Blog
4-minútové čítanie

Nové Silicon Valley na Slovensku? Prečo je superpočítač kľúčový

Keď sa povie Silicon Valley, každý si hneď predstaví unikátnu oblasť v Kalifornii, v ktorej majú adresu najprestížnejšie technologické firmy a kde popredné mozgy tejto planéty pracujú na inováciách v oblasti technologického priemyslu. Je to pojem, ktorý pozná celý svet.

Vedeli by ste si predstaviť takýto technologický “hub” s celosvetovou reputáciou v Európe, či dokonca na Slovensku? Hoci to znie ako sci-fi, kľúčom k úspechu by mohol byť najrýchlejší superpočítač na svete s umelou inteligenciou, ktorý môže Slovensko postaviť.

Prečo superpočítač a prečo s umelou inteligenciou?

Superpočítač je pre bežného človeka niečo značne vzdialené a jeho prínos pre spoločnosť a jeho prepojenie s každodenným životom len veľmi ťažko predstaviteľné. Obzvlášť v našich končinách. Realita je však taká, že vysokovýkonné výpočty (HPC) a umelá inteligencia sa stávajú čoraz väčšou súčasťou našich životov v oblastiach a segmentoch, u ktorých by sme to predtým neočakávali. Vedeli ste napríklad, že za dizajnom zemiakových lupienkov Pringles, aby sa na seba ľahko naskladali a boli čo najviac chrumkavé, je superpočítač?

Jedným z odvetví, v ktorých sa využitie superpočítačov udomácnilo a stalo bežným, je automobilový priemysel. Svetové automobilky využívajú kapacitu superpočítačov pri návrhoch dizajnu karosérií, v rámci zlepšení aerodynamiky, pri znižovaní spotreby paliva či pri zvyšovaní bezpečnosti simuláciou zrážok pri takzvaných crash testoch. Na Slovensku a v regióne Strednej a východnej Európy si automobilový priemysel vybudoval silné zázemie, tak prečo sem okrem montážnych liniek nepresunúť aj vývoj? S kapacitou a výkonom superpočítačov by sa výskum a vývoj v automobilovom odvetví v tomto regióne mohol posunúť na úplne inú úroveň.

Ďalšou oblasťou uplatnenia superpočítača je zdravotná starostlivosť. A to z viacerých aspektov. Jedným z nich je vývoj vakcín a liekov, ktorý sa vďaka vysokovýkonným výpočtom môže skrátiť až na jeden rok, a pomôcť tak zachrániť oveľa viac ľudských životov. Potrebu zefektívnenia tohto vývoja ukázala pandémia COVID-19 v uplynulých rokoch. Iným aspektom je možnosť zlepšovania diagnostiky chorôb ako je rakovina alebo iné vážne diagnózy, kde najmä umelá inteligencia odvádza vynikajúcu prácu.

Dnes už niet pochýb, že umelá inteligencia (AI) sa čoraz viac udomácňuje v mnohých aspektoch života a spoločnosti. Stretávame sa s ňou v podstate každý deň. Zmenila spôsob, akým sa prepravujeme, komunikujeme, nakupujeme, používajú ju nemocnice na analýzu snímkov a symptómov, aby mohli poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Väčšina vyspelých štátov význam AI pochopila a zapracovali ju do svojich národných stratégií a vízií. Začínajú si to uvedomovať aj mnohé rozvojové krajiny a tiež pracujú na tom, aby im v tomto smere „neušiel vlak“. Podľa nedávno publikovanej globálnej štúdie PwC umelá inteligencia sa do roku 2030 bude podieľať na zvýšení globálneho hrubého domáceho produktu o 14 %, čo je 15,7 bilióna dolárov1. Nie je preto otázkou či, ale kedy by krajina mala začať s prípravou národnej stratégie AI, aby jej ekonomika nezostala bokom a nepocítil to národný HDP. AI je príležitosťou pre každú krajinu, pretože všetky štáty dnes ešte stoja na zhruba rovnakej štartovacej čiare.

Slovensko by pri budovaní svojho „Technological Valley“ nemuselo začínať od nuly a stavať “na zelenej lúke”. Môže sa pokúsiť rozvinúť niektorú z už existujúcich iniciatív. V tomto smere majú dobré predpoklady Košice, najmä pre ich spoluprácu medzi univerzitami, prepojenie školstva s výskumom a vývojom a začlenenie priemyslu do tohto ekosystému. Príkladom je Cassovia New Industry Cluster (CNIC) alebo IT Valley.

Aby však tieto iniciatívy uspeli, zviditeľnili sa vo svete a dostali sa na mapu „technologických údolí“, musia mať niečo výnimočné, čo ich odlíši od zvyšku sveta. Tým „niečím“ by mohol byť superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu. Takýto projekt by celkom určite upútal pozornosť, a v kombinácii so správnym nastavením môže byť „magnetom“ nielen pre región strednej a východnej Európy, ale aj Európsku úniu a celý svet. Slovensko by sa tak dostalo na „radar“ svetových vedcov, univerzít alebo nadnárodných firiem či organizácií.

Slovenské „Technological Valley“ by s najrýchlejším AI superpočítačom mohlo zohrať kľúčovú úlohu aj pri jednom z hlavných európskych projektov pre ďalšie desaťročie Destination Earth (DestinE). Ide o digitálne dvojča Zeme, vysoko presný model našej planéty poháňaný superpočítačmi, umelou inteligenciou, cloud computingom a sieťami vysokorýchlostného pripojenia. Projekt bude získavať údaje z rôznych zdrojov, ako sú napríklad satelity Copernicus, ktoré budú monitorovať a predpovedať zmeny životného prostredia a ich vplyv na život ľudí. Ľudstvu tým poskytnú príležitosť kriticky posúdiť možný vplyv vlastných rozhodnutí a opatrení. Cieľom projektu je analyzovať minulosť, sledovať súčasnosť a predpovedať budúcnosť. A Slovensko by so svojím superpočítačom mohlo byť jeho centrom.

O novom slovenskom superpočítači sa už hovorí dlhší čas a plány na jeho budovanie sa stávajú realitou. Slovensko má jedinečnú príležitosť vybudovať najrýchlejší AI superpočítač za prostriedky, ktoré si môže dovoliť. Nepremeškajme túto šancu.


  1. PwC Global AI Study: Exploiting the AI Revolution ↩︎