopné umožniť umelú inteligenciu s kapacitou ľudského mozgu.

Spoločnosť Tachyum úspešne nahradila svojho dodávateľa IP pre DDR5 pamäte, zbernice PCI Express 5.0 a funkčné bloky 112G SERDES (Serializer/ Deserializer). Prechod na nových dodávateľov IP je úspešne dokončený a nové IP sú integrované. Ďalším míľnikom bude demonštrácia kompletného vektorizačného kompilátora, ktorá ukáže, že procesor Prodigy je na FPGA schopný bežať vektorizovaný kód.

„Veríme, že s novými IP v konečnom dôsledku zabezpečíme, že finálna verzia Prodigy bude fungovať lepšie, ako sa očakávalo. Už sa tešíme, ako trhu prestavíme náš procesor, a navždy tým zmeníme fungovanie dátových centier,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO Tachyum.

Úspešne spustený kód v interaktívnom režime je dôkazom stability systému a umožňuje spoločnosti prejsť k dodatočnému testovaniu pred odoslaním čipu do výroby (tzv. tape out) a vzorkovaním neskôr v tomto roku. Po úspešnej integrácii IP od náhradných dodávateľov je spoločnosť schopná smerovať k plnej výrobe a dosiahnutiu ziskovosti pred verejnou ponukou akcií (Initial Public Offering).

Tento míľnik je kritickým bodom pre vykročenie smerom k záverečnej fáze vývoja čipu Prodigy. Spoločnosť Tachyum tak môže prejsť od testovania RTL (Register Transfer Level) simulácie v miliardách cyklov v testovacom prostredí k fáze testovania hardvérovej QA (Quality Assurance, zabezpečenie kvality). Spoločnosť Tachyum spustí testy, regresie a vykoná testovanie kompatibility na prototypovom hardvéri Prodigy FPGA a začne bežať biliardy (rádovo 1015) cyklov na otestovanie čipu pred odoslaním do výroby a vzorkovaním neskôr v tomto roku, aby zabezpečila spoľahlivú prevádzku.

Tachyum Prodigy® môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Keďže všetky hardvérové IP fungujú správne, Tachyum už čoskoro oznámi mená svojich nových IP dodávateľov. Zákazníci a partneri, ktorí chcú medzi prvými získať prístup k procesoru Prodigy, môžu kontaktovať spoločnosť na adrese , a požiadať o schválenie prístupu na zákaznícky a partnerský portál spoločnosti Tachyum.

Video s ukážkou bootovania interaktívneho módu Linuxu na prototype FPGA Prodigy je k dispozícii nižšie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby a vzorkovaniu v roku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.