Tisková zpráva

4-minutové čtení

Spoločnosť Tachyum bola vybraná pre celoeurópsky projekt, ktorý umožní výpočtový výkon 1 AI zettaflop

BRATISLAVA, 25. januára 2022 – Slovensko si pre najnovšiu nomináciu do projektu spoločného európskeho záujmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) vybralo spoločnosť Tachyum™ a jej vývoj procesora Prodigy 2 pre vysokovýkonné výpočty (HPC) a umelú inteligenciu (AI). Čip novej generácie pre HPC/ AI umožní počítačom s výkonom jedného AI zettaflopu a viac ako 10 DP (Double Precision) exaflopov dosiahnuť výpočtový výkon ​​prevyšujúci kapacitu ľudského mozgu do roku 2024 za menej ako jednu miliardu EUR. Vďaka projektu by spoločnosť mohla získať grant vo výške 49 miliónov eur na urýchlenie vývoja druhej generácie procesora Tachyum Prodigy® pre HPC/AI v 3-nanometrovom procese.

Program IPCEI môže Európskej únii výrazne pomôcť k udržateľnému hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest, konkurencieschopnosti a odolnosti priemyslu a hospodárstva. Posilní tiež otvorenú strategickú autonómiu EÚ tým, že umožní prelomové projekty v oblasti inovácií a infraštruktúry prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a s pozitívnymi vedľajšími vplyvmi na vnútorný trh a spoločnosť ako celok.

Aj keď celosvetový dopyt po polovodičoch výrazne vzrástol, podiel Európy na tomto trhu sa zmenšil. Aj preto predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prípravu európskeho zákona o čipoch, čím vyslala členským štátom EÚ silný ekonomický signál o potrebe dosiahnuť technologickú nezávislosť. Zákon nadväzuje na Európsku alianciu pre procesory a polovodičové technológie, ktorá bola spustená v júli 2021. Strategický projekt, do ktorého bola spoločnosť Tachyum nominovaná, bude významným obratom pre priemysel dátových centier a demokratizáciu umelej inteligencie.

Informačné technológie sú podľa hospodárskej stratégie Europe 2020 jednou z kľúčových hybných síl pre ​​udržateľný a komplexný rast. Ich schopnosť transformovať štruktúry a dynamiku európskej spoločnosti umožňuje ľuďom lepšie organizovať svoj život a podnikanie, spravovať informácie, vzdelávať sa, ako aj prispievať k spoločnému fondu online vedomostí. Celoeurópsky výskum a inovácie predstavujú pokrok v spoločných európskych záujmoch. K tomu prispievajú aj dôležité projekty, vrátane toho, na ktorom sa môže podieľať spoločnosť Tachyum.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

„Keďže sa blížime k dokončeniu prvej fázy uvedenia procesora Prodigy na trh, začali sme už pracovať aj na ďalšej generácii procesorov. Kým tá prvá pomôže transformovať dátové centrá po celom svete, druhá generácia čipov umožní zmeniť ekonomické príležitosti pre spoločnosť ako celok,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Význam umelej inteligencie a superpočítačov nemožno podceňovať. To, že sme boli vybraní ako kľúčový účastník projektu IPCEI, nám opäť umožní zamýšľať sa nad 3-nanometrovou verziou procesora Prodigy. Táto pre priemysel revolučná zmena umožní dosiahnuť výkon prevyšujúci kapacitu ľudského mozgu. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že prispejeme k úspechu tohto projektu.“

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby a vzorkovaniu v roku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.