Soukromý cloud

Soukromý cloud

Procesor Prodigy masivně sníží náklady a spotřebu podnikových datových center, AI a HPC, zajistí novou generaci lokálních produktů s bezprecedentními schopnostmi a bude k dispozici pro operátory soukromých cloudů za ceny, které v konečném důsledku zajistí příznivou návratnost investic.

Očekává se, že procesor Prodigy bude stimulovat trh soukromých cloudů tím, že zajistí krátkou délku odezvy vnitropodnikových počítačů a zkoušení a inferenci Big AI.

2-socket OCP D51B-1U server (2021)

2-socket OCP D51B-1U server (2021)

Zároveň se očekává, že podnikoví zákazníci budou využívat funkce HPC univerzálních serverů využívajících procesor Prodigy v rámci vlastních programů pro vývoj produktů, stejně jako vlastní marketingové a podnikové aplikace.