Tlačové správy z roku 2022

 1. 2024
 2. 2023
 3. 2022
 4. 2021
 5. Staršie...
 1. Piktogram kalendára

  December

  1. Bratislava, 6. decembra, 2022 – Tachyum dnes oznámila, že bude spolupracovať s nemeckou polovodičovou spoločnosťou Cologne Chip na projektoch v oblasti emulačného systému programovateľných hradlových polí (Field Programmable Gate Arrays, FPGA), umelej inteligencie (AI) a vysokovýkonných výpočtov (High Performance Computing, HPC). Tachyum a Cologne Chip spoločne vybudujú a otestujú HPC infraštruktúru založenú na FPGA, čipoch Tachyum, jej referenčnej architektúre a FPGA/AI čipoch od Cologne Chip. Cologne Chip je špičkový výrobca inteligentných polovodičov, ktorý ponúka telekomunikačné integrované obvody (Integrated Circuits), IP (duševné vlastníctvo, Intellectual Property), ako aj FPGA.
   Ďalší špičkový partner. Tachyum podpísala dohodu s nemeckou Cologne Chip
 2. Piktogram kalendára

  November

  1. Bratislava, 29. novembra, 2022 – Spoločnosť Tachyum je čoraz bližšie k výrobe svojho univerzálneho procesora. Najnovšie dosiahla ďalší technologický míľnik, ktorým je spustenie benchmarkov LINPACK pomocou Prodigy FPU (Floating-Point Unit), jednotky, ktorá slúži na vykonávanie číselných operácií s pohyblivou rádovou čiarkou, na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA). Dosiahlo sa to spustením aplikácií pod Linuxom na celočíselnej časti procesora s použitím IEEE kompatibilnej jednotky FPU na analýzu a riešenie lineárnych rovníc a problémov pre metódu najmenších štvorcov.
   Tachyum sa blíži k výrobe. Úspešne spustila LINPACK na FPGA s FPU kompatibilným s IEEE 754-2019
  2. Bratislava/ LAS VEGAS, 8. novembra, 2022 – Spoločnosť Tachyum sa zúčastní na prestížnej konferencii a veľtrhu Supercomputing (SC22), ktorá sa uskutoční 13. – 18. novembra v Kay Bailey Hutchison Convention Center v americkom Dallase. Vo svojom stánku (číslo 330) bude prezentovať najnovšie inovácie, ktoré zlepšujú a zrýchľujú spracovanie umelej inteligencie (AI), spojené s prvým univerzálnym procesorom Prodigy. V rámci programu Fóra vystavovateľov SC22 vystúpi Rob Reiner, riaditeľ produktového marketingu spoločnosti Tachyum, s témou “Pokroky v architektúre procesorov podporujúce konvergenciu HPC/AI pre Exascale systémy novej generácie”, kde porovnáva HPC a AI záťaže a skúma trendy, ktoré poháňajú konvergenciu AI a HPC pre superpočítače.
   Rob Reiner z Tachyum vystúpi na Supercomputing 2022 v Dallase
  3. Bratislava, 2. novembra 2022 – Softvérový tím spoločnosti Tachyum úspešne spustil na emulácii Prodigy natívnu platformu Docker v programovacom jazyku Go (Golang). Ide o ďalší kľúčový prvok v softvérovom balíku natívnej infraštruktúry Tachyum na ceste k dokončeniu firemnej vízie univerzálnych výpočtových centier, ktoré zjednocujú cloud, supercomputing, umelú inteligenciu (AI) a služby postavené na jednotných a univerzálnych procesoroch. Docker je sada produktov typu „platforma ako služba“ (PaaS, platform-as-a-service). Využíva virtualizáciu na úrovni operačného systému na poskytovanie softvéru v kontajnerových balíkoch, ktoré umožňujú developerom izolovať aplikáciu od jej prostredia.
   Tachyum úspešne spustila Docker na emulácii Prodigy
 3. Piktogram kalendára

  Október

  1. Bratislava, 26. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes predstavila vysokovýkonné nízkonákladové a vysoko škálovateľné riešenie s nízkou latenciou a spotrebou energie pre exascale ploché siete. Prináša lepšiu alternatívu k drahšiemu proprietárnemu komunikačnému štandardu InfiniBand, ktorého škálovateľnosť je limitovaná. „Flat networking“ je prístup k navrhovaniu sietí, ktorý má znižovať náklady, údržbu a administráciu. Využíva ethernetové adaptéry nakonfigurované ako mosty umožňujúce prenos dát medzi rôznymi uzlami siete. Technológia Ethernet má dlhú históriu v poskytovaní sieťových riešení.
   Tachyum predstavuje plochú sieť pre Prodigy Exascale superpočítače
  2. Bratislava, 18. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila Bielu knihu, ktorá skúma, ako jej procesor Prodigy reaguje na trendy v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI) a umožňuje hĺbkové učenie šetrné k životnému prostrediu vďaka menšej spotrebe energie a nižšej produkcii uhlíkových emisií. Všetky využívané tréningové modely sú plne funkčné, čo je zárukou toho, že čip Prodigy bude patriť k špičke v tomto odvetví. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, prináša revolučnú architektúru, ktorá zjednocuje funkcionalitu CPU, GPGPU a TPU do jedného monolitického zariadenia.
   Tachyum zverejňuje podrobnosti k trénovaniu AI s použitím prelomovej technológie super-sparsity
  3. BRATISLAVA, 11. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na Prodigy, prvom univerzálnom procesore na svete, beží Security-Enhanced Linux (SELinux). Ide o bezpečnostnú architektúru pre operačný systém Linux, ktorá administrátorom umožňuje mať väčšiu kontrolu nad tým, kto má prístup do systému. Tento najnovší úspech softvérového tímu spoločnosti Tachyum pomôže uspokojiť požiadavky zákazníkov na mnohých jej kľúčových trhoch. SELinux sa používa na vynútenie politík, ktoré definujú úroveň prístupu používateľov, programov a služieb k systému.
   Tachyum spustila natívny Security-Enhanced Linux na zabezpečenie ochrany kritickej infraštruktúry
  4. Bratislava, 4. októbra, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila Bielu knihu Prodigy Architectural Overview White Paper, ktorá odhaľuje doteraz nezverejnené architektonické charakteristiky systému na čipe (SoC, System on Chip), vrátane schémy čipu a architektúry prvého univerzálneho procesora na svete. Dokument detailne popisuje ako Prodigy rieši stagnáciu výkonnosti procesorov, aby prekonal hlavné výzvy, ktorým dnes dátové centrá čelia. Univerzálny procesor spoločnosti Tachyum spája funkcie CPU (centrálnej procesorovej jednotky), GPU (grafického procesora) a TPU (špecializovaného procesora na spracovanie dát umelej inteligencie) a prináša novú prevratnú procesorovú architektúru, ktorá dátovým centrám umožňuje zvládať širokú škálu skalárnych, vektorových a maticových záťaží v homogénnom prostredí, bez potreby drahých a energeticky náročných akcelerátorov.
   Tachyum odhaľuje detaily architektúry a dizajnu čipu Prodigy v Bielej knihe
 4. Piktogram kalendára

  September

  1. Bratislava, 20. septembra 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že úspešne spustila finálnu časť svojho základného softvérového balíka, ktorá zastrešuje BMC (Baseboard Management Controller), na emulačnom systéme Prodigy. Tento míľnik umožňuje spoločnosti poskytnúť OEM a ODM partnerom a systémovým integrátorom kompletný balík softvéru a firmvéru, a slúži ako kľúčový komponent pripravovaného štvor-soketového referenčného dizajnu Tachyum Prodigy®. BMC sú špecializované kontroléry, ktoré monitorujú stav počítača alebo hardvéru, vrátane aspektov, ako sú stav systému, záznamy pre analýzu porúch a rad funkcií vzdialenej správy.
   Tachyum predvádza Baseboard Management Controller na emulácii Prodigy
  2. Bratislava, 14. septembra 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že vstúpila do fázy testovania hardvéru a softvéru pre zabezpečenie kvality (Quality Assurance, QA) na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA, Field Programmable Gate Array) pre Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete. Spoločnosť Tachyum má za sebou niekoľko miliárd testovacích cyklov, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie stability FPGA hardvérových emulátorov čipu Prodigy. Vo fáze zabezpečenia kvality vykoná bilióny až biliardy testovacích cyklov.
   Tachyum úspešne vstupuje do fázy testovania zabezpečenia kvality pre univerzálny procesor Prodigy s novým dodávateľom EDA
 5. Piktogram kalendára

  August

  1. Bratislava, 30. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s londýnskou technologickou spoločnosťou MatLogica. Spolupráca bude súvisieť s projektmi v oblasti umelej inteligencie (AI) a vysokovýkonných počítačov (HPC). Tachyum a MatLogica budú spoločne skúmať a vyhodnocovať výhody zavedenia podpory pre procesory Prodigy. MatLogica poskytuje kvantitatívnym vývojárom a vedcom tie najflexibilnejšie a najľahšie použiteľné nástroje na rýchle vytváranie výpočtovej analytiky, ktorá dokáže rásť s moderným hardvérom. Hlavným produktom spoločnosti je AADC, just-in-time (JIT) kompilátor prispôsobený pre komplexné opakované výpočty a Automatic Adjoint Differentiation (AAD), ktorý bezproblémovo dosahuje až 100-násobné zrýchlenie a zároveň automaticky a presne vyhodnocuje riziká pomocou AAD.
   Tachyum a MatLogica podpísali memorandum o porozumení
  2. Bratislava, 23. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila vytvorenie Rady pozorovateľov (Board of Observers). Fabio Vernillo, riaditeľ pre investície v spoločnosti Avanea, je jej prvým členom. Avanea je správcovskou spoločnosťou novej generácie založenou investičnou skupinou IPM Group. Fabio Vernillo prináša do Rady pozorovateľov spoločnosti Tachyum cenné skúsenosti z oblasti štruktúrovania finančného riadenia a rozvoja obchodu. V rámci spoločnosti Avanea je zodpovedný za riadenie investičných aktivít, vytváranie a vykonávanie transakcií a manažovanie investičného tímu.
   Fabio Vernillo z Avanea sa stal členom Rady pozorovateľov spoločnosti Tachyum
  3. Bratislava, 16. augusta 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila svoj záujem podieľať sa na vytvorení 20-exaflopového superpočítača pre národné laboratóriá amerického ministerstva energetiky (Department of Energy, DOE), ktoré sú zapojené do vedeckého výskumu a výskumu národnej bezpečnosti. Slovensko-americká firma zareagovala na výzvu ministerstva, ktoré oslovilo dodávateľov pokročilých počítačových ekosystémov, a podala návrh na vybudovanie superpočítača na platforme prvého univerzálneho procesora na svete Tachyum Prodigy®. Výzva rezortu pre energetiku je zameraná na výpočtové systémy, ktoré sú päť až desaťkrát rýchlejšie ako tie, ktoré sú v súčasnosti dostupné, a/alebo ktoré dokážu okrem tradičných modelovacích a simulačných aplikácií vykonávať aj komplexnejšie aplikácie v oblastiach „dátovej vedy (Data Science), umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI), nasadzovania technológie EDGE v koncových zariadeniach a problémov vedeckého ekosystému“.
 6. Piktogram kalendára

  Júl

  1. Bratislava, 19. júla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s popredným českým poskytovateľom IT služieb M Computers. Cieľom je priniesť technológiu Tachyum Prodigy® do komerčných, priemyselných a vedeckovýskumných inštitúcií v strednej a východnej Európe (CEE). Prvý univerzálny procesor na svete Prodigy sprístupní vysokovýkonné výpočty (HPC), umelú inteligenciu (AI), edge computing, cloudové služby a hyperškálové dátové centrá ako aj ďalšie segmenty IT a aplikácie, ktoré vyžadujú špičkový výkon.
   Tachyum bude spolupracovať s M Computers na rozvoji HPC, AI, edge a cloud computingu v strednej a východnej Európe
 7. Piktogram kalendára

  Jún

  1. BRATISLAVA, 21. júna, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa stala pridruženým MSP (malý a stredný podnik podľa EÚ definície) členom ETP4HPC, Európskej technologickej platformy pre HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty). Ide o technologický think tank, ktorý presadzuje európsky výskum a inovácie v oblasti HPC s cieľom podporiť konkurencieschopnosť regiónu. Základným poslaním ETP4HPC je podpora európskeho výskumu a inovácií v oblasti HPC s cieľom maximalizovať ekonomický a spoločenský prínos HPC pre vedu, priemysel a občanov Európskej únie.
   Tachyum sa pripája k technologickému think tanku ETP4HPC na podporu ekonomických a spoločenských výhod technológií v Európe
  2. BRATISLAVA, 16. júna, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci so slovenským inštitútom KInIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), na základe ktorej budú obe strany spolupracovať na vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie (AI); inicializovať vedeckú a obchodnú spoluprácu v záležitostiach spoločného záujmu; rozvíjať spoluprácu v oblasti komercializácie vedeckých poznatkov a duševného vlastníctva; ako aj hľadať súčinnosť v oblasti výskumu umelej inteligencie a jej prenosu do priemyselných technológií.
   Tachyum podpísalo memorandum o porozumení s KInIT
  3. Bratislava, 1. júna, 2022 –Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že koncom roku 2022 bude zostavovať limitovaný počet platforiem na hodnotenie produkčnej kvality procesora Prodigy pre kvalifikovaných zákazníkov a partnerov. Prodigy Evaluation Platform od spoločnosti Tachyum bude mať vlastnosti plne funkčného procesora Prodigy s pamäťou a aplikačným softvérom a predobjednať si ju bude možné v termíne do 31. júla 2022. Tachyum Prodigy Evaluation Platform poskytuje vysoko výkonný server v štandardnom 2U formáte chladenom vzduchom (1 Unit je 4,445 cm; 2U je 8,89 cm; ide o špecifikáciu založenú asociáciou Electronic Industries Association, EIA), ktorý umožňuje zákazníkom naprieč rôznym trhovým segmentom testovať a hodnotiť špičkové univerzálne procesory Prodigy.
   Tachyum spúšťa predobjednávky na Prodigy Evaluation Platform
 8. Piktogram kalendára

  Máj

  1. BRATISLAVA, 26. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ získala ocenenie Startup roka (Startup of the Year) a jej CEO Dr. Radoslav Danilák sa v rámci slovenského národného kola súťaže Central European Startup Awards (CESAwards) stal Zakladateľom roka (Founder of the Year). Tachyum je víťazom medzi slovenskými spoločnosťami, ktoré sú inšpiráciou pre novú generáciu zakladateľov a pozitívne vplývajú na ekonomiku a svet ako taký. Hlavný produkt spoločnosti Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, možno už dnes považovať za úspech, ktorý budí na trhu veľkú pozornosť inovatívnym prístupom, ktorý má potenciál priniesť prevrat do odvetvia.
   Central European Startup Awards: Tachyum získal ceny Startup roka a Zakladateľ roka
  2. BRATISLAVA, 24. mája 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na veľtrhu ISC High Performance 2022 (30. mája – 1. júna 2022, stánok A106) v nemeckom Hamburgu predvedie emulačný systém Prodigy s bežiacimi komplexnými aplikáciami. V rámci programu konferencie HPC Solutions Forum vystúpi Rob Reiner, riaditeľ produktového marketingu Tachyum (31. mája o 14:20 SEČ). Tachyum predvedie pokročilé funkcie umelej inteligencie (AI) procesora Prodigy spolu s virtuálnou demonštráciou produktu, ktorá bude klásť dôraz na schopnosť procesora škálovať hĺbkové učenie s využitím dátových typov low-precision a sparsity na optimalizáciu výkonu a využitia pamäte.
   Tachyum predvedie emulačný systém Prodigy na ISC High Performance 2022
  3. BRATISLAVA, 18. mája 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila dva rackové referenčné dizajny, ktoré poskytujú výrazne vyšší výkon pri oveľa nižšej spotrebe energie ako najvýkonnejšie superpočítače súčasnosti. Majú pomôcť dosiahnuť bezprecedentné úspory celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) pri aplikáciách v oblasti cloudu, umelej inteligencie (AI) a superpočítačov. Vzduchom chladený rack Prodigy obsahuje 24 4P (štvorprocesorových) 2U serverov (1 Unit je 4,445 cm; 2U je 8,49 cm; ide o špecifikáciu založenú asociáciou Electronic Industries Association, EIA) a 96 čipov Prodigy strednej triedy, ktoré poskytujú až 6,5-krát vyšší výkon pre aplikácie HPC a až 12,6-krát vyšší výkon pre aplikácie AI s až 16-krát vyšším výkonom/TCO než referenčná architektúra NVIDIA H100 DGX POD zahŕňajúca 4x H100 DGX a 32x H100 SMX blokov.
   Tachyum Prodigy ponúkne až 128 AI exaflopov pre slovenský superpočítač s umelou inteligenciou za 70 miliónov eur
  4. BRATISLAVA, 11. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes predstavila Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, ktorý spája funkcie centrálnej procesorovej jednotky (CPU), grafického procesora (GPU) a špecializovaného procesora na spracovanie dát umelej inteligencie (TPU, Tensor Processing Unit) v jedinom procesore, čím vytvára homogénnu architektúru a zároveň prináša výrazné zvýšenie výkonu za mnohonásobne nižšiu cenu ako konkurenčné produkty. Pri svojom vstupe na trh sa spoločnosť Tachyum podujala prekonať výkonnostné plató procesorov (performance plateau) v segmente nanometrových čipov a systémov, a dnes predstavuje svoj prvý komerčný produkt.
   Tachyum prichádza s najvyšším výkonom v oblasti AI a HPC, predstavuje prvý univerzálny procesor na svete
  5. BRATISLAVA, 5. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila nových IP dodávateľov, ktorí jej poskytli dôležité komponenty potrebné pre uvedenie univerzálneho procesora Prodigy™ na komerčné trhy v roku 2022. Ide o spoločnosti Alphawave a Rambus. Alphawave je globálnym lídrom v oblasti vysokorýchlostného pripojenia pre svetovú technologickú infraštruktúru. Jeho IP riešenia spĺňajú potreby globálnych zákazníkov prvej úrovne v oblasti dátových centier, výpočtovej techniky, sietí, umelej inteligencie, 5G, autonómnych vozidiel a úložísk. Spoločnosť Tachyum využije AlphaCORE Long-Reach (LR) Multi-Standard-Serdes (MSS) IP, vysokovýkonnú nízkoenergetickú PHY (fyzická vrstva) založenú na DSP (Digital Signal Processing) s rýchlosťou až 112 Gbps.
   Tachyum integruje IP od popredných svetových dodávateľov pre odoslanie čipu do výroby v roku 2022
  6. BRATISLAVA, 4. mája, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že urobila dôležitý pokrok vo vývoji univerzálneho procesora Prodigy. Aplikácie na prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA, Field Programmable Gate Array) už bežia v interaktívnom móde Linux so systémom symetrického multiprocesingu (SMP, Symmetric Multi-Processing) a jednotkou s pohyblivou rádovou čiarkou. Tento najnovší míľnik je znakom pokročilej úrovne vyspelosti čipu Prodigy, ktorá zahŕňa progresívne jadro CPU (Central Processing Unit), výkonné softvérové prostredie a nové hardvérové IP (Intellectual Property) tretích strán.
   Aplikácie na Tachyum Prodigy® FPGA už bežia v interaktívnom móde Linux
 9. Piktogram kalendára

  Apríl

  1. BRATISLAVA, 26. apríla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa pripojila ku komunite svetových lídrov čipového priemyslu Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). Ako jej člen sa bude podieľať na rozvoji a podpore ekosystému čipletov a riadení inovácií v oblasti zapuzdrenia čipov. UCIe je otvorená špecifikácia, ktorá definuje prepojenie medzi čipletmi v rámci puzdra. To umožňuje otvorený ekosystém čipov, v ktorom sa prepájajú čiplety od rôznych producentov do jedného funkčného celku.
   Tachyum sa pridáva k novému štandardu UCIe na prepájanie čipletov
  2. BRATISLAVA, 12. apríla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila spustenie tiketingového systému pre zákaznícku podporu, ktorým vylepšila svoj online zákaznícky a partnerský portál. Používatelia, ktorí sa zapojili do testovania a vyhodnocovania univerzálneho procesora Prodigy, odteraz môžu odosielať žiadosti o pridanie funkcií, poskytovať spätnú väzbu či nahlasovať prípadné problémy. Nový systém okrem zvýšenia zapojenia zákazníkov a partnerov zjednodušuje aj komunikáciu v rôznych časových pásmach, krajinách a kontinentoch. Tiketingový systém tiež pomôže vývojárom spoločnosti Tachyum monitorovať priebeh testovania čipu Prodigy, identifikovať, čo používatelia potrebujú, a rýchlejšie reagovať na ich požiadavky.
   Tachyum prináša zákazníkom a partnerom nový systém zákazníckej podpory
  3. Bratislava, 5. apríla 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dokončila validáciu svojho univerzálneho procesora Prodigy a softvérového ekosystému s operačným systémom FreeBSD a skompletizovala inštrukčnú sadu (Instruction Set Architecture, ISA) Prodigy pre portovanie FreeBSD. FreeBSD poháňa moderné servery, desktopy a vstavané platformy v prostrediach, ktoré oceňujú výkon, stabilitu a bezpečnosť. Je to platforma voľby pre mnohé z najnavštevovanejších webových stránok a pre najrozšírenejšie vstavané sieťové a úložné zariadenia. Validáciou FreeBSD spoločnosť Tachyum rozširuje podporu pre open-source operačné systémy a nástroje vrátane Linuxu, Yocto Project, PHP, MariaDB, PostgreSQL, Apache, QEMU, Git, RabbitMQ a ďalších.
   Tachyum úspešne spustil FreeBSD v Prodigy ekosystéme a rozširuje podporu open-source operačných systémov
 10. Piktogram kalendára

  Marec

  1. Bratislava, 29. marca 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že podpísala dohodu so skupinou pre technický štandard optických zásuvných transceiverov Octal Small Form Factor Pluggable (OSFP) Multi-Source Agreement (MSA) na podporu vyššieho výkonu, rozsahu a hustoty pre superpočítače, verejné i privátne cloudy a umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI). Skupina OSFP MSA , založená v novembri 2016, stojí na čele technickej výzvy definovania vysokorýchlostných sieťových aplikácií novej generácie. Má viac ako 100 členov a pokračuje v inováciách s cieľom poskytovať najvýkonnejšie riešenia zásuvných optických modulov pre vysokorýchlostné siete.
   Spoločnosť Tachyum sa pripája ku skupine OSFP MSA, aby posunula vedu o superpočítačoch
  2. BRATISLAVA, 22. marca, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila najnovší pokrok, ktorý dosiahla vo svojom softvérovom ekosystéme Prodigy. Ide o virtualizáciu hypervízora KVM (Kernel-based Virtual Machine), ktorá prevádzkovateľom dátových centier dá možnosť spúšťať na jednom zariadení viacero inštancií natívneho operačného systému s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Poskytnutie tejto funkcionality od prvého dňa výrazne zníži náklady a spotrebu energie záťaží dátových centier, umelej inteligencie (AI, Artificial Intelligence) a vysokovýkonných výpočtov (HPC, High Performing Computing).
   Tachyum demonštruje natívnu virtualizáciu KVM na emulácii Prodigy
  3. BRATISLAVA, 15. marca 2022 – Webové stránky spoločnosti Tachyum™ sú odteraz dostupnejšie už aj pre nemecky hovoriacu časť Európy. Nemecká verzia má zlepšiť dostupnosť webu pre zákazníkov a partnerov, ktorí hľadajú informácie o univerzálnom procesore Tachyum Prodigy® a jeho schopnosti výrazne zlepšiť výkon pre hyperškálové dátové centrá, vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Tachyum, polovodičová spoločnosť s koreňmi v Európe, je dôležitou súčasťou budovania technologickej suverenity Európskej únie. V súčasnosti je Európska únia silne závislá od dodávateľov čipov z krajín mimo EÚ, keďže má len 10 % celosvetovej produkcie čipov.
  4. BRATISLAVA, 8. marca 2022 – Spoločnosť Tachyum™ urobila ďalší pokrok v zdokonalení softvéru pre procesor Tachyum Prodigy® a je čoraz bližšie tomu, aby bola pripravená ísť s prvým univerzálnym čipom na svete do výroby. Softvérový tím slovensko-amerického startupu vylepšil náhradný firmvér BIOS (Basic Input Output System) založený na špecifikácii UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) a tiež zaradil najnovšie verzie emulátora QEMU a GCC (GNU Compiler Collection). Softvérový balík Prodigy – od inštrukčnej sady (ISA, Instruction Set Architecture) cez kompilátory až po portovaný softvér – bol vyvinutý s cieľom skrátiť čas potrebný pre integráciu a zabezpečiť kompatibilitu architektúr založených na procesore Prodigy.
   Spoločnosť Tachyum dotiahla systémový softvér do predprodukčného štádia
  5. Bratislava, 1. marca, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ sa dostala na titulnú stranu prestížneho svetového magazínu The Enterprise World ako jeden z „najinovatívnejších poskytovateľov riešení umelej inteligencie, ktorých sa oplatí sledovať“. Časopis predstavil spoločnosť, jej príbeh, pohľad na odvetvie ako aj víziu prínosu jej univerzálneho procesora Prodigy™ pre vývoj umelej inteligencie. Mesačník The Enterprise World prináša čitateľom nové trendy v podnikaní, prehľad o raste trhu, zmenách vo vládnych reformách či pohľad na rozrastanie sa zákazníckej základne konkrétnych odvetví.
   The Enterprise World zaradil Tachyum medzi najinovatívnejších poskytovateľov riešení v oblasti umelej inteligencie
 11. Piktogram kalendára

  Február

  1. BRATISLAVA, 22. februára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela memorandum o porozumení so superpočítačovým centrom v nemeckom Jülichu pre spoluprácu na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie. Jülich Supercomputing Center (JSC) bude testovať HPC (High Perfomance Computing, vysokovýkonné výpočty) infraštruktúru postavenú na platforme Tachyum, pričom obe strany budú spolupracovať na projektoch využívajúcich umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI) v oblastiach biovedy, progresívnych materiálov, zelenej energetiky a ich prenose do priemyselných technológií.
   Tachyum bude spolupracovať so superpočítačovým centrom v nemeckom Jülichu
  2. BRATISLAVA, 15. februára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s Barcelonským superpočítačovým centrom (BSC) v Španielsku o spolupráci na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie. Podľa dohody BSC môže vyhodnocovať procesor Tachyum Prodigy® a referenčnú architektúru Tachyum pre budúcu infraštruktúru vysokovýkonných výpočtov (HPC). Podpísanie memoranda o porozumení nadväzuje na návštevu zakladateľa a CEO spoločnosti Tachyum Dr. Radoslava Daniláka v superpočítačovom centre v Barcelone v októbri minulého roku.
   Tachyum a Superpočítačové centrum v Barcelone podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu
  3. BRATISLAVA, 8. februára 2022 – Člen poradného tímu spoločnosti Tachyum™ Steve Furber získal cenu Charlesa Starka Drapera v oblasti počítačového inžinierstva za rok 2022. Ocenenie udeľuje americká National Academy of Engineering (NAE) a patrí medzi najvyššie ceny na svete udeľované za inžinierstvo. Steve Furber cenu získal za svoj prínos k vynálezu, vývoju a implementácii počítačových čipov s redukovanou inštrukčnou sadou (RISC). Od roku 1988 sa prestížna cena na počesť amerického vedca a inžiniera Charlesa Starka Drapera, označovaného aj ako „otca inerciálnej navigácie“, každé dva roky udeľuje tým, ktorí významne prispeli k rozvoju počítačového inžinierstva a technológií.
   Poradca Tachyum Steve Furber získal prestížnu Draperovu cenu v oblasti počítačového inžinierstva
  4. BRATISLAVA, 1. februára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ predvedie 3D demoverziu prvého univerzálneho procesora na svete Prodigy, ktorý umožní vybudovať prvý superpočítač s umelou inteligenciou (AI) v rozsahu ľudského mozgu, na technologickom veľtrhu LEAP22 v Rijáde, v dňoch 1. až 3. februára. Jedinečné podujatie v hlavnom meste Saudskej Arábie pritiahlo viac ako 40 tisíc technologických odborníkov, inovátorov, podnikateľov, startupov a nadšencov technológií budúcnosti z celého sveta. Ponúka prezentácie viac ako 500 prevratných startupov a vyše 700 popredných svetových technologických spoločností a prednášky viac ako 400 odborníkov.
   Tachyum predstaví v Rijáde 3D demoverziu procesora Prodigy pre superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu
 12. Piktogram kalendára

  Január

  1. BRATISLAVA, 25. januára 2022 – Slovensko si pre najnovšiu nomináciu do projektu spoločného európskeho záujmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) vybralo spoločnosť Tachyum™ a jej vývoj procesora Prodigy 2 pre vysokovýkonné výpočty (HPC) a umelú inteligenciu (AI). Čip novej generácie pre HPC/ AI umožní počítačom s výkonom jedného AI zettaflopu a viac ako 10 DP (Double Precision) exaflopov dosiahnuť výpočtový výkon ​​prevyšujúci kapacitu ľudského mozgu do roku 2024 za menej ako jednu miliardu EUR.
  2. BRATISLAVA, 13. januára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ bude súčasťou slovenskej expozície na svetovej výstave EXPO 2020 Dubai počas tematického týždňa (16. – 22. januára 2022) „Globálne ciele“. Svetová premiéra univerzálneho procesora pre superpočítače Prodigy je naplánovaná na 17. januára o 11:00 hod. miestneho času (GST) a bude patriť medzi vrcholné slovenské podujatia v Slovenskom pavilóne v tomto týždni. Spoločnosť Tachyum v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bude hostiť podujatie s hĺbkovou diskusiou na tému dôležitosti inovácií v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI) a superpočítačov, ktoré v roku 2022 dosiahnu rýchlosť a kapacitu ľudského mozgu.
   Tachyum predstaví prvý superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu na Expo Dubai
  3. Bratislava, 5. januára, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ uzatvára úspešný rok 2021, v ktorom urobila obrovský pokrok pri príprave uvedenia prvého univerzálneho procesora na trh. Spoločnosť dosiahla významné míľniky prostredníctvom série technických inovácií, prezentovala svoju víziu na popredných odborných fórach, získala niekoľko najvyšších ocenení, zvýšila nábor zamestnancov a strojnásobila svoju hodnotu po poslednom úspešnom kole financovania. Spoločnosť Tachyum je obzvlášť vďačná za vynikajúcu včasnú realizáciu spoločnosti Synopsys, ktorá stála za tým, že čip Prodigy úspešne prešiel na 5-nanometrový proces.
 1. 2024

 2. 2023

 3. 2022

 4. 2021

 5. Staršie...