Tlačová správa

3-minútové čítanie

Tachyum v svojom debutovom newslettri ukáže, ako byť zelenší

LAS VEGAS, Nevada, 13. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum ™ čoskoro uvedie svoj štvrťročný informačný newsletter. Poskytne podrobný pohľad na to, aký dramatický rozdiel v znížení spotreby energie dátovými centrami a iniciatívami cloud computingu prinesie prvý univerzálny procesorový čip Prodigy a čo znamená dosiahnutie stavu hotového FPGA prototypu v rámci prípravy na uvedenie čipu Prodigy na trh.

Cieľom novovytvoreného newslettra je informovať zákazníkov spoločnosti Tachyum, prvých používateľov, partnerov, analytikov a nadšencov o dôležitých informáciách o spoločnosti v čase, keď sa blíži k masovej produkcii svojho čipu Prodigy na konci roku. Okrem zaujímavých článkov týkajúcich sa ekologických iniciatív a stavu prípravy čipu Prodigy na výrobu bude úvodné vydanie obsahovať informácie o posledných míľnikoch, správach o spoločnosti, strategických partnerstvách, nadchádzajúcich podujatiach a posvieti si aj na ľudí stojacich za týmto úspechom.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

„Ako sa blížime k dátumu uvedenia čipu Prodigy na trh, je nevyhnutné, aby sme našli spôsob, ako nielen oznámiť novinky o jeho uvedení, ale poskytnúť aj podrobnejší pohľad na to, ako Prodigy posunie ľudstvo do éry umelej inteligencie s rozsahom ľudského mozgu, ktorá zabezpečí, že každý môže mať rovnaký úžitok zo zelenšej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti,“ povedal Dr. Radoslav Danilak, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Tento newsletter predstavuje náš spôsob priameho oslovenia všetkých zainteresovaných strán v správnom čase. Chceme informovať o pokrokoch v našej misii spôsobiť prvým univerzálnym čipom Prodigy revolúciu vo svete. Odozva na oznámenie o publikovaní newslettra bola silná a verím, že naše prvé vydanie bude rovnako dobre prijaté.“

Newsletter bude prinášať obsah, ktorý nemusí byť dostupný z iných zdrojov, a zároveň bude slúžiť ako prehľadné úložisko pre všetky záležitosti o spoločnosti Tachyum. Odberatelia budú mať prístup k najnovším informáciám o stave prvého univerzálneho procesora na svete a jeho dopadoch na široké spektrum priemyselných odvetví.

Záujemci o zaradenie do zoznamu adries pre doručenie úvodného vydania a budúcich štvrťročných aktualizácií sa môžu prihlásiť na odber na stránke https://www.tachyum.com/newslettersk.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o možnosť dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilak, začne s masovou výrobou svojho vlajkového produktu Prodigy v roku 2021, so softvérovými emuláciami a emulátorom založeným na FPGA, ktoré sú k dispozícii prvým používateľom. Cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent. Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny, a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum je jedným zo zakladateľov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré na Slovensku vybuduje najrýchlejší AI superpočítač na svete postavený na procesore Prodigy. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.