Tisková zpráva

3-minutové čtení

Spoločnosť Tachyum súčasťou the Fifth Silk Road International EXPO

LAS VEGAS, Nevada, 18. mája, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ bola pozvaná prezentovať na Konferencii o možnostiach spolupráce v oblasti obchodu, kultúry a turizmu medzi Slovenskou republikou a provinciou Shaanxi počas 5. ročníka Silk Road International Expo v meste Xian, provincii Shaanxi 11. – 15. mája. Dr. Rado Danilak, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, hovoril o tom, ako Prodigy, univerzálny procesor pre servery, umelú inteligenciu (AI) a vysokovýkonné výpočty (HPC), umožní dátovým centrám dosiahnuť kapacitu vyššiu ako ľudský mozog pri súčasne drastickom znížení spotreby energie a nákladov, a aké príležitosti predstavuje pre vytváranie kolaboratívnych partnerstiev.

Konferenciu organizovali Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Pekingu a odbor obchodu provinčnej vlády Shaanxi s finančnou podporou vlády Shaanxi a programov projektov ekonomickej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ)

Cieľom tohto B2B (Business-to-Business) a B2G (Business-to-Government) podujatia bolo prehĺbiť investičnú spoluprácu a výmenu medzi Slovenskom a Čínou (provinciou Shaanxi), povzbudiť partnerstvá medzi firmami a vybudovať platformu na spoluprácu.

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVaEZ, prezentovala signifikantný potenciál Slovenska, kde IT inovácie hrajú veľkú úlohu. Spoločnosť Tachyum má centrálu svojho výskumného a vývojového centra na Slovensku a je jedným zo zakladajúcich členov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a Slovenskou akadémiou vied založilo Národné superpočítačové centrum (NSCC) zamerané na budovanie najrýchlejšieho AI superpočítača na svete postaveného na technológiách spoločnosti. Prodigy je prvý univerzálny procesor na svete, ktorý integruje CPU, GPU a TPU do jednej homogénnej architektúry a poskytuje špičkový výkon v oblasti dátových centier, AI a HPC.

„Čína predstavuje veľmi dôležitý trh a sme radi, že sme mali príležitosť prezentovať sa pred viac ako 150 účastníkmi, vládnymi inštitúciami, obchodnými komorami a poprednými inžinierskymi a hi-tech spoločnosťami,“ povedal Dr. Radoslav Danilak, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o možnosť dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilak, začne s masovou výrobou svojho vlajkového produktu Prodigy v roku 2021, so softvérovými emuláciami a emulátorom založeným na FPGA, ktoré sú k dispozícii prvým používateľom. Cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent. Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny, a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum je jedným zo zakladateľov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré na Slovensku vybuduje najrýchlejší AI superpočítač na svete postavený na procesore Prodigy. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.