Tlačová správa

3-minútové čítanie

Dr. Radoslav Danilák, generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum, vystúpi ako rečník na konferencii Driving.Digital 2019

Bratislava, 14. októbra 2019 – Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Inc., ktorá pôsobí v oblasti polovodičov, s americkou centrálou v meste Santa Clara v Kalifornii a s európskou centrálou v Bratislave, kde sídli rýchlo rastúce oddelenie výskumu a vývoja, predstaví svoj úspešný príbeh na konferencii Driving.Digital v centre X-Bionic Sphere v Šamoríne na Slovensku. Prednáška Dr. Daniláka bude 15. októbra o 9.15.

Driving.Digital je prvá konferencia v regióne strednej a východnej Európy zameraná na automobilový priemysel, kde sa stretnú odborníci a inovátori z celého svet aby podporili program Stability Slovenskej republiky pre Connected Cars and Autonomous Vehicles. Jej cieľom je zlepšiť bezpečnosť a zabezpečenie vozidiel a pomôcť pri rozvoji inteligentných a autonómnych systémov mobility. Slovensko vyprodukuje viac vozidiel na obyvateľa ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Konferencia Driving.Digital je súčasťou Autosalónu Nitra, najväčšej výstavy automobilov v regióne, ktorý každoročne pritiahne viac ako 500 000 návštevníkov a 2 000 medzinárodných vystavovateľov. „Ako rodený Slovák som poctený, že môžem byť súčasťou prvého ročníka konferencie Driving.Digital,“ povedal Dr. Danilák. „Keď som vyrastal, na vlastné oči som mal možnosť vidieť, ako výroba automobilov transformovala Slovensko. S nástupom autonómnych vozidiel s umelou inteligenciou prichádza ďalšia transformácia a spoločnosť Tachyum výrazne prispieva k rozvoju danej oblasti. V rámci tejto snahy spoločnosť Tachyum do svojho poradného výboru angažovala Dr. Kurta Lauka, ktorý pôsobil ako člen správnej rady a riaditeľ globálnej divízie úžitkových vozidiel spoločnosti Daimler Chrysler (1996 – 1999), zástupca generálneho riaditeľa a finančného riaditeľa spoločnosti Audi AG (1989 – 1992), bývalý predseda Hospodárskej rady v Nemecku a bývalý poradca Angely Merkelovej.“

EÚ sa v súvislosti s Priemyslom 4.0 zaviazala podporovať významné a rýchle zmeny v automobilovom priemysle. Nástup autonómnych vozidiel fungujúcich v rámci inteligentnej a prepojenej dopravnej infraštruktúry prinesie inovatívne zmeny do mnohých priemyselných oblastí, nielen do automobilového priemyslu.

Prispôsobenie sa týmto transformačným trendom v oblasti mobility, v rámci čoho je stabilita celého ekosystému absolútne nevyhnutná, bude kľúčové pre úspech Priemyslu 4.0. Hlavným cieľom konferencie Driving.Digital je podporovať a propagovať výskum a inovácie v oblasti mobility a automobilového priemyslu na Slovensku. Cieľovou skupinou sú dodávatelia a subdodávatelia v automobilovom priemysle snažiaci sa zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, zahraničné spoločnosti hľadajúce priestor na expanziu v rámci slovenského automobilového trhu a dodávatelia inovatívnych digitálnych riešení pre dopravu a mobilitu, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti a lepšiemu zabezpečeniu.

Univerzálny procesorový čip Prodigy od spoločnosti Tachyum je najmenší a najrýchlejší 64-jadrový univerzálny procesor, aký bol doteraz vyvinutý. Vyžaduje 10-krát menej elektrickej energie a náklady na procesor znižuje až 3-násobne. Procesor Prodigy do roku 2021 priamo umožní vytvorenie 32- tenzorového exaflopového superpočítača a takisto zariadení výkonnejších ako ľudský mozog, čím prekonáva všetky očakávania technologického sektora. Procesor Prodigy až 4-násobne znižuje celkové ročné náklady na dátové centrá prostredníctvom inovatívnej hardvérovej architektúry a inteligentného kompilátora, vďaka ktorému sa viaceré časti hardvéru štandardných procesorov stali zbytočné. Menej tranzistorov a menej kratších káblov sa premietlo do oveľa vyššej rýchlosti a lepšej energetickej účinnosti procesora Prodigy.

Follow Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum

About Tachyum

Named for the Greek prefix “tachy,” meaning speed, combined with the suffix “-um,” indicating an element (e.g. lithium), Tachyum is meant to evoke the notion of “an element of speed”. Tachyum emerged from stealth mode in 2017 to engineer disruptive intelligent information processing products. Tachyum’s founders have a track record of solving problems caused by device physics in semiconductors, to deliver transformational products to global markets, and are backed by IPM Growth, the Central & Eastern European venture capital platform, as Tachyum’s lead investor.