Blog

  1. 2022

  2. 2021

  1. Piktogram kalendára

    1. V digitalizácii spoločnosti sa Slovensko už dlhšie umiestňuje na chvoste Európy. Podľa viacerých štúdií zaostávame už aj za postkomunistickými krajinami, nehovoriac o zvyšku starého kontinentu. Z ekonomického hľadiska digitalizácia znamená vznik nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou vo všetkých odvetviach hospodárstva, čo priamo súvisí aj s úrovňou blahobytu a životnou úrovňou krajiny.

  2. Piktogram kalendára

    1. Keď sa povie Silicon Valley, každý si hneď predstaví unikátnu oblasť v Kalifornii, v ktorej majú adresu najprestížnejšie technologické firmy a kde popredné mozgy tejto planéty pracujú na inováciách v oblasti technologického priemyslu.

  1. 2022

  2. 2021