Tisková zpráva

4-minutové čtení

Tachyum po prechode na nové nástroje EDA dosahuje 192-jadrový čip

Bratislava, 15. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® oznámila, že dosiahla výrazne lepšie výsledky pri špecifikáciách čipu, než pôvodne očakávala po úspešnej zmene nástrojov pre fyzický dizajn (PD, Physical Design). Vďaka novým nástrojom EDA, ktoré využívala vo fáze fyzického návrhu univerzálneho procesora Prodigy®, zvýšila počet jadier čipu na 192.

Do dizajnu Prodigy pribudlo 64 jadier

Po kódovaní dizajnu RTL (Register Transfer Level, logika čipu) začala spoločnosť pracovať na dokončení fyzického dizajnu čipu Prodigy (skutočnom rozmiestnení tranzistorov a vodičov). Potom, čo tím pre dizajn Prodigy musel nahradiť IP (Intellectual Property) komponenty, musel tiež nahradiť aj nástroje pre RTL simuláciu a fyzický dizajn. Vyzbrojená novou súpravou nástrojov EDA bola spoločnosť Tachyum schopná optimalizovať nastavenia a možnosti, ktoré zvýšili počet jadier o 50 % a počet SERDES zo 64 na 96 na každom čipe. Veľkosť dlaždice (die size) sa zväčšila len minimálne z 500 mm2 na 600 mm2, aby sa prispôsobila lepším fyzickým možnostiam. Aj keď je zrejmé, že firma Tachyum by mohla pridať viac svojich veľmi efektívnych jadier a stále by sa zmestila do 858 mm2 tzv. reticle limitu (maximálnej veľkosti plochy, ktorú možno osvitovať cez masku), tieto jadrá by mali obmedzenú šírku pásma pamäte aj pri 16-tich DDR5 pamäťových radičoch s prenosovou rýchlosťou vyššou ako 7200MT/s (megatransferov za sekundu). Jadrá Tachyum majú oveľa vyšší výkon ako akékoľvek iné procesorové jadrá.

Vo fáze fyzického dizajnu došlo aj k ďalším zlepšeniam:

  • zvýšeniu vyrovnávacej pamäte čipu L2/L3 zo 128 MB na 192 MB,
  • k pamäti DDR5 6400 pribudla podpora aj pre DDR5 7200,
  • vyššej rýchlosti s 1 DIMM (pamäťový modul Dual In-line Memory Module) na kanál,
  • väčšie puzdro pojme ďalších 32 sériových liniek a až 32 modulov DIMM pripojených k jednému čipu Prodigy.

“V každom kroku na ceste k uvedeniu Prodigy na trh nám naše inovácie umožňujú posúvať hranice tradičného dizajnu a prekonávať aj naše vysoké ciele, ktoré sme si stanovili pre oblasť dizajnu,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. “S novými nástrojmi EDA PD sme dosiahli lepšie výsledky a prenosovú rýchlosť. Sú také účinné, kiež by sme ich používali hneď od začiatku. Ale ako sa hovorí, lepšie teraz ako nikdy. Aj keď sme nemali inú možnosť ako zmeniť nástroje EDA, náš tím inžinierov pre fyzický dizajn tvrdo pracoval na prerobení fyzického dizajnu a optimalizácii s novými súpravami nástrojov PD, keďže sa blížime k sériovej výrobe.”

Patentovaná architektúra univerzálneho procesora Prodigy umožňuje plynulé a dynamické prepínanie z bežných úloh CPU na záťaže AI/ML (umelej inteligencie a strojového učenia), takže poskytuje vysoký výkon pri tréningu aj inferencii AI/ML. Umelá inteligencia a strojové učenie sú čoraz dôležitejšie v bankovom sektore a používajú sa na identifikáciu podvodov a kybernetických útokov skôr, ako môže dôjsť k vážnym finančným škodám.

Prodigy poskytuje bezprecedentný výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové (CAPEX) aj prevádzkové (OPEX) náklady. Vďaka využiteľnosti pre vysokovýkonné aj podnikové (Line of Business, LOB) aplikácie, sa servery s procesormi Prodigy môžu hladko a dynamicky prepínať medzi záťažami bez potreby drahého špecifického hardvéru pre AI a dramaticky zvyšujú využiteľnosť serverov. Tachyum Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier, čo mu umožňuje dosahovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi pre cloudové záťaže, a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

Po dosiahnutí tohto najnovšieho míľnika pre Prodigy je ďalším krokom spoločnosti Tachyum dokončenie puzdra kremíkového substrátu a dizajnu socketu, aby bolo možné umiestniť viac liniek SERDES. Dodanie prvých vysokovýkonných procesorov Prodigy zostáva na ceste do konca roka.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum so svojím vlajkovým produktom Prodigy, prvým univerzálnym procesorom na svete, transformuje ekonomiku pracovných záťaží v oblasti umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier. Prodigy spája funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na tej istej infraštruktúre, čím spoločnosti ušetria miliardy dolárov na hardvéri a prevádzkových nákladoch a znížia uhlíkovú stopu. Keďže emisie svetových dátových centier prispievajú k zmene klímy a spotrebúvajú viac ako štyri percentá elektrickej energie na svete– pričom podľa prognóz to do roku 2030 bude až 10 percent - univerzálny procesor Prodigy s veľmi nízkou spotrebou energie môže byť prelomovou technológiou pre uspokojenie globálneho dopytu po výpočtovom výkone pri nižšej environmentálnej záťaži. Rýchlo rastúci záujem o prototyp Prodigy, ktorý je v záverečnej fáze testovania a integrácie pred sériovou výrobou, sa už premieta do výrazného rastu zákazníckej základne a veľkých objednávok. Tie naznačujú, že spoločnosť by do konca roka 2024 mohla uskutočniť počiatočnú verejnú ponuku akcií (IPO). Spoločnosť Tachyum má pobočky v Spojených štátoch a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.