Tisková zpráva

3-minutové čtení

Tachyum ponúka svoju TPU inferenčnú IP na trhoch Edge a embedovaných systémov

Bratislava, 12. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje jedinečnú hodnotu tzv. value proposition svojho procesora Prodigy. Ponúka svoje Tachyum TPU® (Tachyum Processing Unit) IP (Intellectual property, duševné vlastníctvo) ako licencovateľné jadro, čo umožňuje vývojárom plne využívať výhody umelej inteligencie (AI) trénovanej v dátových centrách pri tvorbe tzv. internetu vecí (IoT, Internet of Things) a Edge zariadení.

Prodigy od spoločnosti Tachyum je prvý univerzálny procesor, ktorý kombinuje procesory pre všeobecné výpočty, vysokovýkonné výpočty (HPC), umelú inteligenciu, hlboké strojové učenie, vysvetliteľnú AI, bio-AI a ďalšie disciplíny AI na jednom čipe. Svetový trh AI čipsetov pre Edge inferenciu výrazne rastie a Tachyum sa snaží rozšíriť svoj vlastný AI dátový typ (Tachyum AI, TAI) aj mimo dátových centier tým, že externým vývojárom poskytne svoje IP s medzinárodne registrovanou ochrannou známkou.

Kľúčové vlastnosti inferenčnej a generatívnej AI/ML IP architektúry TPU zahŕňajú architektonické transakčné a cyklicky presné simulátory, podporu nástrojov a kompilátorov a hardvérovo licencovateľné IP vrátane RTL (Register Transfer Level, návrh logiky čipu) vo Verilogu (jazyk pre popis hardvéru), UVM (Universal Verifying Mehodology, univerzálna verifikačná metóda) Testbench a obmedzenia syntézy. Tachyum má štvorbitové váhy pri tréningu AI a dvojbitové váhy ako súčasť proprietárneho typu údajov Tachyum AI (TAI), ktorý bude ohlásený neskôr v tomto roku.

“Inferencia a generatívna AI prichádza do takmer každého spotrebiteľského produktu. Veríme, že licencovanie TPU je pre Tachyum kľúčovou cestou k šíreniu našej poprednej svetovej AI na tomto trhu pre modely trénované na čipoch s univerzálnymi procesormi Prodigy,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. “Keďže Tachyum je jediným vlastníkom ochrannej známky TPU v oblasti AI, je cenným firemným aktívom nielen pre samotnú spoločnosť, ale aj pre všetkých predajcov, ktorí túto ochrannú známku rešpektujú a zabezpečujú, že jej používanie ako súčasť svojich produktov riadne licencujú.”

S univerzálnym procesorom Prodigy, ktorý ponúka využiteľnosť pre všetky pracovné zaťaženia, môžu servery dátových centier plynule a dynamicky prepínať medzi výpočtovými doménami. Odstránením potreby drahého špecializovaného hardvéru pre AI a výrazným zvýšením využitia serverov, Prodigy signifikantne znižuje CAPEX a OPEX a zároveň poskytuje bezprecedentný výkon, spotrebu a ekonomiku dátového centra. Prodigy integruje 192 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier, čo mu umožňuje dosahovať až 4,5-násobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi pre cloudové záťaže, a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

V súvislosti s licenčnými príležitosťami na TPU IP môžu záujemcovia kontaktovať spoločnosť Tachyum.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum so svojím vlajkovým produktom Prodigy, prvým univerzálnym procesorom na svete, transformuje ekonomiku pracovných záťaží v oblasti umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier. Prodigy spája funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na tej istej infraštruktúre, čím spoločnosti ušetria miliardy dolárov na hardvéri a prevádzkových nákladoch a znížia uhlíkovú stopu. Keďže emisie svetových dátových centier prispievajú k zmene klímy a spotrebúvajú viac ako štyri percentá elektrickej energie na svete– pričom podľa prognóz to do roku 2030 bude až 10 percent - univerzálny procesor Prodigy s veľmi nízkou spotrebou energie môže byť prelomovou technológiou pre uspokojenie globálneho dopytu po výpočtovom výkone pri nižšej environmentálnej záťaži. Rýchlo rastúci záujem o prototyp Prodigy, ktorý je v záverečnej fáze testovania a integrácie pred sériovou výrobou, sa už premieta do výrazného rastu zákazníckej základne a veľkých objednávok. Tie naznačujú, že spoločnosť by do konca roka 2024 mohla uskutočniť počiatočnú verejnú ponuku akcií (IPO). Spoločnosť Tachyum má pobočky v Spojených štátoch a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.