Tisková zpráva

3-minutové čtení

CEO spoločnosti Tachyum diskutuje o výhodách homogénnych HPC architektúr na HPC User Forum

LAS VEGAS, Nevada, 4. mája, 2021 – Dr. Radoslav Danilak, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum™, vystúpi v rámci panelu o inovatívnych technológiách na tohtoročnom virtuálnom fóre používateľov HPC (HPC User Forum) 12. mája 2021. Bude hovoriť o tom, aké výhody pokročilej homogénnej architektúry ponúka univerzálny procesor Prodigy, ktorý nahrádza súčasné heterogénne architektúry, a ponúka špičkový výkon bez ich nevýhod.

Dr. Danilak má tri desiatky rokov skúseností v elektrotechnickom priemysle a viac než 100 patentov pre najmodernejšie výpočtové systémy. V roku 2016 založil spoločnosť Tachyum s cieľom zlepšiť a zrýchliť výkonnú úroveň čipov v triede nanometrov (napríklad viac ako 10 rokov stagnujúcej rýchlosti hodín). Na podujatí HPC User Forum bude Dr. Danilak edukovať účastníkov o schopnosti čipu Prodigy poskytovať vysoký celočíselný výkon pre bežné zaťaženia, vysoký výkon s pohyblivou rádovou čiarkou pre paralelné zaťaženia, škálovateľnosť, jednoduché nasadenie softvéru, veľkú šírku pásma pamäte, ktorá poskytuje lepší výkon na US dolár pre CPU, HPC a bezprecedentný AI výkon v porovnaní s existujúcimi systémami.

“Rôzne prístupy k HPC zaťaženiam poskytujú rôzne výhody a nevýhody,“ povedal Dr. Danilak. “Namiesto toho, aby si používatelia vyberali prístup, ktorý najlepšie vyhovuje ich prípadu použitia a akceptovali nedostatky, ktoré môže konkrétna metóda spôsobiť, navrhujeme, aby implementovali riešenie podporované univerzálnym procesorom Prodigy. Tento čip umožňuje výpočtové systémy, ktoré vo svojej podstate zjednocujú CPU, GPGPU HPC, TPU/GPGPU AI inferenciu a tréningové zaťažovanie s vysvetliteľnou AI, bio AI, všeobecnou AI, neurónovými sieťami a hlbokým učením (Deep Learning). Teším sa, že sa s účastníkmi podelím o to, ako môžu využiť Prodigy a zabezpečiť si výhodnú pozíciu pre profitovanie z jeho benefitov, keď bude komerčne dostupný neskôr v tomto roku.”

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

HPC User Forum bolo založené v roku 1999 s cieľom podporiť ozdravenie globálneho priemyslu HPC a zaoberať sa otázkami spoločného záujmu používateľov. Organizáciu riadi dobrovoľný riadiaci výbor používateľov z radov vládnych inštitúcií, priemyslu a akademickej obce. Prevádzkovaná je spoločnosťou Hyperion Research, ktorá sa zaoberá analytikou trhu. Ročne sa konajú dve stretnutia v Spojených štátoch a dve na rôznych miestach na svete. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.hpcuserforum.com.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o možnosť dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilak, začne s masovou výrobou svojho vlajkového produktu Prodigy v roku 2021, so softvérovými emuláciami a emulátorom založeným na FPGA, ktoré sú k dispozícii prvým používateľom. Cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent. Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny, a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum je jedným zo zakladateľov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré na Slovensku vybuduje najrýchlejší AI superpočítač na svete postavený na procesore Prodigy. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.