Tisková zpráva

4-minutové čtení

Tachyum podpísalo memorandum o porozumení s KInIT

BRATISLAVA, 16. júna, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu o spolupráci so slovenským inštitútom KInIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), na základe ktorej budú obe strany spolupracovať na vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie (AI); inicializovať vedeckú a obchodnú spoluprácu v záležitostiach spoločného záujmu; rozvíjať spoluprácu v oblasti komercializácie vedeckých poznatkov a duševného vlastníctva; ako aj hľadať súčinnosť v oblasti výskumu umelej inteligencie a jej prenosu do priemyselných technológií.

KInIT je nezávislý a neziskový výskumný inštitút, ktorého poslaním je spájať priemysel s excelentou vedou. KInIT sa zameriava na inteligentné technológie, najmä umelú inteligenciu. Združuje a vychováva odborníkov v oblasti umelej inteligencie a iných oblastí informatiky s prepojením na iné disciplíny. Prostredníctvom partnerstiev so súkromnými spoločnosťami, ako je Tachyum, sa KInIT zameriava na vytváranie zdravého výskumného ekosystému, ktorý spája akademickú obec, súkromné organizácie, verejný sektor a predovšetkým medzinárodnú komunitu.

„Cieľom KInIT je vytvoriť zo Slovenska skvelý výskumný priestor, kde sa bude dariť inováciám. Prioritne sa musíme zaoberať situáciou súvisiacou s odlivom mozgov (brain drain) a nedostatočnou efektívnou spoluprácou medzi verejným a privátnym sektorom a akademickou sférou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, generálna riaditeľka KInIT. „Verím, že naše partnerstvo so spoločnosťou Tachyum podporí udržateľné inovácie a prispeje k vytvoreniu atraktívneho prostredia pre najkvalifikovanejšie talenty.“

Spoločnosť Tachyum nedávno zverejnila dva rackové referenčné dizajny, ktoré prinášajú výrazne vyšší výkon AI pri podstatne nižšej spotrebe elektriny ako najvýkonnejšie AI superpočítače súčasnosti. Vďaka vyššiemu výkonu procesora ako aj výkonu v prepočte na doláre a na watty dáva procesor Tachyum Prodigy Slovensku možnosť obstarať najrýchlejší AI superpočítač na svete, ktorý poskytne až 128 exaflopov výpočtového výkonu AI za sekundu. To Slovensku umožní po prvý raz v histórii ľudstva prísť so superpočítačom s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu, a prilákať tak svetové talenty.

„Pokračujeme v hľadaní partnerstiev s organizáciami ako KInIT, ktoré podporujú prostredie znalostí a úspechov, aby sme pokrok v AI inováciách posunuli vpred,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Máme rovnaké ciele, a to prilákať rôznorodé talenty do multidisciplinárneho výskumného prostredia zameraného na inteligentné technológie, prepojiť súkromný a verejný sektor prostredníctvom aktívnej spolupráce a podporiť zodpovedné inovácie. Naše spoločné memorandum o porozumení umožňuje, aby sa to všetko dialo produktívnym spôsobom.“

Procesor Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud, ako aj vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách eur pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba.

Tachyum Prodigy® môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné záťaže dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier so svojím vlajkovým produktom, ktorý nedávno predstavila na trhu. Prodigy, prvý univerzálny procesor na svete, spája funkcie CPU, GPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako štyri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2030 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 128 AI exaflopov (128 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.