Tlačová správa

4-minútové čítanie

Tachyum a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísali memorandum porozumení a spolupráci

Bratislava, 9. decembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) o spolupráci na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence) a spracovania veľkých dát (Big Data).

Dohoda prináša študentom a vedeckým pracovníkom nový teoretický aparát. Spoločnosť Tachyum im dá pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému svojho čipu Prodigy a možnosť pracovať s najnovšími svetovými HPC technológiami (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty) v rámci open source verejných projektov a vedeckovýskumných aktivít, ako aj možnosť aktívne sa zapájať do budovania superpočítačových centier.

 „Memorandum o porozumení poskytuje všetkým súčastiam našej univerzity priestor nadviazať spoluprácu s renomovanou technologickou spoločnosťou a úspešne sa uchádzať o projekty v rámci programov EÚ a realizovať ich v kontexte  širokého spektra aktivít v oblasti vysokovýkonného počítania, spracovania veľkých dát a umelej inteligencie,” povedal profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ. „Podpora mladých výskumníkov a rozvoja podnikania, pomoc pri vytváraní stratégií v týchto oblastiach či podieľanie sa na rozvoji superpočítačových centier na Slovensku sú súčasnými trendmi, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.“

Prírodovedecká fakulta UPJŠ a ďalšie katedry univerzity, ktoré pracujú na projektoch v oblasti AI, budú mať možnosť publikovať vedecké príspevky s potenciálom dostať sa na popredné svetové pozície. Pre spoločnosť Tachyum je to príležitosť pracovať s talentovanými učiteľmi a študentmi, ako aj získavať nové možnosti pre vytváranie konzorcií a rozvoj projektov financovaných Európskou úniou.

Profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Dr. Danilák

Profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Dr. Danilák

„Od prvých dní založenia spoločnosti Tachyum som vedel, že chceme byť prítomní v Košiciach a Prešove vzhľadom na ohromný ľudský potenciál v týchto IT a akademických huboch,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Podpisom memoranda o porozumení s UPJŠ sme urobili dôležitý krok k etablovaniu spoločnosti Tachyum v tomto regióne a získaniu prístupu k talentom a spolupráci na inovatívnych projektoch postavených na našej prevratnej technológii. Naša technológia je prelomová v oblasti AI a vedci môžu do svojej práce zakotviť teoretické základy ďalšej vlny AI, ktoré táto technológia umožňuje.”

Zoznam všetkých partnerských univerzít možno nájsť v časti Partneri a združenia.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby, tzv. tape out, v druhom štvrťroku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.

O Tachyum Prodigy

Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud a vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba. 

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.