Tisková zpráva

4-minutové čtení

Tachyum je medzi „Dôležitými projektmi spoločného európskeho záujmu“. Európska komisia spoločnosti schválila grant

Bratislava, 13. júna, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ sa zaradila medzi „Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií“ (Important Project of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies, IPCEI ME/CT) a je jednou z 56 spoločností zo 14 krajín Európskej únie, ktoré Európska komisia (EK) vybrala pre získanie grantu z verejných zdrojov vo výške až 8,1 miliardy eur. V rámci tohto financovania komisia súhlasila s poskytnutím 26,4 milióna eur pre Tachyum na urýchlenie dodávky univerzálneho procesora Prodigy 2.

Projekt IPCEI ME/CT podporuje výskum a vývoj, inovácie ako aj projekty prvého priemyselného využitia v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií naprieč celým hodnotovým reťazcom - od materiálov a nástrojov až po dizajn čipov a výrobné procesy. IPCEI je súčasťou rozsiahlejšieho úsilia EK, aby európska ekonomika bola ekologickejšia, digitálne vyspelejšia, bezpečnejšia, odolnejšia a konkurencieschopnejšia.

Tachyum sa do IPCEI zapojila s projektom “Urýchlenie vývoja európskeho procesora Prodigy 2 HPC/AI”, ktorý rieši základnú podstatu medzinárodného programu - potrebu vytvorenia konkurencieschopného európskeho procesora. Tento grant pomôže urýchliť vývoj čipu novej generácie pre HPC/AI Prodigy 2 v 3-nanometrovom výrobnom procese, ktorý Európe poskytne exascale výkon pre HPC (vysokovýkonné výpočty) a zettascale výkon pre AI (umelú inteligenciu).

“Sme radi, že spoločnosť Tachyum patrí medzi vysoko ambiciózne projekty IPCEI, ktoré boli vybrané, aby pomohli posunúť Európu za hranice toho, čo v súčasnosti ponúka trh, a umožnili výrazné zlepšenie vývoja suverénnych technológií,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. “Posilnenie kapacity Európy v oblasti vývoja novej generácie procesorov a polovodičov je kľúčom k zabezpečeniu konkurencieschopnosti regiónu a zároveň k riešeniu najdôležitejších environmentálnych a spoločenských výziev.”

Širší ekosystém IPCEI ME/CT

Prodigy prináša novú revolučnú architektúru, ktorá zjednocuje funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora. Ako univerzálny procesor poskytuje v rámci jednej architektúry vysoký výkon potrebný pre cloudové aj HPC/AI pracovné záťaže. Vďaka využiteľnosti pre všetky pracovné zaťaženia môžu servery dátových centier poháňané Prodigy plynule a dynamicky prepínať medzi výpočtovými doménami.

Odstránením potreby drahého špecializovaného hardvéru pre AI a výrazným zvýšením využitia serverov Prodigy výrazne znižuje CAPEX a OPEX a zároveň poskytuje bezprecedentný výkon, spotrebu a ekonomiku dátového centra. Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier, čo mu umožňuje dosahovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi pre cloudové záťaže, a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

IPCEI zahŕňa 68 projektov od 56 spoločností. Títo priami účastníci budú úzko spolupracovať v rámci viac ako 180 plánovaných cezhraničných partnerstiev. Okrem schválených 8,1 miliardy eur z verejných zdrojov sa očakáva, že ďalších 13,7 miliardy eur prinesú súkromné investície. Viac informácií o projekte IPCEI ME/CT je k dispozícii na webe Európskej komisie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum so svojím vlajkovým produktom Prodigy, prvým univerzálnym procesorom na svete, transformuje ekonomiku pracovných záťaží v oblasti umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier. Prodigy spája funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na tej istej infraštruktúre, čím spoločnosti ušetria miliardy dolárov na hardvéri a prevádzkových nákladoch a znížia uhlíkovú stopu. Keďže emisie svetových dátových centier prispievajú k zmene klímy a spotrebúvajú viac ako štyri percentá elektrickej energie na svete– pričom podľa prognóz to do roku 2030 bude až 10 percent - univerzálny procesor Prodigy s veľmi nízkou spotrebou energie môže byť prelomovou technológiou pre uspokojenie globálneho dopytu po výpočtovom výkone pri nižšej environmentálnej záťaži. Rýchlo rastúci záujem o prototyp Prodigy, ktorý je v záverečnej fáze testovania a integrácie pred sériovou výrobou, sa už premieta do výrazného rastu zákazníckej základne a veľkých objednávok. Tie naznačujú, že spoločnosť by do konca roka 2024 mohla uskutočniť počiatočnú verejnú ponuku akcií (IPO). Spoločnosť Tachyum má pobočky v Spojených štátoch a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte  https://www.tachyum.com/.