Spoznajte náš tím Tachyum manažment

 • Dr. Radoslav Danilák

  Dr. Radoslav Danilák

  spoluzakladateľ a generálny riaditeľ

  Dr. Radoslav Danilák

  Dr. Radoslav Danilák

  spoluzakladateľ a generálny riaditeľ

  Radoslav Danilák má vyše 25 rokov skúseností v elektronickom priemysle a 137 patentov pre najmodernejšie čipové a spracovateľské systémy. V roku 2016 založil spoločnosť Tachyum s cieľom zlepšiť a zrýchliť výkonnú úroveň čipov v triede nanometrov.

  V minulosti bol Rado zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Skyera v Silicon Valley, ktorá vyvinula a dodávala ultra-husté polovodičové systémy na ukladanie dát, a ktorú v roku 2014 kúpila známa spoločnost Western Digital. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Skyera Rado získal v roku 2013 ocenenie „Gold Tech Awards Circle for Emerging Company Executive of the Year“. V technológii Wave Computing Rado vynašiel a výrazne zlepšil 10GHz procesný element DPU.

  Rado bol spoluzakladateľom a riaditeľom pre výskum a technológiu spoločnosti SandForce, ktorú v roku 2011 kúpila spoločnosť LSI za 377 miliónov USD. Rado bol priekopníkom podnikových a spotrebiteľských MLC ovládačov flashovej pamäti a vyriešil problém zachovania vytrvalosti signálov, ktorá je obmedzená fyzickými limitmi. Rado bol tiež architektom čipsetu a GPU v spoločnosti nVidia, architektom CPU v spoločnostiach Nishan Systems a Toshiba a hlavným architektom 64b x86 CPU v spoločnosti Gizmo Tech.

  Publikácia Microprocessor Report o Radovi Danilákovi uviedla, že „vyvinul priekopnícke myšlienky, ktoré majú veľký prísľub pre dosahovanie lepšieho výkonu pre procesory v blízkej budúcnosti … jeho priekopnícke idey sa objavia tiež v inštrukciách budúcej generácie čipov, vrátane HP / Intel IA-64.”

  Dr. Rado Danilák je občanom USA. Narodil sa na Slovensku a pôsobil ako poradca v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je tiež členom Poradného panelu pre technické výpočty spoločnosti IDC, Rady pre technológiu Forbes, prispievateľom spoločnosti TechTarget, členom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), členom redakčnej rady odborného časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTB) a členom správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča. Rado má PhD. v informatike a MSc (Master of Science) v elektrotechnike z Technickej Univerzity v Košiciach (TUKE). Na tejto univerzite tiež vyučoval kompilátorské kurzy.

 • Rodney Mullendore

  Rodney Mullendore

  Spoluzakladateľ a Hlavný Architekt

  Rodney Mullendore

  Rodney Mullendore

  Spoluzakladateľ a Hlavný Architekt

  Rod má vyše 30 rokov skúseností s dizajnom pokročilých sieťových a úložných čipov a systémov na spracovanie dát. Je držiteľom 28 patentov a má skúsenosti s dizajnom komplexných pamäťových a sieťových čipov a systémov. Rod bol spoluzakladateľom spoločnosti Skyera, kde vypracoval a implementoval flashové kontrolné systémy založené na ASIC a FPGA pre dva podnikové úložné systémy typu All-Flash.

  Rod bol hlavným hardvérovým architektom spoločnosti SandForce, ktorú kúpila v roku 2011 spoločnosť LSI. Dizajnoval hardvérovú architektúru a dokumenty mikro architektúry pre prvé 2 čipy SandForce, a tým vyriešil hlavné obmedzenia zachovania vytrvalosti flash pamäti spôsobené fyzickými limitmi zariadenia pamäťových buniek.

  Rod bol spoluzakladateľom spoločnosti Nishan Systems, ktorá vyvinula aplikácie Storage cez IP switches, ktoré umožňovali prenos dát z Fibre Channel cez ethernetové a IP siete. Jeho projektová skúsenosť zahŕňa hardvérovú kompresiu, FC a GE MAC, Hypertransport, DDR regulátory, rámcové parsery a generátory a TCP / IP offload hardware. Spolupracoval s prepínačom / smerovačom Storage Area Network, ktorý podporuje rozhrania Fibre Channel, Gigabit Ethernet, iFCP a iSCSI.

  Rod je občan Spojených štátov amerických a držiteľom titulov Masters a Bachelor of Electrical Engineering z Wisconsin University.

 • Igor Shevlyakov

  Igor Shevlyakov

  Spoluzakladateľ a Viceprezident pre Software Engineering

  Igor Shevlyakov

  Igor Shevlyakov

  Spoluzakladateľ a Viceprezident pre Software Engineering

  Igor má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti kompilátorov, systémového softvéru a vývoja nástrojov.

  Vo firme Skyera pracoval na optimalizácii výkonu vrstvy rýchleho prekladu ukladacích systémov. Po akvizícii spoločnosti Skyera zostal Igor v spoločnosti HGST, aby riadil integrovanie novej technológie do produktu. Pred Skyerou Igor viedol vývoj kompilátorov a systémových nástrojov v MicroUnity, ktorý navrhol širokopásmový mikroprocesor BroadMX. Inovácie MicroUnity v procese SIMD boli licencované všetkými vedúcimi výrobcami mikroprocesorov. Predtým bol súčasťou kompilátora GCC spoločnosti WindRiver a tímu GNU toolchain, ktorý pracoval na generovaní kódu pre niekoľko procesorových architektúr.

  V Rusku Igor viedol vývojové tímy systémových nástrojov na projektoch pre spoločnosti Nortel Networks, informačné satelitné systémy a ďalší klienti. Ako jeden zo zakladateľov projektu JET Excelsior bol Igor vedúcim vývoja kompilátora AOT Java, ktorý pokračuje v predaji 20 rokov po jeho uvedení na trh.

  Igor, je občanom USA. Narodil sa v Rusku a má titul Master of Science v Matematike a Informatike z Novosibirskej Univerzity, v Novosibirsku v Rusku.

 • Ken Wagner

  Ken Wagner

  Spoluzakladateľ a Viceprezident pre Rozvoj Businessu

  Ken Wagner

  Ken Wagner

  Spoluzakladateľ a Viceprezident pre Rozvoj Businessu

  Ken Wagner, je spoluzakladateľom spoločnosti Tachyum, Inc. Ken bol tiež spoluzakladateľom spoločnosti Wave Computing, spoločnosti Silicon Analytics (spoločnosť pre nástroje na spracovanie čipov), a Theseus Logic.

  Ken má predchádzajúce skúsenosti v oblasti leteckej techniky a technológií na obranu. Pracoval pre Honeywell Systems & Research Centre ako vedúci projektu v divízii Advanced Systems, kde vyvinul simulátory pre výcvik astronautov v stave beztiaže a spoluzaložil Výskumný Úrad pre ochranu proti ponorkovej vojne. Ken Wagner pracoval aj pre Singer-Link ako marketingový manažér.

  Ken je americký občan, ktorý slúžil ako pilot USAF (49. stíhacia skupina, kde bol vedúcim pilotov a skúšobným pilotom) a ako pilot A-10 v národnej garde.

  Ken vyštudoval Stevens Institute of Technology, v Hobokene v New Jersey s titulom bakalára inžinierstva a má patent pre rádio-navigačné systémy.

 • Elena Zokhidova

  Elena Zokhidova

  Viceprezident financií

  Elena Zokhidova

  Elena Zokhidova

  Viceprezident financií

  Elena je viceprezident pre financie v Tachyum a riadi všetky oblasti finančných procesov, účtovníctva, treasury, daní a ľudských zdrojov spoločnosti. Elena prináša viac ako 15 rokov skúseností s riadením finančných procesov pre rýchlorastúce technologické spoločnosti.

  Pred príchodom do Tachyum Elena pôsobila dva roky ako finančný biznis kontrolór divízie GeForce v Nvidia, kde bola zodpovedná za finančné plánovanie, audit, reporting a compliance.

  Elena pracovala šesť rokov v spoločnosti Advanced Micro Devices, vrátane štyroch rokov ako kontrolór financií pre polovodičový business. Bola zodpovedná za oblasť podnikového a externého finančného plánovania a reportingu.

  Elena začala svoju kariéru v PricewaterhouseCoopers v San Jose, kde pôsobila šesť rokov ako Senior Associate. Pracovala hlavne s technologickými spoločnosťami vo fáze pred procesom IPO.

  Elena je absolventkou Taškentského finančného inštitútu v Taškente v Uzbekistane. Je licencovaným a certifikovaným verejným účtovníkom v Kalifornii.

 • Stephen Dilbeck

  Stephen Dilbeck

  Riaditeľ pre systém na čipe

  Stephen Dilbeck

  Stephen Dilbeck

  Riaditeľ pre systém na čipe

  Vzhľadom na takmer tridsaťročné skúsenosti v odbore Steve dobre pozná celý proces konštrukcie čipov od prípravy koncepcie až po výrobnú fázu. Keďže sa špecializuje na vlastný ultravysokofrekvenčný a PnR dizajn, zodpovedá za dohľad nad procesom súvisiacim so zákazníckymi nástrojmi (COT), ktorý zahŕňa riadenie tvorby fyzického dizajnu pre univerzálny procesorový čip Prodigy.

  Steve nastúpil do spoločnosti Tachyum po piatich rokoch pôsobenia v spoločnosti Wave Inc. vo funkcii riaditeľa pre dizajn systému na čipe. Tam riadil a určoval pracovné postupy a metodiky potrebné na zvýšenie produktivity, zníženie rizika a plnenie agresívnych plánov vývoja ich produktu s ultravysokou frekvenciou. Jednotka spracovania dátových tokov umelej inteligencie od spoločnosti Wave, ktorej architektúru navrhol Dr. Radoslav Danilák ako zmluvný dodávateľ, dosiahla v  16 nm procese rýchlosť 10 GHz.

  Skôr než Steve nastúpil do Wave, pôsobil ako riaditeľ fyzického a obvodového dizajnu v spoločnosti Skyera Inc, kde zodpovedal za kompletnú fyzickú implementáciu metodiky a procesov týkajúcich sa 28 nm, 4 GHz viacjadrového procesora.

  Jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú okrem iného aj vedúce pozície v oblasti dizajnu v spoločnostiach Sigma Designs, SandForce, RMI Corporation a PMC-Sierra/SwitchOn. Steve získal inžinierske vzdelanie na Kalifornskej univerzite v Berkeley v odbore elektrotechnika a počítačová veda.

 • Krishna Thatipelli

  Krishna Thatipelli

  Riaditeľ pre Hardware Design Engineering

  Krishna Thatipelli

  Krishna Thatipelli

  Riaditeľ pre Hardware Design Engineering

  Krishna je ostrieľaný profesionál so silnými technickými a riadiacimi schopnosťami v oblasti vývoja CPU a ASIC. Má viac ako 20 rokov skúseností s úspešným dodávaním mnohých vysoko výkonných mikroprocesorov / ASIC v celom spektre procesorov, ako sú viacjadrové procesory Intel a AMD x86, jadrá ARM novej generácie a procesory SPARC.

  Pracoval v spoločnosti Cavium / Marvell Semiconductors ako technický vedúci a senior manažér na front-endovej mikroarchitektúre a vývoji RTL pre pamäťový subsystém vlajkového serverového procesora novej generácie. V spoločnosti Intel Krishna viedol vývoj mikroarchitektúry x86 jadra pre viacjadrové procesory novej generácie. Pôsobil tiež na vyšších manažérskych pozíciách v spoločnostiach ako AMD, kde viedol vývoj RTL mikroarchitektúry X86 Opteron CPU; a Sun Microsystems, kde viedol mikroarchitektúru a RTL špičkového procesora SPARC mimo prevádzky.

  Za jeho inovácie mu bolo udelených niekoľko patentov na technológie, ako architektúra CPU a vysoko výkonné CPU pipeline dizajny. Krishna je držiteľom titulu Master of Science / Technology na Národnom technologickom inštitúte (Regional Engineering College) vo Warangale v Indii.

 • Pini Herman

  Pini Herman

  Riaditeľ pre inžinierske riešenia

  Pini Herman

  Pini Herman

  Riaditeľ pre inžinierske riešenia

  Pini Herman má viac ako 20 rokov praktických technických a manažérskych skúseností. Počas svojej kariéry úspešne identifikoval príležitosti pre vývoj nových produktov a dohliadal na kompletné životné cykly projektov, ktoré priniesli príjmy v miliónoch dolárov.

  Pini prichádza do spoločnosti Tachyum z firmy Cadence Design Systems, kde pracoval ako Hardware Engineering Architect. Predtým Pini zastával manažérske pozície v spoločnostiach HGST, Skyera, AMCC/MCC Networks a Simulog.

  Pini má skúsenosti s rôznymi emulačnými, prototypovými, úložnými zariadeniami, ethernetovými prepínačmi a referenčnými dizajnmi. Jeho znalosti v oblasti profesionálnych „high-end“ štandardov a rozhraní pomáhajú spoločnosti Tachyum dosiahnuť ciele v poskytovaní špičkového výkonu pre hyperškálové, HPC (High Performance Computing) a AI (Artificial Intelligence) záťaže v dátových centrách po celom svete.

  Pini absolvoval štúdium elektrotechniky na Ben-Gurionovej univerzite v Negeve v Izraeli.