Tlačová správa

4-minútové čítanie

Tachyum dodáva prvé softvérové emulačné systémy

LAS VEGAS, Nevada, 2. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ poskytla svoje softvérové emulačné systémy čipu Prodigy prvým používateľom. Tzv. “early adopter” zákazníci a partneri majú teraz príležitosť využiť ich na účely hodnotenia, vývoja a ladenia. Dodávka týchto systémov je kľúčovým míľnikom k dosiahnutiu stavu pripravenosti prvého univerzálneho procesora na svete pre dátové centrá, umelú inteligenciu (AI, Artificial Intelligence) a vysokovýkonné výpočty (HPC, High Performance Computing) na výrobu.

Tachyum Prodigy vie pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Zákazníci a partneri môžu testovať svoje prekompilované a natívne aplikácie a začať ich portovať na platformu Prodigy.

Predpripravené systémy zahŕňajú:

 • emulátor čipu Prodigy,
 • natívny Tachyum Linux 5.10,
 • vývojové nástroje: GNU GCC 10.2 v obidvoch verziách, krížovej aj natívnej,
 • nástroje na ladenie programov: natívny GDB (GNU Debugger) a krížový GDB,
 • aplikácie v používateľskom režime:
 • webový server: Apache,
 • SQL server: MariaDB, SQLite,
 • “non-SQL” server: MongoDB,
 • skriptovacie jazyky: PHP, Python, Perl, Ruby, Tcl,
 • non-JIT (just-in-time) verziu Java Virtual Machine,
 • Git, Subversion, Sed, Gawk, Grep.
 • X86, ARM V8 a RISC-V emulátory,
 • vedecké knižnice: Eigen knižnicu, vektorizované and tenzorizované BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) vrátane GEMM (General Matrix Multiply), vektorizovaný and tenzorizovaný LAPACK, FTT knižnicu, softvérovú knižnicu pre riešenie obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc (ODE a PDE),
 • AI softvér: PyTorch 1.7.1, TensorFlow 2.0.

„Sme nadšení, že môžeme naše softvérové emulačné systémy dodať prvým zákazníkom a partnerom, ktorí chcú zmeniť svoje dátové centrá na univerzálne výpočtové strediská poskytujúce špičkový výkon za výrazne nižšie celkové náklady na vlastníctvo,” povedal Dr. Radoslav Danilak, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Nasadením týchto emulačných systémov sme o krok bližšie k naplneniu nášho mandátu uviesť Prodigy na trh a spôsobiť revolúciu v oblasti výkonu, energetickej spotreby, využitia serverov a priestorových požiadaviek pre cloudové prostredia novej generácie.”

Bez Prodigy musia verejné a súkromné cloudové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Vo verejných a privátnych cloudových dátových centrách čip Prodigy výrazne zlepšuje výpočtový výkon, spotrebu energie, hardvérové (serverové) využitie a priestorové nároky v porovnaní s existujúcimi čipmi, ktoré sa v súčasnosti používajú. Ako prvý univerzálny procesor na svete spúšťa okrem natívneho kódu Prodigy tiež staršie binárne kódy x86, ARM a RISC-V. Prodigy poskytuje špičkový výkon naprieč záťažami dátových centier, AI a HPC, prekonávajúc súčasné najrýchlejšie procesory Xeon pri 10-krát nižšej spotrebe (na jadro) ako aj najrýchlejší GPU od spoločnosti NVIDIA na HPC, skúšanie AI a AI interferenciu. Iba 125 HPC Prodigy stojanov dokáže dodať kapacitu 32 tenzor exaflopov (miliardu miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu).

Trojnásobne nižšie náklady na procesor Prodigy (na MIPS) spolu s jeho 10-násobnou úsporou energie sa premietajú do štvornásobného zníženia celkových ročných nákladov (TCO) dátových centier (TCO: kapitálové + prevádzkové náklady), čo spoločnostiam pôsobiacim v hyperškálovom segmente prinesie úspory v miliardách dolárov. Keďže Prodigy je jediný procesor na svete, ktorý dokáže prepínať medzi pracovnými záťažami pre dátové centrá, AI a HPC, nevyužité servery možno použiť ako cloudové prostriedky na AI alebo HPC bez dodatočných kapitálových nákladov, pretože servery už sú amortizované. Prodigy tiež umožní Edge vývojárom pre IoT (Internet vecí) využívať nízku spotrebu/ vysoký výkon spolu s jednoduchým programovacím modelom na poskytovanie maximálne efektívnej vysokovýkonnej umelej inteligencie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o možnosť dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilak, začne s masovou výrobou svojho vlajkového produktu Prodigy v roku 2021, so softvérovými emuláciami a emulátorom založeným na FPGA, ktoré sú k dispozícii prvým používateľom. Cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent. Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny, a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum je jedným zo zakladateľov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré na Slovensku vybuduje najrýchlejší AI superpočítač na svete postavený na procesore Prodigy. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com.