Blog

  1. November

   1. Ukážka Zákazníckeho a Partnerského Portálu

    prezentovaná na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2021

    Pri vývoji nového procesora je nevyhnutná dokonalá koordinácia práce architektov, hardwarového, softvarového a verifikačného tímu. Architekti sú zodpovední za návrh čipu, inštrukčnú sadu, mechanizmus načítania a vykonávania inštrukcií, spôsob kooperácie jednotlivých procesorov vrámci multi-socket serverového riešenia a mnoho iných aktivít, ktoré definujú vlastnosti procesora a jeho schopnosti komunikácie s perifériami.

    Čítať viac
    Ukážka Zákazníckeho a Partnerského Portálu