Tlačové správy z roku 2021

 1. 2024
 2. 2023
 3. 2022
 4. 2021
 5. Staršie...
 1. Piktogram kalendáře

  Prosinec

  1. Bratislava, 21. decembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s ďalšou významnou univerzitou na Slovensku. Spoločnosť Tachyum bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) na optimalizácii superpočítačov a energeticky efektívnych dátových centier, vedeckom výskume a inováciách v oblasti a spracovania veľkých dát (Big Data) a umelej inteligencie (Artificial Intelligence). Študenti a učitelia dostanú pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému čipu Tachyum Prodigy. „Podpísanie memoranda o spolupráci so spoločnosťou Tachyum je vynikajúcim signálom a inšpirujúcim príkladom pre našich študentov a pedagógov minimálne z dvoch hľadísk.
   Tachyum a Technická univerzita v Košiciach podpísali memorandum porozumení a spolupráci
  2. Bratislava, 9. decembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že uzavrela dohodu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) o spolupráci na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence) a spracovania veľkých dát (Big Data). Dohoda prináša študentom a vedeckým pracovníkom nový teoretický aparát. Spoločnosť Tachyum im dá pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému svojho čipu Prodigy a možnosť pracovať s najnovšími svetovými HPC technológiami (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty) v rámci open source verejných projektov a vedeckovýskumných aktivít, ako aj možnosť aktívne sa zapájať do budovania superpočítačových centier.
   Tachyum a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísali memorandum porozumení a spolupráci
 2. Piktogram kalendáře

  Listopad

  1. Bratislava, 4. novembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ na tohtoročnom, jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného kongresu ITAPA 2021 po prvýkrát verejne predvedie emulačný systém svojho univerzálneho procesora Prodigy. Návštevníci ITAPA 2021 si budú môcť v stánku Tachyum priamo na mieste naživo vyskúšať webovú aplikáciu a pripojiť sa k emulačnému systému procesora Prodigy. “Od spustenia nového portálu pre zákazníkov a partnerov sme zaznamenali nárast záujmu o testovanie našej revolučnej technológie a tešíme sa, že môžeme pozvať všetkých návštevníkov ITAPA 2021 naživo do svojho stánku, kde im emulačný systém čipu Prodigy predvedieme,” hovorí Dr.
   Emulačný systém Prodigy prichádza na ITAPA. Tachyum predvedie účastníkom konferencie, ako funguje ich procesor.
 3. Piktogram kalendáře

  Říjen

  1. Bratislava, 12. októbra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila menovanie Piniho Hermana na miesto nového riaditeľa pre inžinierske riešenia (Senior Director of Solutions Engineering). Herman bude mať kanceláriu v sídle spoločnosti v Santa Clare v Kalifornii, do ktorej Tachyum najíma ďalších talentovaných inžinierov pre dizajn špičkového procesora pre umelú inteligenciu. Herman má viac ako 20-rokov praktických technických a manažérskych skúseností. Počas svojej kariéry úspešne identifikoval príležitosti pre vývoj nových produktov a dohliadal na kompletné životné cykly projektov, ktoré priniesli príjmy v miliónoch dolárov.
   Pini Herman nastúpil do spoločnosti Tachyum ako riaditeľ pre inžinierske riešenia
 4. Piktogram kalendáře

  Září

  1. Bratislava, 28. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že prijala Roberta Cisára a Marwana Ajama Oghliho na pozície manažérov pre rozvoj obchodu pre EMEA región (Európu, Stredný východ a Afriku). Zodpovedajú za rozvoj medzinárodných obchodných stratégií, ktoré majú pomôcť spoločnosti splniť vysoké ciele časového plánu uvoľnenia univerzálneho procesorového čipu Prodigy do výroby a jeho masovej produkcie. Cisár má viac ako 20-ročné manažérske skúsenosti s vedením tímov v EMEA regióne v globálnych korporáciách na mnohých obchodných projektoch s finančnou zodpovednosťou.
   Tachyum rozširuje tím pre rozvoj obchodu na podporu celosvetového zavedenia čipu Prodigy
  2. Bratislava, 21. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ spustila nový zákaznícky a partnerský portál na podporu pre záujemcov o skorý prístup k univerzálnemu čipu Prodigy. Interaktívna platforma so zdrojmi umožní širší prístup k prvému univerzálnemu procesoru na svete and rámec súčasných partnerov spoločnosti, ktorí už majú prístup k emulačnému systému Prodigy. Zákaznícky a partnerský portál spoločnosti Tachyum je bránou k zdrojom súborov a informácií o prvom univerzálnom procesore Prodigy. Overení zákazníci a partneri budú mať prístup k plne funkčnému emulačnému systému čipu Prodigy, na ktorom beží natívny Linux.
   Tachyum spúšťa zákaznícky a partnerský portál umožňujúci prístup k emulačnému systému Prodigy
  3. Bratislava, 14. septembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila podpísanie memoranda o porozumení s dvomi fakultami Slovenskej technickej univerzity na podporu študijných odborov v oblasti superpočítačov a vedeckého výskumu založeného na umelej inteligencii (Artificial Intelligence, AI). Cieľom je napomôcť posun Slovenska od ekonomiky založenej na výrobe k AI superveľmoci. Podľa dohody študenti a učitelia na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) a Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) budú mať pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému čipu Prodigy od spoločnosti Tachyum a možnosť pracovať s najnovšími svetovými HPC technológiami (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty) v rámci open source verejných projektov a vedeckovýskumných aktivít v oblasti AI.
 5. Piktogram kalendáře

  Srpen

  1. Bratislava, 31. augusta, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že úspešne spustila proces zavedenia (bootovania) operačného systému Linux na prototype svojho univerzálneho procesora Prodigy postaveného na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (field-programmable gate array, FPGA), a to dva mesiace po dodaní základnej vstupno-výstupnej dosky z výroby. Dosiahnutie tohto úspechu dokazuje stabilitu emulačného systému Prodigy a umožňuje spoločnosti pokročiť v ďalšom testovaní pred odoslaním čipu do výroby, tzv. tape out.
   Tachyum bootuje Linux na Prodigy FPGA
  2. Bratislava, 17. augusta, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že v súvislosti s blížiacim sa uvedením univerzálneho procesora Prodigy na trh a jeho sériovej výroby najíma ďalších inžinierov do svojich kancelárií na Slovensku. Časť prostriedkov získaných v nedávno uzavretom kole financovania série B firma použije aj na rozšírenie tímu na rozvoj obchodu, aby splnila agresívne ciele plánu výroby. Napriek tomu, že spoločnosti Tachyum sa už podarilo úspešne pritiahnuť talentovaných slovenských inžinierov zo zahraničia a motivovať ich pre návrat na Slovensko, potrebuje ďalších vysoko kvalifikovaných profesionálov.
   Tachyum opäť zvyšuje počet zamestancov na podporu rastu firmy
  3. Bratislava, 10. augusta 2021 – Spoločnosť Tachyum™ čoskoro vydá svoj druhý štvrťročný newsletter s aktuálnym prehľadom o vývoji univerzálneho procesora Prodigy. Zameria sa na to, akú významnú úlohu bude Prodigy zohrávať na rozvíjajúcom sa trhu s umelou inteligenciou (Artificial Intelligence, AI) s rozsahom ľudského mozgu a ako pokračujúce úspechy vo vývoji viedli k strojnásobeniu trhovej hodnoty spoločnosti. Štvrťročný newsletter informuje zákazníkov, prvých používateľov, partnerov, analytikov a nadšencov o dôležitých správach v čase, keď sa spoločnosť Tachyum blíži k sériovej výrobe svojho čipu Prodigy.
 6. Piktogram kalendáře

  Červenec

  1. Slovensko-americká spoločnosť Tachyum™ úspešne uzavrela tzv. financovanie série B Finančné kolo bolo vedené súkromným kapitálovým investorom IPM Group v spolupráci s Across Private Investments Prostriedky získané z tohto kola budú použité na finalizáciu čipu Prodigy Bratislava, 21. júla 2021 – Dosiahnutými míľnikmi, na ktoré s veľkým záujmom reagovali finančné subjekty, sú nielen úspešné demonštrácie či predvedenie FPGA prototypu, ale najmä príprava odoslania čipu Prodigy do výroby (tzv. tape out) a následné potvrdenie jeho sériovej výroby a distribúcie.
 7. Piktogram kalendáře

  červen

  1. Bratislava, 29. júna 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že magazín CRN® , ktorý patrí do portfólia spoločnosti The Channel Company, ju zaradil medzi 10 najhorúcejších polovodičových startupov roku 2021. „Tieto startupy s čipmi pracujú na všetkom od univerzálnych procesorov, ktoré môžu prekonať najnovšie procesory Intel a AMD, až po akcelerátory, ktoré môžu urýchliť prácu s umelou inteligenciou a procesom hlbokého učenia,“ napísal hlavný spolupracovník CRN Dylan Martin. „Spoločnosť Tachyum sa púšťa do spoločností Intel, AMD, Nvidia a ďalších dodávateľov kremíkových čipov tým, čo nazýva „prvým univerzálnym procesorom na svete“, čo podľa nej môže nahradiť funkcie CPU, GPU a iných druhov výpočtových procesorov a zároveň poskytnúť vyšší výkon a lepšiu energetickú efektívnosť.
   Spoločnosť Tachyum menovaná magazínom CRN ako jeden z desiatich “najhorúcejších” polovodičových startupov
  2. Bratislava, 22. júna, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ sa opäť predstaví na virtuálnej konferencii ISC High Performance Conference, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. júna až 2. júla. Spoločnosť poskytne podrobný pohľad na pokrok, ktorý dosiahla pri vývoji svojho univerzálneho procesora Prodigy. Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, podrobne informoval o architektúre, výkone a referenčnom dizajne prvého univerzálneho procesora v rámci úvodnej online konferencie ISC minulý rok. Na tohtoročnom podujatí ISC 2021 Digital bude spoločnosť Tachyum prezentovať kľúčové úspechy dosiahnuté za posledný rok - vrátane zlepšenia funkcií získaných pri úspešnom prechode na 5-nanometrový výrobný proces a dodania plne funkčného FPGA emulačného serverového systému - ako aj jedinečnú hodnotovú ponuku čipu Prodigy v rámci odvetví HPC a AI, ako je výkon, celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a skladateľnosť softvéru.
   Tachyum prezentuje hodnotovú ponuku univerzálneho procesora Prodigy na ISC 2021
  3. Bratislava, 16. júna 2021 - Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák na GLOBSEC Forum 2021 na Slovensku predstavil prototyp FPGA čipu Prodigy. FPGA umožňuje emuláciu centrálnej procesorovej jednotky (CPU) pred výrobou. Ide pritom o meranie skutočného výkonu. Prototyp podľa Rada Daniláka potvrdzuje, že architektúra Prodigy od Tachyum už nie je len konceptom, ale hmatateľnou revolúciou v polovodičovom priemysle.
   Univerzálny procesor Prodigy na Slovensku! Tachyum predstavilo prototyp prelomového čipu na konferencii GLOBSEC Forum 2021
  4. Bratislava, 8. júna, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že z výroby prevzala IO (input/ output, vstup/ výstup) základnú dosku pre hardvérový emulátor svojho univerzálneho procesora Prodigy. Spojením s nedávno dokončenými FPGA (field-programmable gate array, programovateľné hradlové polia) emulačnými systémovými doskami vytvorí kompletný systémový prototyp, ktorý integruje podsystémy CPU, pamäte, PCI Express, sieťovania a BMC správy. Základná doska Prodigy FPGA DDR-IO sa pripája k doske Prodigy FPGA CPU a poskytuje pamäť a pripojenie IO pre CPU jadrá založené na FPGA.
   Tachyum má základnú dosku Prodigy FPGA DDR-IO pre úplnú systémovú emuláciu
  5. Bratislava, 1. júna, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že úspešne zlepšila výkon, hustotu prvkov a spotrebu energie svojho univerzálneho procesora zmenšením výrobného procesu zo siedmich na päť nanometrov (nm). Dosiahnutie 5nm umožňuje čipu Prodigy škálovať rýchlosťou tranzistorov, nie prepojeniami drôtov a dosiahnuť oveľa vyššiu frekvenciu, ako bola predtým ohlásená 4GHz rýchlosť na 7nm. Umožňuje tiež spoločnosti Tachyum vytvoriť inštanciu 128 jadier na nízkonákladovom monolitickom čipe. Pre dosiahnutie tohto cieľa bola kritická podpora spoločnosti Synopsys, globálneho lídra v oblasti automatizácie elektronického dizajnu (EDA) a polovodičových IP protokolov, ktorý poskytol základné IP spolu s optimalizovanými 5nm logickými knižnicami podľa požiadaviek spoločnosti Tachyum.
 8. Piktogram kalendáře

  Květen

  1. Bratislava, 25. mája 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dostala ocenenie od renomovaného magazínu Business Talk, ktorý ju zaradil medzi 10 najdynamickejších spoločností, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021. V článku, ktorý magazín zverejnil, zdôrazňuje zázemie spoločnosti, dosiahnuté míľniky a úspechy pri príprave uvedenia prvého univerzálneho procesora Prodigy na trh. Business Talk je online biznis magazín, ktorý sa zameriava na vrcholových manažérov, podnikateľov, investorov venture kapitálu a lídrov spoločností. Táto platforma pre intelektuálov a vedúcich pracovníkov predstavuje stratégie, idei a príbehy popredných spoločností, ktoré slúžia ako inšpirácia a návod pre čitateľov z rôznych priemyselných odvetví v rozdielnych sférach.
  2. LAS VEGAS, Nevada, 18. mája, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ bola pozvaná prezentovať na Konferencii o možnostiach spolupráce v oblasti obchodu, kultúry a turizmu medzi Slovenskou republikou a provinciou Shaanxi počas 5. ročníka Silk Road International Expo v meste Xian, provincii Shaanxi 11. – 15. mája. Dr. Rado Danilak, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, hovoril o tom, ako Prodigy, univerzálny procesor pre servery, umelú inteligenciu (AI) a vysokovýkonné výpočty (HPC), umožní dátovým centrám dosiahnuť kapacitu vyššiu ako ľudský mozog pri súčasne drastickom znížení spotreby energie a nákladov, a aké príležitosti predstavuje pre vytváranie kolaboratívnych partnerstiev.
  3. LAS VEGAS, Nevada, 11. mája, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ oznámila, že prijala Roba Reinera na pozíciu riaditeľa produktového marketingu a Miriam Madrovú na miesto manažérky marketingovej komunikácie. Dve novovytvorené pozície pomôžu pri pozicioningu značky prvého univerzálneho procesora Prodigy a tvorbe obsahu pred jeho dodaním na svetové trhy neskôr v tomto roku. Reiner, ktorý bude pracovať v kanceláriách spoločnosti Tachyum v Spojených štátoch, je inovatívny líder so skúsenosťami s definovaním, vývojom a marketingom pokročilých polovodičových a systémových technológií a riešení pre serverové a embedded trhy.
  4. LAS VEGAS, Nevada, 4. mája, 2021 – Dr. Radoslav Danilak, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum™, vystúpi v rámci panelu o inovatívnych technológiách na tohtoročnom virtuálnom fóre používateľov HPC (HPC User Forum) 12. mája 2021. Bude hovoriť o tom, aké výhody pokročilej homogénnej architektúry ponúka univerzálny procesor Prodigy, ktorý nahrádza súčasné heterogénne architektúry, a ponúka špičkový výkon bez ich nevýhod. Dr. Danilak má tri desiatky rokov skúseností v elektrotechnickom priemysle a viac než 100 patentov pre najmodernejšie výpočtové systémy.
 9. Piktogram kalendáře

  Duben

  1. LAS VEGAS, Nevada, 27. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila členstvo v neziskovej organizácii GAIA-X, ktorá je iniciatívou EÚ a zameriava sa na vytvorenie jednotného ekosystému cloudových a dátových služieb. Spoločnosť plánuje poskytnúť projektu GAIA-X základný hardvér založený na platforme univerzálneho procesora Prodigy, vďaka ktorému budú európske dátové centrá cenovo a energeticky najefektívnejšie na svete. V spolupráci s GAIA-X zástupcovia z oblastí biznisu, vedy a politiky na európskej úrovni tvoria návrhy pre novú generáciu európskej dátovej infraštruktúry: bezpečný federalizovaný systém, ktorý spĺňa najvyššie štandardy digitálnej suverenity a podporuje inovácie.
  2. LAS VEGAS, Nevada, 20. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa zúčastní na virtuálnom summite DIA CIO (Defense Intelligence Agency, Chief Information Officer), ktorý sa uskutoční 27. apríla 2021. Podujatie je prvým pre nedávno vytvorenú obchodnú jednotku Tachyum Government, prostredníctvom ktorej spoločnosť Tachyum oslovuje vládnych zákazníkov, aby predstavila prototyp svojho univerzálneho procesora Prodigy. Spoločnosť Tachyum dosiahla technický dôkaz výkonu pre všetky kritické komponenty jadra. Hardvérový prototyp je postavený na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA).
  3. LAS VEGAS, Nevada, 13. apríla, 2021 – Spoločnosť Tachyum ™ čoskoro uvedie svoj štvrťročný informačný newsletter. Poskytne podrobný pohľad na to, aký dramatický rozdiel v znížení spotreby energie dátovými centrami a iniciatívami cloud computingu prinesie prvý univerzálny procesorový čip Prodigy a čo znamená dosiahnutie stavu hotového FPGA prototypu v rámci prípravy na uvedenie čipu Prodigy na trh. Cieľom novovytvoreného newslettra je informovať zákazníkov spoločnosti Tachyum, prvých používateľov, partnerov, analytikov a nadšencov o dôležitých informáciách o spoločnosti v čase, keď sa blíži k masovej produkcii svojho čipu Prodigy na konci roku.
  4. LAS VEGAS, Nevada, 6. apríla, 2021 – SYLEX, spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti výroby vysokokvalitných opto-vláknových prepojok špecifického dizajnu a senzorických riešení na báze optických vlákien, sa pripojila k I4DI (Inováciám pre digitálnu infraštruktúru). Združenie inovatívnych svetových technologických lídrov vyvíja európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. I4DI poskytne európskemu HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné počítačové výpočty) trhu slobodu a otvorenosť ako napríklad projekt Open Compute.
 10. Piktogram kalendáře

  Březen

  1. LAS VEGAS, Nevada, 30. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes odoslala do výroby prototyp emulácie základnej dosky (matičná doska, motherboard) pre model svojho univerzálneho procesora Prodigy postaveného na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA). Po príchode z výroby bude základná doska spojená s nedávno dokončenými doskami FPGA emulácie procesora Prodigy a vytvorí plne funkčný systém, ktorý posunie čip Prodigy o krok bližšie k dodávkam koncom roka. Rozhodnutie o uvoľnení FPGA emulačného prototypu do výroby padlo na základe úspešných výsledkov interných elektrických testov, ktoré spoločnosť Tachyum dosiahla s prototypom procesora Prodigy, ktorý bol dodaný na začiatku mesiaca.
   Tachyum zadáva do výroby základnú dosku pre FPGA prototyp procesora Prodigy
  2. LAS VEGAS, Nevada, 23. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že prototyp univerzálneho procesora Prodigy postavený na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA) bude čoskoro dostupný. Momentálne vo vnútri firmy prebiehajú dokončujúce testy hardvéru prototypu, ktorý bude následne dostupný pre prvých používateľov, tzv. “early adopters”. Emulačný systém Tachyum Prodigy bol vyvinutý interne tak, aby poskytol našim inžinierom najlepšiu možnú presnosť a výkon pri overovaní finálneho dizajnu Prodigy a zákazníkom možnosť začať porovnávať výkonnosť a prenášať ich vlastný aplikačný softvér do natívneho kódu Prodigy.
   Tachyum odhaľuje FPGA prototyp univerzálneho procesora Prodigy
  3. LAS VEGAS, Nevada, 16. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že sa blíži ku kompletnému návrhu svojho univerzálneho procesora Prodigy. Ďalej tak ubezpečuje, že hyperškálové dátové centrá a systémoví dizajnéri superpočítačov a novej generácie umelej inteligencie budú mať konečne prelomovú univerzálnu výpočtovú štruktúru, ktorá bude poskytovať nebývalú špičkovú výkonnosť. Spoločnosť Tachyum dokončila 99 % plochy čipu so stabilným Netlistom (popisom konektivity elektronického obvodu) a implementovanou technológiou CTS (Clock Tree Synthesis).
  4. LAS VEGAS, Nevada, 9. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že rozšírila živé produkčné prostredie, ktoré je postavené na vlastnom softvérovom emulačnom systéme pre univerzálny procesor Prodigy. Na túto platformu preniesla webové stránky svojej dcérskej spoločnosti, ktorá sa venuje vládnym zákazníkom. Presun stránky Tachyum.us na Tachyum emulačnú platformu rozširuje verejné ukážky, ktoré svedčia o tom, že sada softvérových komponentov Prodigy sa blíži k produkčnej kvalite a slúži ako ďalší dôkaz kvality softvéru a hardvéru spoločnosti Tachyum, ktorý firma plánuje využiť pre vlastné potreby.
  5. LAS VEGAS, Nevada, 2. marca, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ poskytla svoje softvérové emulačné systémy čipu Prodigy prvým používateľom. Tzv. “early adopter” zákazníci a partneri majú teraz príležitosť využiť ich na účely hodnotenia, vývoja a ladenia. Dodávka týchto systémov je kľúčovým míľnikom k dosiahnutiu stavu pripravenosti prvého univerzálneho procesora na svete pre dátové centrá, umelú inteligenciu (AI, Artificial Intelligence) a vysokovýkonné výpočty (HPC, High Performance Computing) na výrobu. Tachyum Prodigy vie pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme.
 11. Piktogram kalendáře

  Únor

  1. LAS VEGAS, 23. februára, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že spustila živé produkčné prostredie webových stránok postavené na vlastnom softvérovom emulačnom systéme pre univerzálny procesor Prodigy. Ide o kľúčový míľnik vo vývoji, ktorý zákazníkom a partnerom umožňuje natívny vývoj softvéru a portovanie aplikácií na spustenie na čipe Prodigy. Danilak.com, webová stránka s informáciami o spoločnosti Tachyum a jej zakladateľovi a generálnom riaditeľovi Dr. Radoslavovi Danilakovi, prešla na Tachyum emulačnú platformu.
  2. LAS VEGAS, Nevada, 9. februára, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že začne vydávať štvrťročný newsletter, ktorý má zákazníkov, prvých používateľov, partnerov, analytikov a všetkých nadšencov pokrokových technológií informovať o dôležitých novinkách vo firme a udalostiach súvisiacich s prípravou na masovú výrobu prvého univerzálneho procesora Prodigy ku koncu tohto roka. Tachyum newsletter zhrnie kľúčové udalosti vo firme a poskytne informácie, ktoré nemusia byť dostupné z iných zdrojov. Zainteresované strany tak budú mať nielen prehľadné úložisko pre všetky záležitosti spoločnosti Tachyum, ale budú mať tiež prístup k najnovším informáciám o stave prvého univerzálneho procesora na svete a jeho dopadoch na široké spektrum priemyselných odvetví.
 12. Piktogram kalendáře

  Leden

  1. LAS VEGAS, Nevada, 26. januára, 2021 – Poskytovateľ komplexných telekomunikačných riešení spoločnosť VNET sa pripojila k I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), združeniu inovatívnych svetových technologických lídrov, ktorí vyvíjajú európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. I4DI poskytne európskemu HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné počítačové výpočty) trhu slobodu a otvorenosť ako napríklad projekt Open Compute. Konzorcium spája spoločnosti operujúce v oblasti dátových úložísk, sietí, výroby stojanov, energetiky, softvéru či telekomunikačných služieb, ktoré sú schopné pomôcť transformovať celý región EÚ od importéra dátových centier a superpočítačových technológií na inovatívneho lídra vo výskume umelej inteligencie a HPC riešení pre celý svet.
  2. LAS VEGAS, 25. januára, 2021 – Spoločnosť Tachyum™ bola ocenená ako jedna z desiatich najinovatívnejších spoločností, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021 podľa magazínu Business Sight. Vo zverejnenom video interview zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilak hovorí o ceste spoločnosti, obchodnom prístupe a výzvach, ktoré prekonala od založenia až po súčasnosť. Business Sight je platforma, ktorá premosťuje firmy s ich zákazníkmi. Predstavuje pridanú hodnotu pre riadiace pozície ako CFO, CEO, CTO, VP, AVP, CMO, CIO a ďalšie riadiace tímy, ktoré fungujú v korporátnom svete.
  3. LAS VEGAS, Nevada, 19. januára 2021 – Spoločnosť Seagate je najnovším členom I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), združenia inovatívnych svetových technologických lídrov, ktorí vyvíjajú európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. Pripája sa k zakladajúcim spoločnostiam PosAm, Towercom a Tachyum, a tým aj k partnerstvu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci Národného superpočítačového centra (National Supercomputing Centre, NSCC).
 1. 2024

 2. 2023

 3. 2022

 4. 2021

 5. Staršie...