Blog

 1. 2022

 2. 2021

 1. Piktogram kalendára

  1. Pri vývoji nového procesora je nevyhnutná dokonalá koordinácia práce architektov, hardwarového, softvarového a verifikačného tímu. Architekti sú zodpovední za návrh čipu, inštrukčnú sadu, mechanizmus načítania a vykonávania inštrukcií, spôsob kooperácie jednotlivých procesorov vrámci multi-socket serverového riešenia a mnoho iných aktivít, ktoré definujú vlastnosti procesora a jeho schopnosti komunikácie s perifériami.

   Ukážka Zákazníckeho a Partnerského Portálu
  2. Autonómne automobily sa stali skutočnosťou, pričom Tesla vedie s veľkým náskokom. Jej autá zbierajú milióny kilometrov záznamov kamier denne, a automobilkám EÚ môže trvať roky, kým vyrovnajú tento predstih.

 1. 2022

 2. 2021