Tisková zpráva

4-minutové čtení

Tachyum prináša zákazníkom a partnerom nový systém zákazníckej podpory

BRATISLAVA, 12. apríla, 2022 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila spustenie tiketingového systému pre zákaznícku podporu, ktorým vylepšila svoj online zákaznícky a partnerský portál. Používatelia, ktorí sa zapojili do testovania a vyhodnocovania univerzálneho procesora Prodigy, odteraz môžu odosielať žiadosti o pridanie funkcií, poskytovať spätnú väzbu či nahlasovať prípadné problémy. Nový systém okrem zvýšenia zapojenia zákazníkov a partnerov zjednodušuje aj komunikáciu v rôznych časových pásmach, krajinách a kontinentoch.

Tiketingový systém tiež pomôže vývojárom spoločnosti Tachyum monitorovať priebeh testovania čipu Prodigy, identifikovať, čo používatelia potrebujú, a rýchlejšie reagovať na ich požiadavky. Zákazníci a partneri sa k systému podpory dostanú priamo cez rozhranie portálu a so zákazníckou podporou môžu komunikovať prostredníctvom portálu alebo e-mailov. Pre tím podpory je prínosom, že komunikáciu s používateľmi budú mať na jednom mieste.

Používatelia nasadzujú dosky na hodnotenie produkčnej kvality procesora Prodigy (Prodigy evaluation boards) s rôznymi softvérovými systémami pre záťaže hyperškálových dátových centier, vysokovýkonných výpočtov (HPC) a umelej inteligencie. Tieto aplikácie mali problémy s inými hardvérovými systémami a mali obmedzenú podporu. Vývojári spoločnosti Tachyum môžu vďaka systému podpory vidieť, o koľko lepšie funguje platforma Prodigy v týchto náročných podmienkach, a používateľom môžu byť pri testovaní viac nápomocní.

„S rastúcim počtom partnerov a budúcich zákazníkov bolo dôležité zjednodušiť interakciu a zefektívniť našu komunikáciu,“ povedal Ken Wagner, spoluzakladateľ spoločnosti Tachyum a viceprezident pre rozvoj podnikania. „Tešíme sa, že budeme získavať spätnú väzbu od našich testerov, ktorí vďaka Prodigy môžu robiť pokroky v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia, medicínskej technológie, automobilových aplikácií a ešte oveľa viac.“

“V spoločnosti InoCloud vytrvalo pracujeme na inováciách vysokovýkonnej infraštruktúry s nízkou uhlíkovou stopou pre umelú inteligenciu (AI), vysokovýkonné výpočty (HPC) a cloud. Sme veľmi radi, že spustenie nového tiketingového systému ešte viac uľahčilo našu spoluprácu so spoločnosťou Tachyum na všetkých aktivitách spojených s univerzálnym procesorom Prodigy. Úspešne ho používame od plánovania, dizajnu, simulácií až po testovanie,“ povedal Tomáš Meliško, Head of Strategic Alliances spoločnosti InoCloud.

Procesor Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud ako aj vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba.

Tachyum Prodigy® môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby a vzorkovaniu v roku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.