Tisková zpráva

5-minutové čtení

Tachyum prijíma objednávky pre FPGA prototypy čipu Prodigy

SANTA CLARA, Kalifornia, 8. decembra, 2020 – Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila, že začína registrovať prvých používateľov, tzv. „early adopters“ zákazníkov, pre prototyp univerzálneho procesora Prodigy postaveného na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA), ktorý príde z výroby v januári 2021. Prví komerční a vládni zákazníci prejavili silný záujem o kúpu Prodigy prototypových FPGA emulačných systémov, spoločnosť Tachyum preto začína prijímať objednávky. Napríklad testy vládnych zákazníkov, ktoré vyžívajú utajované dáta, nemôžu používať zdieľané alebo prenajaté emulačné systémy.

Zákazníci môžu využiť plne funkčnú FPGA emuláciu Prodigy pre zhodnotenie produktu, zmeranie výkonu, ako aj pre vývoj a ladenie softvéru. Plne funkčná čipová emulácia (v hardvéri založenom na FPGA) je zvyčajne jeden z finálnych krokov pred odoslaním čipu do továrne, keď je konečný návrh predložený pre výrobu na kremíku. Prodigy emulačný systém pomôže zákazníkom uľahčiť adoptovanie Prodigy v ich existujúcich alebo na mieru vytvorených dátových centrách a HPC systémoch, ktoré vyžadujú vysoký výkon, vysokú využiteľnosť a nízku spotrebu energie.

„Keďže sa teraz sústredíme na prípravu pre výrobu, uvedenie produktu na trh, masovú produkciu a logistiku pre tržby v roku 2021, je čas, aby naši včasní osvojitelia (early adopters) začali pracovať na vytváraní vlastných natívnych prostredí pre HPC, AI a komerčné aplikácie,” povedal Radoslav Danilak, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Tachyum. “Budeme úzko spolupracovať so zákazníkmi, ktorí majú záujem o budovanie rozsiahlych inštalácií a univerzálnych výpočtových riešení, kde môže Prodigy vyniknúť. Niektoré z týchto iniciatív sú naplánované na budúci rok.”

Emulačný systém Tachyum Prodigy bol vyvinutý v spoločnosti Tachym tak, aby ponúkal najvyššie možné rýchlosti a bol zostavený z FPGA a I/O dosiek spojených káblami v stojane. Emulačný systém Prodigy FPGA s viacerými doskami umožňuje plný čip, polovičný čip a malé dvojdoskové emulačné systémy ideálne pre vývoj natívneho Prodigy softvéru. Niektoré Prodigy FPGA systémy budú mať testovacie čipy pre DDR5, PCIE 5.0, 112Gb čipové prepojenie medzi fyzickými vrstvami (PHY, Physical Layer) a PLL (Phase-Locked Loop), aby sa eliminovalo zvyšné riziko. Pre systémy používané na overenie funkčnosti celého čipu budú poskytnuté UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), BMC (Baseboard Management Controller), Linux, aplikácie a meranie výkonnosti na základe benchmarkov.

Tachyum plánuje dodať Prodigy emulačné systémy svojim prvým zákazníkom v prvom štvrťroku 2021.Vzhľadom na dlhú dobu potrebnú na dodanie FPGA komponentov, spoločnosť odporúča záujemcom, aby svoje objednávky včas zaregistrovali.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia dátové centrá typu hyperscale používať pre tieto rôzne záťaže kombináciu CPU, GPU a TPU hardvéru, čo je neefektívne, nákladné a zložité vzhľadom na separátne infraštruktúry dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov a náročnejšiemu programovaciemu prostrediu, podpore a údržbe. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Prodigy výrazne zlepšuje výpočtový výkon, spotrebu energie, hardvérové (serverové) využitie a priestorové nároky v porovnaní s existujúcimi čipmi, ktoré sa v súčasnosti používajú. Ako prvý univerzálny procesor na svete spúšťa okrem natívneho kódu Prodigy tiež staršie binárne kódy x86, ARM a RISC-V. Prodigy poskytuje špičkový výkon naprieč záťažami dátových centier, AI a HPC, prekonávajúc súčasné najrýchlejšie procesory Xeon pri 10-krát nižšej spotrebe (na jadro) ako aj najrýchlejší GPU od spoločnosti NVIDIA na HPC, skúšanie AI a AI interferenciu. Iba 125 HPC Prodigy stojanov dokáže dodať kapacitu 32 tenzor exaflopov (miliarda miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu).

Trojnásobne nižšie náklady na procesor Prodigy (na MIPS) spolu s jeho 10-násobnou úsporou energie, sa premietajú do štvornásobného zníženia celkových ročných nákladov (TCO) dátových centier (TCO: kapitálové + prevádzkové náklady), čo spoločnostiam pôsobiacim v segmente hyperscale prinesie úspory v miliardách dolárov. Keďže Prodigy je jediný procesor na svete, ktorý dokáže prepínať medzi pracovnými záťažami pre dátové centrá, AI a HPC, nevyužité servery možno použiť ako cloudové prostriedky na AI alebo HPC bez dodatočných kapitálových nákladov, pretože servery už sú amortizované. Prodigy tiež umožní Edge vývojárom pre IoT (Internet vecí) využívať nízku spotrebu/ vysoký výkon spolu s jednoduchým programovacím modelom na poskytovanie maximálnej nízko nákladovej vysokovýkonnej umelej inteligencie.

Záujemci o objednávky pre FPGA prototypy čipu Prodigy môžu navštíviť https://www.tachyum.com/

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o umožňovanie dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC.

Spoločnosť Tachyum založil ako spoluzakladateľ ostrieľaný architekt a podnikateľ v Silicon Valley Radoslav Danilák. Jej prvý a jediný univerzálny procesor na svete Prodigy sa začne masovo vyrábať v roku 2021, pričom cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent.

Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA v Santa Clara v Kalifornii a v EÚ v Bratislave.