Tlačová správa

4-minútové čítanie

Tachyum demonštruje natívnu virtualizáciu KVM na emulácii Prodigy

BRATISLAVA, 22. marca, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila najnovší pokrok, ktorý dosiahla vo svojom softvérovom ekosystéme Prodigy. Ide o virtualizáciu hypervízora KVM (Kernel-based Virtual Machine), ktorá prevádzkovateľom dátových centier dá možnosť spúšťať na jednom zariadení viacero inštancií natívneho operačného systému s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Poskytnutie tejto funkcionality od prvého dňa výrazne zníži náklady a spotrebu energie záťaží dátových centier, umelej inteligencie (AI, Artificial Intelligence) a vysokovýkonných výpočtov (HPC, High Performing Computing).

KVM je riešenie plnej vitualizácie pre Linux na hardvéri s architektúrou x86, ktoré obsahuje virtualizačné rozšírenia. Pozostáva z načítateľného modulu jadra, kvm.ko, ktorý poskytuje základnú virtualizačnú infraštruktúru, a modulu špecifického pre procesor, kvm-intel.ko alebo kvm-amd.k. Procesory Tachyum Prodigy® prostredníctvom linuxového jadra v rámci modulu KVM podporujú hypervízory typu 2 (tzv. hosted - hosťované) na sprostredkovanie všetkých interakcií medzi hardvérom a virtuálnymi zariadeniami.

Prodigy pomocou virtualizácie umožňuje rozdelenie a správu zdrojov, virtualizáciu zariadení (napríklad zdieľaný USB port) a symetrický multiprocesing (SMP), vďaka čomu môže jedno virtuálne zariadenie používať dva alebo viac procesorov súčasne. Spoločnosť Tachyum navyše poskytuje rozšírené zabezpečenie pre hosťované virtuálne zariadenia. Tento najnovší pokrok vo virtualizácii KVM nasleduje po virtualizácii IOMMU (Input–Output Memory Management Unit, vstupno-výstupná jednotka správy pamäte) ako aj iných častí hardvéru, ktoré spoločnosť Tachyum overila v hardvéri.

„Náš softvérový tím opäť vylepšil pozíciu procesora Prodigy pridaním nových funkcií, ktoré budúci zákazníci ocenia v čase uvedenia procesora na trh,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Nastavením virtualizácie KVM ponúkame atraktívnu možnosť pre poskytovateľov dátových centier, ktorí chcú využiť výhody Prodigy v oblasti výkonu, spotreby a nákladov. Tento úspech je jedným z mnohých softvérových vylepšení, ako sú kompilátory a knižnice, zavádzače (bootloadery) a monitory, jadrá operačného systému a ďalšie, ktoré plánujeme implementovať do procesora Prodigy v roku 2022.”

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať HPC, AI, ML (Machine Learning, strojové učenie) a DL (Deep Learning, hlboké učenie) aplikácie plus bežné záťaže dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia HPC centrá používať pre tieto rôzne záťaže buď jednovláknový výkon alebo vysokú priepustnosť, systémy, ktoré kombinujú rôznorodé procesorové jednotky CPU, GPU a TPU a/ alebo ďalšie hardvérové akcelerátory, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami pomocou existujúcich programovacích modelov a podpory starších kódov pri poskytovaní vysokého výkonu dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Virtualizácia KVM je pre prvých používateľov k dispozícii na testovanie prostredníctvom zákazníckeho a partnerského portálu Tachyum. Testovanie úplného virtualizačného zásobníka pred odoslaním čipu do výroby zaisťuje, že finálne čipy budú fungovať tak, ako majú, keď vyjdú z výroby.

Demo video s KVM bežiacim na emulačnej platforme Prodigy je k dispozícii nižšie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum
https://www.linkedin.com/company/tachyum
https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby a vzorkovaniu v roku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.