Spoznajte náš tím Poradcovia

 • Fred Weber

  Fred Weber

  Firemný poradca

  Fred Weber

  Fred Weber

  Firemný poradca

  Fred Weber bol desať rokov vo vedení spoločnosti AMD, kde pôsobil ako viceprezident spoločnosti a technický riaditeľ, a bol aj Viceprezident pre Dizajn. Fred doviedol AMD k uznávanej prominencii v čipovom priemysle. Bol tiež menovaný jedným z 25 najvplyvnejších CTO v obore v časopise InfoWorld. Za dva roky svojho pôsobenia ako CTO uviedol na trh prvé AMD 64-bitové procesory kompatibilné s x86, Opteron a Athlon 64. Fred viedol dizajn prvého 64-bitového procesora AMD.

  Dnes Fred Weber pôsobí ako poradca pre spoločnosti Lattice Semiconductor, Samsung Electronics, Netspeed Systems a ďalšie. Bol v tíme, ktorý založil spoločnosť MetaRAM, Inc. a bol členom zakladajúceho tímu spoločnosti Kendall Square Research, ktorá bola prvým lídrom v oblasti vývoja pamäťových systémov, CPU a overovania viacerých procesorov. Je členom Národnej akadémie inžinierstva, študoval fyziku a systémové inžinierstvo na Harvardskej Univerzite kde získal titul BS v obore fyziky.

 • Kurt Lauk

  Kurt Lauk

  Firemný poradca

  Kurt Lauk

  Kurt Lauk

  Firemný poradca

  Dr. Lauk je popredným biznis lídrom, ktorý úspešne viedol päť spoločností a v súčasnosti je prezidentom spoločností Globe CP GmbH a Globe Capital Partners LLC. Je členom predstavenstva spoločností Magna International Inc. a Fortemedia Inc.

  Dr. Lauk bol v minulosti viceprezidentom spoločnosti Boston Consulting Group, zástupcom generálneho riaditeľa a finančným riaditeľom spoločnosti Audi AG, finančným riaditeľom spoločnosti VEBA AG (dnes E.ON SE) a členom predstavenstva divízie nákladných vozidiel spoločnosti DaimlerChrysler. Pôsobí tiež ako správca Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a je čestným profesorom na Európskej obchodnej škole v nemeckom Reichartshausene.

  Dr. Lauk získal vysokoškolské vzdelanie na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität München, titul MBA zo Stanfordu a doktorát z medzinárodnej politiky na University of Kiel.

  V rokoch 2004 až 2009 bol poslancom Európskeho parlamentu, kde pôsobil vo Výbore pre hospodárske a menové veci a vo Výbore pre zahraničné a bezpečnostné veci. V rokoch 2000 - 2015 bol predsedom Hospodárskej rady kresťansko-demokratickej strany a v rámci tejto funkcie bol poradcom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej po dobu 15 rokov.

 • Steve Furber

  Steve Furber

  Firemný poradca

  Steve Furber

  Steve Furber

  Firemný poradca

  Steve Furber je profesorom počítačového inžinierstva ICL v škole informatiky na Univerzite v Manchestri. Získal titul B.A. v matematike v roku 1974 a Ph.D. v Aerodynamike v roku 1980 z University of Cambridge v Anglicku. V rokoch 1981 až 1990 pracoval na vývoji hardvéru v oddelení výskumu a vývoja spoločnosti Acorn Computers Ltd a bol hlavným návrhárom mikropočítača BBC a 32-bitového RISC mikroprocesora ARM, z ktorých oba získali ocenenia za technológiu. Po presune na univerzitu v Manchestri v roku 1990 založil výskumnú skupinu Amulet, ktorá má záujmy v oblasti asynchrónnej logiky a energeticky účinných výpočtov a ktorá sa v roku 2000 spojila so skupinou Parallel Architectures and Languages a vytvorila skupinu Advanced Processor Technologies. Od roku 2003 do roku 2008 bola skupina APT podporovaná EPSRC Portfolio Partnership Award.

  Steve pôsobil ako vedúci katedry informatiky na univerzite Victoria v Manchestri od roku 2001 až po zlúčenie s UMIST v roku 2004.

  Steve získal cenu Charlesa Starka Drapera v oblasti počítačového inžinierstva za rok 2022.

 • Mario Vircik

  Mario Vircik

  Firemný poradca

  Mario Vircik

  Mario Vircik

  Firemný poradca

  Mario je riaditeľom Advisory v IPM Group a jedným zo zakladajúcich iniciátorov stratégie investícií prostredníctvom rastového kapitálu (growth stage) v IPM Growth. Spoločnostiam ako aj súkromným klientom poskytuje poradenstvo v oblasti získavania kapitálu pre potreby svojho rastu. Mario do IPM priniesol cenné vedomosti a skúsenosti z predchádzajúceho osemnásťročného pôsobenia v medzinárodných finančných inštitúciách a vo verejnom sektore.

  Pred nástupom do IPM pôsobil Mario ako zástupca Slovenska v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (“EBRD”) v Londýne na pozícii člena Rady riaditeľov, ktorá je jednou z najuznávanejších globálnych finančných inštitúcií pre transformujúce sa ekonomiky. Medzi jeho hlavné zodpovednosti patrila podpora rozvojovej agendy banky v kontexte medzinárodných vzťahov ako aj poradenstvo pri formulovaní politiky EÚ a Slovenska a jej implementácii v reakcii na geopolitické výzvy. Pred svojím pôsobením v EBRD bol Mario generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR a súčasne zastával mnohé pozície na národnej a medzinárodnej úrovni pri zastupovaní ministerstva. Mario pôsobil aj ako zastupujúci generálny riaditeľ sekcie európskych fondov. Mario úzko spolupracoval na projektoch s Európskou komisiou, Skupinou Svetovej banky (the World Bank Group), EBRD, CEB, OECD, UNDP, USAID, ABA CEELI a mnohými ďalšími multilaterálnymi organizáciami.

  Mario je držiteľom inžinierskeho titulu v odbore podniková ekonomika na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kam sa príležitostne vracia zdieľať svoje skúsenosti ako tútor.