• 50+ Odborníkov z odvetvia
  • 100+ Rokov skúseností v odvetví
  • 250+ Registrovaných a čakajúcich patentov v oblasti návrhu digitálnych systémov

Spoločnosť Tachyum s vývojovými centrami na Slovensku a v USA vyvíja vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu (AI) a superpočítače (High Performance Computing – HPC). Zakladatelia spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti polovodičov, vytvárania sietí, s počitačovými pamäťami a s AI čipmi. Dr. Radoslav Danilák, spoluzakladateľ a CEO firmy, má viac ako 100 patentov na tieto technológie. Kumulatívne majú zakladatelia v oblasti vývoja čipov viac ako 100 rokov skúseností. Procesor Tachyum Prodigy má potenciál znížiť náklady za rovnakú jednotku výkonu trojnásobne, celkové náklady na obstaranie a prevádzku dátových centier (TCO*) štvornásobne a spotrebu elektrickej energie procesorov pre servery viac ako desaťnásobne.

* TCO sú celkové náklady na vlastníctvo dáta centra = kapitálové náklady plus prevádzkové náklady.

Prvý univerzálny procesor na svete pre hyperškálové dátové centrá, HPC a AI/ML

Kto sme

Spoločnosť Tachyum vyvinula prvý univerzálny procesor na svete Prodigy, ktorý kombinuje funkcie CPU, GPU a TPU do jednej homogénnej procesorovej architektúry, ktorá je rýchlejšia, má 10-násobne nižšiu spotrebu a tretinové náklady v porovnaní s konkurenčnými produktmi.

Riešenie spoločnosti Tachyum prináša doposiaľ nepoznaný výkon a efektivitu pre široké spektrum aplikácií vrátane hyperškálových, HPC (High Performance Computing) a AI/ML (Artificial Intelligence / Machine Learning).

Kto sme

Náš zámer

Nový revolučný procesor spoločnosti Tachyum maximalizuje výkon bez potreby nákladných a energeticky náročných hardvérových akcelerátorov, čo umožňuje novú úroveň agilnosti dátového centra, ktorá zvyšuje výkon a efektivitu a zároveň znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Náš zámer

Ako meníme svet

Produkty spoločnosti Tachyum výrazne znižujú spotrebu energie dátového centra, čo znižuje emisie uhlíka a pomáha riešiť klimatické zmeny a udržať našu planétu zelenú.

Superpočítače postavené na platforme spoločnosti Tachyum sú navyše pripravené riešiť niektoré z najdôležitejších a najnáročnejších problémov sveta, vrátane celého radu globálnych výziev v oblasti zdravia, ako aj schopnosť poskytovať jazykové preklady v reálnom čase a urobiť zo sveta skutočnú globálnu dedinu.

Prodigy umožní masívny rast AI a podporí celosvetový ekonomický rast. Podľa štúdie spoločnosti PWC AI zvýši globálny HDP o 14 %, čo je 15.7 biliónov USD, do roku 20301 a Prodigy bude kľúčovým aktivátorom tohto rastu.


  1. PwC Global AI Study: Exploiting the AI Revolution ↩︎

Ako meníme svet

Produkty oslovujú široké spektrum trhov a aplikácií

Cieľové platformy

Naše produkty

Skupina vysoko výkonných procesorov Tachyum Prodigy zahŕňa celý rad produktových kódov (SKU), ktoré sa zameriavajú na širokú škálu trhov, aplikácií a záťaží. Špičkové riešenia Prodigy siahajú od 128 jadier na vyššej úrovni až po 64-jadrovú SKU a 32-jadrovú SKU základnej triedy.

Vďaka kombinácii funkcií CPU, GPU a TPU poskytujú servery na báze Prodigy bezprecedentnú agilnosť a flexibilitu a dajú sa ľahko prepínať medzi záťažami bez ohľadu na typ alebo zložitosť pri zachovaní nákladovo a energeticky efektívneho homogénneho prostredia. Servery založené na čipoch Prodigy sa napríklad dajú ľahko prepínať z celočíselných zaťaží, ako je webhosting/obsluha, na AI/ML záťaže, ktoré vyžadujú vysokovýkonné vektorové operácie.

Prodigy má celú sadu vývojových nástrojov, modelov a knižníc vrátane softvérových emulátorov a hardvérového emulátora založeného na FPGA.