Tisková zpráva

5-minutové čtení

Tachyum sa blíži k výrobe. Úspešne spustila LINPACK na FPGA s FPU kompatibilným s IEEE 754-2019

Bratislava, 29. novembra, 2022 – Spoločnosť Tachyum je čoraz bližšie k výrobe svojho univerzálneho procesora. Najnovšie dosiahla ďalší technologický míľnik, ktorým je spustenie benchmarkov LINPACK pomocou Prodigy FPU (Floating-Point Unit), jednotky, ktorá slúži na vykonávanie číselných operácií s pohyblivou rádovou čiarkou, na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA). Dosiahlo sa to spustením aplikácií pod Linuxom na celočíselnej časti procesora s použitím IEEE kompatibilnej jednotky FPU na analýzu a riešenie lineárnych rovníc a problémov pre metódu najmenších štvorcov. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je najväčšia technická odborná organizácia na svete v oblasti rozvoja elektroniky.

Vektorová jednotka obsahuje kópie 16 jednotiek FPU a dodatočné operácie pre zmenu poradia a redukciu. Aj keď existuje veľa inštrukcií na testovanie vo vektorovej jednotke, vektorové operácie s pohyblivou rádovou čiarkou sú najťažšou časťou vektorovej jednotky. Tím produktových developerov spoločnosti Tachyum túto časť úspešne zvládol.

Súbory knižníc LINPACK sa používajú na meranie výpočtového výkonu systému s pohyblivou rádovou čiarkou. Merajú, ako rýchlo počítač rieši hustý systém lineárnych rovníc. Používajú sa na hodnotenie najvýkonnejších superpočítačov na svete, vrátane pripravovaného slovenského superpočítača v rámci projektu Národného superpočítačového centra (NSCC).

Po úspešnom dosiahnutí tohto míľnika ostávajú pred tímom Tachyum už len štyri kroky pred konečným netlistom (textovým popisom prepojenia všetkých súčiastok) procesorového čipu Prodigy. Ide o spustenie UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, špecifikácia, ktorá definuje softvérové rozhranie medzi operačným systémom a firmvérom platformy) a bootloaderov zavádzajúcich Linux na FPGA, dokončenie vektorového testovania LINPACK s I/O (input/ output, vstup/ výstup), po ktorom nasleduje I/O s virtualizáciou a RAS (Reliability, Availability and Serviceability, súbor súvisiacich atribútov, ktoré sa zvažujú pri navrhovaní, výrobe, nákupe alebo používaní produktu). Potom bude čip Prodigy pripravený na finálny netlist, po ktorom bude nasledovať odoslanie čipu do výroby (tape-out).

„Napriek tomu, že sme sa museli vysporiadať s prekážkami spojenými s výmenou nástrojov IP (Intellectual Property) a EDA (Electronic Design Automation), náš inžiniersky tím sa postavil pred výzvu dotiahnuť platformu Prodigy, aby sme čip mohli odoslať do výroby (tzv. tape-out) a spustiť produkciu v budúcom roku,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO Tachyum. „Od začiatku sme si dali záležať na tom, aby Prodigy bol procesor, ktorý nielenže naplní očakávania, ale ich aj prekoná. Úspešné spustenie benchmarku LINPACK znamená, že sme o krok bližšie k dokončeniu našej vízie pomocou Prodigy transformovať dátové centrá na univerzálne výpočtové centrá.“

Jednotka s pohyblivou rádovou čiarkou, ktorú spoločnosť Tachyum vybudovala od základov, je jedna z najpokročilejších na svete pri najvyšších frekvenciách. Zahŕňa FMA (Fused Multiply Add, technický výraz reprezentujúci operácie s pohyblivou rádovou čiarkou, ktoré vykonávajú násobenie a sčítanie v jednom kroku), deličku, konvertor číselného formátu a aproximátor, ktorý podporuje operácie s prevrátenou hodnotou, druhou odmocninou a prevrátenou hodnotou druhej odmocniny. FPU od spoločnosti Tachyum je plne kompatibilná s IEEE a kritické prípady (corner case alebo pathological case) boli úspešne odladené. Okrem IEEE s jednoduchou a dvojitou presnosťou bude procesor Prodigy podporovať aj 16-bitový Bfloat16 (Brain Floating Point).

Ďalším míľnikom, ktorý treba dosiahnuť, je spustenie vektorových operácií, vrátane operácií s maskami a operácií s nezarovnanými vektormi. Vektorizácia v kompilátore je v štádiu produkcie, vektorizačné kompilátory a vektorizované knižnice budú plne k dispozícii pred dodávkami čipov v budúcom roku.

Prodigy poskytuje bezprecedentný výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové (CAPEX) aj prevádzkové (OPEX) náklady. Vďaka využiteľnosti pre vysokovýkonné aj podnikové (Line of Business, LOB) aplikácie, sa servery s procesormi Prodigy môžu hladko a dynamicky prepínať medzi záťažami.

To znamená, že nebude potrebný drahý hardvér špeciálne určený pre účely AI a využiteľnosť servera sa výrazne zvýši. Tachyum Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier, čo mu umožňuje dosahovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi pre cloudové záťaže, a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

FPGA technológia sa používa pri dizajnovaní čipu na jeho dodatočné zmeny alebo optimalizáciu. Vďaka FPGA tak môžu vývojári Tachyum veľmi jednoducho vylepšovať parametre čipu pri ceste k finálnemu produktu.

Video s ukážkou úspešného spustenia LINPACK a niektorých regresných testov zabezpečenia kvality (Quality Assurance, QA) pre FPU si možno pozrieť nižšie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier so svojím vlajkovým produktom, ktorý nedávno predstavila na trhu. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, spája funkcie CPU, GPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako štyri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2030 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 128 AI exaflopov (128 miliárd miliárd operácií) za sekundu. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.