Tlačové správy z roku 2023

 1. 2024
 2. 2023
 3. 2022
 4. 2021
 5. Staršie...
 1. Piktogram kalendáře

  Prosinec

  1. Bratislava, 12. decembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum®, tvorca Prodigy®, prvého univerzálneho procesora na svete, dnes vydala ďalšiu bielu knihu. V nej predstavuje plány zákazníkov Tachyum vybudovať nové dátové centrá pre superpočítače HPC/AI (High Performace Computing / Artificial Intelligence), ktoré výrazne presahujú nielen výkon existujúcich superpočítačov, ale aj cieľový výkon systémov novej generácie. Revolučná nová architektúra čipu Prodigy, ktorá bola od základu vytvorená s cieľom poskytovať najvyšší výkon a efektivitu, umožňuje nasadenie superpočítačov v úplne homogénnych prostrediach.
   Tachyum predstavuje 8 AI zettaflopový návrh, ktorý môže slúžiť ako blueprint na riešenie obmedzenia kapacity OpenAI
  2. Bratislava, 6. decembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum®, tvorca Prodigy®, prvého univerzálneho procesora na svete, dnes oznámila, že úspešne dokončila testovanie s vektorovým HPL (High-Performance LINPACK) s použitím 1kb vektorov na hardvérovom emulátore Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (Field Programmable Gate Array, FPGA). Súbory knižníc LINPACK sa používajú na hodnotenie výkonu superpočítačov. Určujú výpočtový výkon systému s pohyblivou rádovou čiarkou. Merajú, ako rýchlo a s akou presnosťou počítač rieši náhodný hustý systém lineárnych rovníc.
   Tachyum spúšťa superpočítačový vektorový LINPACK na Prodigy FPGA
 2. Piktogram kalendáře

  Listopad

  1. Bratislava, 28. novembra 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že dokončila softvérový stack pre univerzálny procesor Prodigy® a vstúpila do fázy alfa testovania v rámci prípravy výroby a distribúcie čipu plánovanej na budúci rok. Softvéroví inžinieri firmy Tachyum intenzívne pracovali na tom, aby umožnili plný potenciál nového procesora Prodigy. Vyvinuli bohatý ekosystém aplikácií, systémového softvéru, frameworkov (aplikačných rámcov) a knižníc, ktoré sú portované tak, aby fungovali natívne na hardvéri Prodigy. Keď bude dokončené testovanie softvérového balíka a bude bežať bezproblémovo na hardvérovom prototype postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA), spoločnosť môže prejsť k uvedeniu univerzálneho čipu do výroby.
  2. Bratislava, 14. novembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila vydanie bielej knihy, v ktorej opisuje, ako sa dajú využívať 4-bitové formáty Tachyum AI (TAI) a formáty, ktoré efektívne ukladajú váhy modelov v dvoch bitoch (TAI2) pri kvantizácii veľkých jazykových modelov (LLM) bez zníženia ich presnosti. Hardvér Tachyum umožňuje aj funkčné LLM s formátom efektívne ukladajúcim váhy modelov v jednom bite s vyššou degradáciou ako TAI2. Výskumníci z AI divízie firmy ho ďalej zdokonaľujú s cieľom znížiť degradáciu, keďže sa Tachyum snaží sprístupniť ho pre širokú verejnosť.
   Tachyum sprístupňuje veľké jazykové modely, keď až 100-násobne znižuje ich náklady
  3. Bratislava, 7. novembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že operačný systém FreeBSD už beží na hardvérovom prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (Field Programmable Gate Array, FPGA). Ide o súčasť plánu pre zabezpečenie splnenia požiadaviek zákazníkov pred odoslaním prvého univerzálneho procesora do výroby, tzv. tape-out. Toto oznámenie nasleduje po tom, ako firma Tachyum úspešne spustila operačný systém Linux ako súčasť svojho emulačného systému. FreeBSD poháňa moderné servery, desktopy a vstavané platformy v prostrediach, ktoré oceňujú výkon, stabilitu a bezpečnosť.
   Tachyum úspešne spúšťa FreeBSD na FPGA prototype Prodigy
 3. Piktogram kalendáře

  Říjen

  1. Bratislava, 24. októbra 2023 – Spoločnosť Tachyum®, tvorca Prodigy®, prvého univerzálneho procesora na svete, dnes vydala novú bielu knihu o využití 4-bitového formátu Tachyum AI (TAI) a formátu, ktorý efektívne ukladá váhy modelov v dvoch bitoch (TAI2) pri inferencii aj učení hlbokých neurónových sietí (DNN). Dokument s názvom “Image AI Processing at the Next Level With 4b TAI & 2b Effective Weights” (dostupný len v anglickom jazyku) prezentuje 4-bitový formát TAI, mimoriadne kremíkovo a energeticky efektívny prístup, ktorý limituje pamäť a priepustnosť aj pre veľké modely.
   Tachyum zverejňuje detaily prelomových 2- a 4-bitových formátov pre AI
  2. Bratislava, 3. októbra 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že prijala prvú významnú objednávku od americkej spoločnosti na vybudovanie rozsiahleho systému postaveného na jej 5-nanometrových univerzálnych procesoroch Prodigy. Systém poskytne počítačový výkon viac ako 50 exaflopov, čo exponenciálne prevýši výpočtovú kapacitu najrýchlejších superpočítačov pre inferenciu alebo generatívnu AI, ktoré sú dnes dostupné na svete. Prvý univerzálny procesor Prodigy je navrhnutý tak, aby vďaka svojmu špičkovému výkonu pre hyperškálovanie, vysokovýkonné výpočty a pracovné záťaže umelej inteligencie transformoval kapacitu, efektivitu a ekonomiku dátových centier.
   Tachyum má objednávku na vybudovanie systému s kapacitou 25 000-krát vyššou ako ChatGPT4 a 25x rýchlejšieho ako súčasné superpočítače
 4. Piktogram kalendáře

  Září

  1. Bratislava, 26. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešne predviedla bezproblémové fungovanie nenatívnej (x86_64) aplikácie pod operačným systémom Linux, ktorá beží na FPGA emulačnom systéme čipu Prodigy. Firma tak zabezpečuje použiteľnosť širokej škály softvérových aplikácií pre zákazníkov od prvého dňa, keď bude univerzálny procesor Prodigy dostupný na trhu v budúcom roku. x86 (známy aj pod názvami x64, x86_64, AMD64 alebo Intel 64) je rodina architektúr inštrukčných súborov, ktorá dnes predstavuje inštalačnú základňu pre záťaže dátových centier.
   Tachyum spúšťa binárne x86-64 súbory na Prodigy FPGA a dosahuje svoj kľúčový míľnik
  2. Bratislava, 19. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje svoj softvérový ekosystém Prodigy. Konkrétne pridáva kompilátor LLVM pre umelú inteligenciu (Artificial Intelligence, AI) a podporu programovacieho jazyka Rust v systéme Linux. Ide o najnovší prírastok do už aj tak bohatej a robustnej kolekcie aplikácií, systémového softvéru, frameworkov (aplikačných rámcov) a knižníc, ktoré bežia pod QEMU emuláciou a pred uvedením čipu Prodigy do výroby sú testované na hardvérovom FPGA emulátore.
   Tachyum pridáva LLVM pre AI a Linux Rust
  3. Bratislava, 12. septembra, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že rozširuje jedinečnú hodnotu tzv. value proposition svojho procesora Prodigy. Ponúka svoje Tachyum TPU® (Tachyum Processing Unit) IP (Intellectual property, duševné vlastníctvo) ako licencovateľné jadro, čo umožňuje vývojárom plne využívať výhody umelej inteligencie (AI) trénovanej v dátových centrách pri tvorbe tzv. internetu vecí (IoT, Internet of Things) a Edge zariadení. Prodigy od spoločnosti Tachyum je prvý univerzálny procesor, ktorý kombinuje procesory pre všeobecné výpočty, vysokovýkonné výpočty (HPC), umelú inteligenciu, hlboké strojové učenie, vysvetliteľnú AI, bio-AI a ďalšie disciplíny AI na jednom čipe.
   Tachyum ponúka svoju TPU inferenčnú IP na trhoch Edge a embedovaných systémov
 5. Piktogram kalendáře

  Srpen

  1. Bratislava, 22. augusta, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila vydanie vedeckého článku, v ktorom popisuje, ako prvý univerzálny procesor Prodigy® zmení kvalitu, efektívnosť a ekonomiku generatívnej umelej inteligencie (GenAI). Materiál s názvom “Unprecedented Scale and Efficiency in Generative AI with FP8 8:3 Super-Sparsity” ponúka technické informácie ako môže Prodigy efektívnejšie splniť požiadavky na výpočty a škálovanie generatívnej AI. GenAI trénuje na obrovských dátových súboroch, aby vytvorila originálne výsledky, a nie identifikáciu alebo analýzu už známych dát.
   Tachyum FP8 super-sparsity ukazuje cestu k efektívnej generatívnej AI
  2. Bratislava, 15. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® oznámila, že dosiahla výrazne lepšie výsledky pri špecifikáciách čipu, než pôvodne očakávala po úspešnej zmene nástrojov pre fyzický dizajn (PD, Physical Design). Vďaka novým nástrojom EDA, ktoré využívala vo fáze fyzického návrhu univerzálneho procesora Prodigy®, zvýšila počet jadier čipu na 192. Po kódovaní dizajnu RTL (Register Transfer Level, logika čipu) začala spoločnosť pracovať na dokončení fyzického dizajnu čipu Prodigy (skutočnom rozmiestnení tranzistorov a vodičov).
   Tachyum po prechode na nové nástroje EDA dosahuje 192-jadrový čip
  3. Bratislava, 2. augusta 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že úspešným spustením hypervízora Xen na softvérovom emulátore QEMU dokončila portovanie všetkého softvéru potrebného na validáciu čipu na prototype Prodigy FPGA pred jeho odoslaním do výroby. Xen je hypervízor typu 1 (natívny, bare metal - spustený priamo na hardvéri), ktorý poskytuje služby umožňujúce prevádzku viacerých virtuálnych strojov na jednom fyzickom hostiteľskom systéme, pričom zdieľa zdroje, ako je pamäť, spracovanie údajov a zariadenia.
   Tachyum predvádza podporu pre hypervízor Xen
 6. Piktogram kalendáře

  Červenec

  1. Bratislava, 25. júla 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes oznámila, že vydala bielu knihu “Tachyum Prodigy – Solution for Data Centers that are Hungry for Energy.” Vysvetľuje v nej, prečo je Prodigy®, prvý univerzálny procesor na svete, tou správnou voľbou na pomoc pri zvládaní neustále rastúcej spotreby energie v dátových centrách. Dátové centrá patria medzi energeticky najnáročnejšie zariadenia na svete. Podľa reportu medzinárodnej energetickej agentúry (International Energy Agency, IEA) dátové centrá a siete na prenos dát spotrebovávajú 3 % celosvetovej spotreby elektrickej energie.
   Tachyum ukazuje cestu k trvalo udržateľným zeleným dátovým centrám
  2. Bratislava, 18. júla, 2023 – Spoločnosť Tachyum® dnes vydala dokument s názvom “Credit Unions, Blockchain, CBDC, FinTech and Tachyum Prodigy”. Vysvetľuje v ňom, ako môže Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, transformovať transakčné bankovníctvo a zároveň minimalizovať peňažné a environmentálne náklady spojené s požiadavkami na elektrickú energiu potrebnú pre blockchain. Vďaka Blockchainu transakcie realizujú priamo od platiteľa k príjemcovi (od osoby k osobe) bez akéhokoľvek sprostredkovateľa. Podľa spoločnosti PricewaterhouseCoopers 77 % FinTech podnikov už v súčasnosti používa blockchain alebo prechádza na produkty a služby na ňom založené.
   Tachyum Prodigy pomáha transformovať transakčné bankovníctvo
  3. Bratislava, 11. júla, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ oznámila, že na Prodigy, prvom univerzálnom procesore na svete, sa blíži k dokončeniu softvérových balíkov pre zákazníkov a OEM/ODM partnerov. Po portovaní a demonštrácii samostatných aplikácií smeruje Tachyum k plnej distribúcii softvéru. Spoločnosť dokončila integráciu platforiem BMC (Baseboard Management Controller) a UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) a vstúpila do beta verzie. Tieto balíky firmvéru sú teraz funkčné a integrované do prototypu systému Prodigy FPGA.
   Spoločnosť Tachyum predviedla beta verziu BMC/UEFI na Prodigy FPGA
 7. Piktogram kalendáře

  červen

  1. Bratislava, 27. júna, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ oznámila, že k dnešnému dňu končí s prijímaním objednávok na emulačné systémy svojho univerzálneho procesora Prodigy, ktoré sú postavené na doskách programovateľných hradlových polí (Field Programmable Gate Array, FPGA). Firma uvoľňuje finálny Prodigy build (zostavu systému) pre odoslanie do výroby (tape-out). Noví partneri a zákazníci, ktorí budú mať záujem pracovať s FPGA emuláciou čipu Prodigy a hodnotiť produkt, merať výkon, vyvíjať a ladiť softvér či testovať kompatibilitu, si budú môcť dohodnúť súkromné testovanie v laboratóriách spoločnosti Tachyum.
   Tachyum uzatvára objednávky na FPGA prototypy pred blížiacim sa odoslaním čipu do výroby
  2. Bratislava, 20. júna 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dokončila overovanie jednotky s pohyblivou rádovou čiarkou (Floating-Point Unit, FPU) pre Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete. Čip prešiel všetkými testami, aby sa zabezpečilo, že bude dodržiavať priemyselné výpočtové štandardy IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). IEEE je najväčšia technická odborná organizácia na svete v oblasti rozvoja elektroniky. Prodigy prešiel balíkom testov, celkovo viac ako 24 miliónmi, v simulácii RTL (Register Transfer Level, logika čipu) a na prototypovom hardvéri Prodigy FPGA.
   Spoločnosť Tachyum prešla všetkými testami FP pre splnenie štandardov IEEE
  3. Bratislava, 13. júna, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ sa zaradila medzi „Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií“ (Important Project of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies, IPCEI ME/CT) a je jednou z 56 spoločností zo 14 krajín Európskej únie, ktoré Európska komisia (EK) vybrala pre získanie grantu z verejných zdrojov vo výške až 8,1 miliardy eur. V rámci tohto financovania komisia súhlasila s poskytnutím 26,4 milióna eur pre Tachyum na urýchlenie dodávky univerzálneho procesora Prodigy 2.
   Tachyum je medzi „Dôležitými projektmi spoločného európskeho záujmu“. Európska komisia spoločnosti schválila grant
 8. Piktogram kalendáře

  Květen

  1. Bratislava, 31. mája 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila ďalší míľnik, ktorý dosiahla na ceste ku komercionalizácii svojho produktu Prodigy, prvého univerzálneho procesora na svete. Firma spustila testovanie kľúčových aplikácií na hardvérovom prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA, Field Programmable Gate Array). Po nedávnom dokončení portovania a testovania potrebného systémového softvéru, ako je UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), BMC (Baseboard Management Controller), bootloader a operačný systém prostredníctvom toolchainu, spoločnosť Tachyum teraz dokončila portovanie ďalších aplikácií, aby mohla otestovať tieto záťaže na FPGA.
   Tachyum testuje aplikácie na FPGA prototype Prodigy
  2. Bratislava, 17. mája, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ zverejnila druhé vydanie bielej knihy “Tachyum Prodigy on the Leading Edge of AI Industry Trends” s aktualizáciami, ako je implementácia vylepšených techník kvantizovaných modelov (Quantization Aware Training) pomocou 8-bitových reprezentácií s pohyblivou rádovou čiarkou (FP8) s adaptívnym škálovaním, ktoré dosahujú presnosť 32-bitových reprezentácií s pohyblivou rádovou čiarkou (FP32). V bielej knihe spoločnosť Tachyum objasňuje optimálnosť FP8 formátu pre kvantizáciu hlbokých neurónových sietí vrátane váh, aktivácií a gradientov, pričom využíva skutočnosť, že čísla s pohyblivou rádovou čiarkou poskytujú lepšie pokrytie ako 8-bitový celočíselný dátový typ.
   Tachyum ovládla FP8 s presnosťou FP32 a vydala aktualizovanú verziu bielej knihy o AI
  3. BRATISLAVA, 2. mája, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila svoj najnovší míľnik, ktorým je oficiálny vstup do záverečnej fázy testovania a vývoja univerzálneho procesora Prodigy. Táto posledná fáza testovania pre zabezpečenie kvality (Quality Assurance, QA) všetkého potrebného portovaného softvéru na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA) v rámci finálneho testovania zabezpečí, že čip bude vhodný na výrobu (tape-out). Portovaný softvér v súčasnosti beží na softvérovej emulačnej platforme Prodigy. Po úspešnom dokončení všetkých testov zabezpečenia kvality na FPGA bude čip pripravený na odoslanie do výroby v tomto roku.
   Spoločnosť Tachyum dokončila portovanie softvéru potrebné pre odoslanie čipu Prodigy do výroby
 9. Piktogram kalendáře

  Duben

  1. BRATISLAVA, 25. apríla, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ uzavrela dohodu so spoločnosťou Senko Advance Co., Ltd. o optickom prepojovacom riešení pre systémy Prodigy®, ktoré umožňuje vysokorýchlostný prenos dát v dátových centrách. Kritériom výberu bola robustnosť, spoľahlivosť a univerzálnosť riešení pripojenia SN® (Simplified Network). Riešenia pripojenia SN spoločnosti SENKO sú známe svojou vysokou rýchlosťou prenosu dát a robustnosťou. Riešenie SN breakout je navrhnuté tak, aby poskytovalo vysokorýchlostný prenos dát s rýchlosťou až 100 Gb/s na port.
   Tachyum si pre systém Prodigy vybrala konektivitu SN od spoločnosti SENKO
  2. BRATISLAVA, 18. apríla, 2023 – Spoločnosť Tachyum dnes oznámila, že po dokončení RTL (Register Transfer Level) dizajnu sa jej dizajnérsky tím už plne zameriava na finalizáciu fyzického dizajnu Prodigy, prvého univerzálneho procesora na svete. RTL dizajn (návrh logiky čipu) validuje tok dát v integrovaných obvodoch čipu a rieši úrovne vstupov a ovládacích prvkov. Nové nástroje CAD umožňujú spoločnosti Tachyum pracovať na dokončení fyzického návrhu čipu, t.j. skutočného umiestnenia tranzistorov a vodičov.
   Tachyum Prodigy vďaka novým nástrojom EDA prekonáva pôvodné dizajnové ciele
  3. BRATISLAVA, 12. apríla, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila novú bielu knihu, v ktorej predstavuje návrhy dátových centier pre HPC a AI superpočítače s využitím univerzálnych procesorov Prodigy a Prodigy 2. Tachyum Prodigy 2 bol vybraný v projekte spoločného európskeho záujmu IPCEI (Important Projects of Common European Interests) pre Slovensko. Čip novej generácie pre HPC/AI poskytne Európe exascale výkon pre HPC (vysokovýkonné výpočty) a zettascale výkon pre AI (umelú inteligenciu). Európska komisia schválila chýbajúce finančné prostriedky vo výške 26,4 milióna eur pre projekt spoločnosti Tachyum, ktorý je v súčasnosti v procese notifikácie.
   Tachyum predstavuje 20 exaflopový / 10 AI zettaflopový návrh pre superpočítače
 10. Piktogram kalendáře

  Březen

  1. Bratislava, 28. marca 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že posilnila svoje zapojenie v rámci organizácie Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), ktorá vyvíja a podporuje ekosystém čipletov a inovácie v oblasti zapuzdrenia čipov. Komunita UCIe podporuje spoluprácu medzi lídrami v oblasti polovodičov, výroby puzdier, IP (Intellectual Property) dodávateľov, výrobcov čipov a cloudových služieb. UCIe 1.0 je otvorená špecifikácia, ktorá definuje prepojenie medzi čipletmi v rámci puzdra, aby sa zabezpečila komunikácia a funkčnosť.
   Pre Prodigy 2 Tachyum využije štandardy UCIe na prepájanie čipletov
  2. BRATISLAVA, 21. marca, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes vydala ďalší zo série technologických dokumentov, tzv. bielu knihu “Tachyum HPC/AI Software Stack Overview”. Podrobne v nej opisuje softvérové balíky, ktoré ponúka a podporuje so svojím softvérovým tímom, a ktoré umožňujú vývojárom softvéru vytvárať HPC aplikácie nasadené ako súčasť dátových centier s technológiou Prodigy®. Softvérové návrhy Tachyum pomáhajú splniť vysoké nároky cloudových a HPC/AI pracovných záťaží s Prodigy. Softvérový tím spoločnosti spolupracuje s prvými zákazníkmi a partnermi na vytváraní softvérových balíkov, ktoré sú ideálne pre prostredia HPC a využívajú predovšetkým softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
   Tachyum predstavuje softvér pre HPC/AI a správu superpočítačov
  3. Spoločnosť Tachyum™ zrealizovala vo svojich priestoroch v Bratislave prezentáciu a diskusiu so zástupcami odborníkov v oblasti využívania vysokovýkonných výpočtov (HPC) a umelej inteligencie (AI). Tachyum má záujem, aby sa na Slovensku postavil superpočítač svetových parametrov, pretože iba tak pomôže Slovensku naštartovať nový priemyselný ekosystém a posunúť krajinu ekonomicky dopredu. Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku.
  4. Spoločnosť Tachyum™ privítala vo svojich priestoroch v Bratislave prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku. Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie. Tachyum má obrovský potenciál stať sa magnetom pre vysokokvalifikovaných inžinierov a vedcov svetovej úrovne.
   Prezidentka po návšteve Tachyum: Potrebujeme firmy s ambíciou posúvať hranice možného a s cieľom uspieť na svetovom trhu. Je skvelé, že spoločnosti s touto víziou na Slovensku už máme.
 11. Piktogram kalendáře

  Únor

  1. Bratislava, 21. februára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci s Watad Energy & Communications, poprednou spoločnosťou v oblasti OT (Operational Technology) kyberbezpečnosti a umelej inteligencie (AI, Artificial Intelligence) v Saudskej Arábii a krajinách Perzského zálivu (GCC, Gulf Cooperation Council). Cieľom spolupráce je priniesť technológiu Prodigy do komerčných, priemyselných, vedeckých a výskumných inštitúcií v celom Saudskoarabskom kráľovstve (KSA) a GCC regióne. Prvý univerzálny procesor na svete Prodigy sprístupní vysokovýkonné výpočty (HPC), AI, edge computing, cloudové a hyperškálové dátové centrá ako aj ďalšie IT segmenty a aplikácie, ktoré vyžadujú špičkový výkon.
   Tachyum vstupuje do Saudskoarabského kráľovstva, uzatvára partnerstvo s Watad Energy & Communications
  2. BRATISLAVA, 14. februára 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dokončila testovanie a overovanie nástroja na orchestráciu kontajnerov v prostredí HPC a hyperškálových dátových centier Kubernetes na emulačnom systéme univerzálneho procesora Prodigy. Úspešné spustenie Kubernetes na procesore Prodigy umožňuje zákazníkom a partnerom rýchle jednoduché predpripravené testovanie a hodnotenie v kontajnerových prostrediach. Softvérový tím firmy Tachyum nasadil na emulácii čipu Prodigy K3s server, čo je odľahčená distribúcia Kubernetes ideálna pre testovanie, dvoch agentov (uzly, na ktorých bežia kontajnery) a NGINX, open-source reverzný proxy server pre protokoly HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, a IMAP, ktorý môže byť použitý aj ako vyrovnávač zaťaženia, HTTP medzipamäť a webový server.
   Tachyum spustil Kubernetes natívne na svojom univerzálnom procesore Prodigy
  3. BRATISLAVA, 7. februára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila podrobnosti o využití svetovo prvého univerzálneho procesora Prodigy® pre pokročilé vojenské a obranné letecké aplikácie v novej bielej knihe “Air Dominance Powered by Prodigy“. Umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI) sa čoraz viac udomácňuje v leteckom priemysle a rýchlo sa stáva neoddeliteľnou súčasťou najmä vojenských lietadiel. Flotily stíhačiek novej generácie na celom svete budú vyžadovať obrovský výpočtový výkon na spájanie dát zo senzorov do použiteľných informácií.
   Tachyum v bielej knihe ukazuje možnosti využitia Prodigy AI v oblasti protivzdušnej obrany
 12. Piktogram kalendáře

  Leden

  1. BRATISLAVA, 31. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že na hardvérovom emulačnom systéme Prodigy FPGA (Field-Programmable Gate Array) úspešne demonštrovala spustenie náhradného firmvéru za BIOS (Basic Input Output System) postaveného na špecifikácii UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Tento krok predstavuje dôležitú súčasť testovacej stratégie firmy a zabezpečuje, že hardvér čipu Prodigy rýchlo smeruje k stavu potrebnému pre odoslanie do produkcie neskôr v tomto roku. UEFI nahrádza starší systém BIOS a predstavuje rozhranie novej generácie medzi operačnými systémami a firmvérom platformy.
   Tachyum úspešne spustila UEFI na FPGA prototype Prodigy
  2. Bratislava, 24. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes zverejnila ďalšiu zo série tzv. bielych kníh. V dokumente “Tachyum Storage Strategy and Direction for Prodigy Data Center Deployments” podrobne opisuje stratégie pre dátové úložiská, ktoré majú maximalizovať výkon a efektívnosť škálovateľných systémov v dátových centrách postavených na Prodigy® a zároveň minimalizovať prevádzkové náklady. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, prináša novú prevratnú procesorovú architektúru, ktorá zjednocuje funkcie CPU (centrálnej procesorovej jednotky), GPGPU (grafického procesora pre všeobecné výpočty ) a TPU (špecializovaného procesora na spracovanie dát umelej inteligencie) do jedného monolitického zariadenia a dynamicky prerozdeľuje zdroje servera s cieľom maximalizovať ich využitie bez drahých a energeticky náročných akcelerátorov.
   Tachyum zverejnila natívne riešenia pre dátové úložiská pre superpočítače a dátové centrá postavené na čipoch Prodigy
  3. Bratislava, 17. januára 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že dosiahla mimosúdne urovnanie so spoločnosťou Cadence Design Systems, Inc. v súdnom spore, ktorý spoločnosť Tachyum iniciovala 8. júna 2022 podaním žaloby na Najvyššom súde okresu Santa Clara v americkom štáte Kalifornia. Vec sa tým pádom považuje za ukončenú, keďže všetky sporné záležitosti boli vyriešené. Obe strany sa dohodli, že podrobnosti o urovnaní sporu nebudú zverejňovať. Po urovnaní sporu spoločnosť Tachyum ďalej pokračuje v práci na príprave univerzálneho procesora Prodigy do výroby.
  4. Bratislava, 10. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že IP (Intellectual Property) komponenty – pamäťový radič DDR5 a vysokovýkonná nízkoenergetická PHY (fyzická vrstva) založená na DSP (Digital Signal Processing) – začlenené do univerzálneho procesora Prodigy® umožnili dosiahnuť prenosovú rýchlosť 6400 MT/s (megatransferov za sekundu) pri nominálnom napätí čipu Prodigy. To poskytuje priestor pre očakávané rýchlosti až 7200 MT/s a dokonca vyššie. Kritické komponenty dodané svetovým lídrom v oblasti vysokorýchlostných DDR DRAM (Dynamic Random Access Memory) radičov a DDR DRAM PHY pre svetovú technologickú infraštruktúru, umožnili inžinierom spoločnosti Tachyum integrovať jej IP do čipu Prodigy za menej ako sedem mesiacov od podpisu partnerskej zmluvy.
   Tachyum dosiahlo prenosovú rýchlosť pamäte DDR5 na úrovni viac ako 6400MT/s, čím poskytuje obrovskú šírku pásma pre čip Prodigy
  5. Bratislava, 3. januára, 2023 – Spoločnosť Tachyum™ pred vstupom do komerčnej fázy bilancuje rok 2022, v ktorom dosiahla viacero významných pokrokov vrátane svetového predstavenia technických detailov čipu Prodigy®, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty (HPC). V uplynulom roku tiež uzavrela viac ako tucet komerčných partnerstiev. Startup sa tak efektívne posunul na vedúcu pozíciu v oblasti polovodičov. Rok 2022 bol pre spoločnosť predovšetkým v znamení predstavenia svojho vlajkového produktu na komerčnom trhu.
   Tachyum má za sebou úspešný rok. V roku 2023 ju čaká ďalšie kolo financovania a masová produkcia
 1. 2024

 2. 2023

 3. 2022

 4. 2021

 5. Staršie...