Tisková zpráva

4-minutové čtení

Tachyum spúšťa zákaznícky a partnerský portál umožňujúci prístup k emulačnému systému Prodigy

Bratislava, 21. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ spustila nový zákaznícky a partnerský portál na podporu pre záujemcov o skorý prístup k univerzálnemu čipu Prodigy. Interaktívna platforma so zdrojmi umožní širší prístup k prvému univerzálnemu procesoru na svete and rámec súčasných partnerov spoločnosti, ktorí už majú prístup k emulačnému systému Prodigy.

Zákaznícky a partnerský portál spoločnosti Tachyum je bránou k zdrojom súborov a informácií o prvom univerzálnom procesore Prodigy. Overení zákazníci a partneri budú mať prístup k plne funkčnému emulačnému systému čipu Prodigy, na ktorom beží natívny Linux. Môžu spustiť testovanie a vývoj softvéru predtým, ako bude hotová základná doska so štvor-soketovým referenčným dizajnom, ktorej dostupnosť sa očakáva v prvom štvrťroku 2022. Zákazníci a partneri budú schopní testovať kompatibilitu aplikácií x86 a zmiešané natívne / emulované binárne súbory x86, ARM a RISC-V. Prístup k infraštruktúre spoločnosti bude poskytnutý aj vybraným univerzitám.

„Sme radi, že sme ako partner spoločnosti Tachyum získali prístup k emulačnému systému Prodigy. Je pre nás dôležité využiť čas, kedy sa procesor pripravuje do výroby, na to, aby sme zaistili kompatibilitu nášho softvérového ekosystému,“ povedal Martin Kubala, riaditeľ stratégie spoločnosti InoCloud. „Schopnosti čipu Prodigy zvyšovať efektivitu a výpočtový výkon v oblastiach AI a cloud computingu sú niečo, čo je pre nás kľúčové. Vďaka skorému prístupu k architektúre čipu Prodigy mame dobrú pozíciu na to, aby sme využili jeho výhody v našich datacentrách ihneď po uvedení do predaja. To nám na trhu prinesie významný náskok pred konkurenciou.” 

Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud a vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba. 

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

„Ako smerujeme k nasadeniu nášho čipu Prodigy, dostávame sa do bodu, kedy môžeme poskytnúť širší prístup k našej infraštruktúre, ktorá dozrieva,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Spustením portálu pre zákazníkov a partnerov dokážeme nielen rásť and rámec súčasných vzťahov s organizáciami, ktoré už majú prístup k nášmu emulačnému systému, ale budeme schopní pred masovou produkciou rozšíriť aj natívny softvérový ekosystém.”

Potenciálni zákazníci alebo technologickí partneri, ktorí majú záujem pripojiť sa k programu skorého prístupu spoločnosti Tachyum a využívať nový portál spoločnosti, môžu požiadať o prístup na https://www.tachyum.com/customers/.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby, tzv. tape out, v štvrtom štvrťroku 2021, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.