Tisková zpráva

6-minutové čtení

Natívna umelá inteligencia procesora Prodigy od spoločnosti Tachyum podporuje TensorFlow a PyTorch

SANTA CLARA, Kalifornia, 26. 8. 2020 – Spoločnosť Tachyum™ Inc. dnes oznámila, že ďalej rozšírila možnosti svojho univerzálneho procesora Prodigy prostredníctvom podpory pre TensorFlow a PyTorch prostredia, čo umožňuje rýchlejšie, lacnejšie a dynamickejšie riešenia tých najnáročnejších úloh v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia.

Analytici predpovedajú, že príjmy z umelej inteligencie presiahnu 300 miliárd dolárov do roku 2024, s kumulovanou ročnou mierou rastu (Compound Annual Growth Rate) až 42 percent do roku 2027. Do umelej inteligencie intenzívne investujú technologickí giganti, ktorí sa usilujú sprístupniť túto technológiu s cieľom jej využitia vo veľkých podnikoch. Patria medzi ne autonómne vozidlá smerom k sofistikovanejším a intenzívnejšie ovládaným technológiám, ako sú impulzné neurónové siete, vysvetliteľná AI, symbolická AI a bio AI. Pri nasadení do prostredia umelej inteligencie, procesor Prodigy dokáže zjednodušiť softvérové procesy, zrýchliť výkon, šetriť energiu a lepšie začleňovať množiny bohatých dát, čím umožňuje rýchlejšie inovácie.

Proprietárne programovacie prostredia, ako je napríklad CUDA, sa zo svojej podstaty ťažko učia a používajú. Vďaka riešeniam typu open source, ako sú TensorFlow a PyTorch, dokáže stonásobne viac programátorov využívať rámec na programovanie rozsiahlych ML aplikácií na procesore Prodigy. Zahrnutím tejto podpory pre prostredie hlbokého učenia, v ktorom sa jednoduchšie učí, tvorí a trénuje diverzifikované neurónové siete, dokáže Tachyum prekonať a presiahnuť obmedzenia, ktorým čelia tí, ktorí pracujú výhradne s prostredím CUDA od spoločnosti NVIDIA alebo s platformou OpenCL.

Rovnakým spôsobom, ako sú do CPU internalizované externé koprocesory s pohyblivou desatinnou čiarkou a čipy vektorového koprocesora, spoločnosť Tachyum vytvára externé maticové koprocesory pre AI ako integrálnu súčasť CPU. Vďaka integrovaniu maticových operácií do procesora Prodigy dokáže spoločnosť Tachyum poskytovať až 10-násobne rýchlejšie zrýchlenie mimoriadne presných neurónových sietí v porovnaní s inými riešeniami. Podpora spoločnosti Tachyum pre 16-bitové dátové typy s pohyblivou desatinnou čiarkou a dátové typy s nižšou presnosťou zvyšuje výkon a šetrí energiu v oblastiach, ako je napríklad spracovanie videí. Procesor Prodigy, ktorý je rýchlejší ako NVIDIA A100, využíva komprimované dátové typy, vďaka čomu sa do pamäte zmestia väčšie modely. Namiesto 20 GB zdieľanej koherentnej pamäte Tachyum umožňuje 8 TB na čipe a 64 TB na uzol.

Nečinné univerzálne servery poháňané procesorom Prodigy v hyperscale dátových centrách, poskytnú mimo špičky 10-krát viac zdrojov na trénovanie a inferenciu neurónovej siete umelej inteligencie, ako je v súčasnosti k dispozícii, a to bez kapitálových nákladov (t.j. pri nízkych nákladoch, pretože univerzálne výpočtové servery, poháňané procesorom Prodigy už boli zakúpené a splatené). Procesor Prodigy od spoločnosti Tachyum umožňuje využívať produkty na edge computing a IOT, ktoré budú mať vysokovýkonnú AI inferenciu optimalizovanú tak, aby využíval trénovanie AI na procesore Prodigy buď z cloudu, alebo z domácej kancelárie.

„Podnikové a obchodné publikácie predpovedajú, že AI bude na trhu čoraz dôležitejšia, pričom sa odhaduje, že z nej pochádzať bude viac než 50 percent rastu HDP,“ uviedol Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum. „To znamená, že menej ako 1 percento dát v súčasnosti spracúvaných umelou inteligenciou narastie až na 40 percent a 3 percentá celosvetovej produkcie elektrickej energie spotrebovanej dátovými centrami vzrastú v roku 2025 na 10 percent. Potrebujeme preto okamžité riešenie, ktoré ponúka nízku spotrebu, rýchle spracovanie, jednoduché používanie a implementáciu. Začlenením open source riešení, ako sú TensorFlow a PyTorch, dokážeme urýchliť prenikanie AI a ML do sveta, pričom human- scale computing príde o 2 až 3 roky.“

Procesor Prodigy od spoločnosti Tachyum dokáže vďaka svojmu jednoduchému programovaciemu modelu spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a impulzné neurónové siete, ako aj bežné pracovné zaťaženia dátových centier na jednej homogénnej procesorovej platforme. Používanie CPU, GPU, TPU a iných akcelerátorov namiesto Prodigy na tieto rôzne typy pracovných zaťažení je neefektívne. Heterogénna štruktúra spracovania s jedinečným hardvérom určeným pre každý typ pracovnej záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) má za následok nedostatočné využitie hardvérových zdrojov a náročnejšie programovacie prostredie. Schopnosť procesora Prodigy plynulo prepínať medzi týmito rôznymi pracovnými zaťaženiami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Procesor Prodigy umožňuje dosiahnuť výrazné zlepšenia v oblasti výpočtového výkonu, spotreby energie, využitia hardvéru (servera) a požiadaviek na priestor v porovnaní s existujúcimi čipmi, ktoré sa v súčasnosti používajú v dátových centrách v segmente hyperscale. Umožní tiež Edge vývojárom pre IoT využívať jeho nízku spotrebu a vysoký výkon spoločne s jeho jednoduchým programovacím modelom na poskytovanie špičkovej AI.

Prodigy je skutočne univerzálny procesor. Okrem natívneho kódu Prodigy spúšťa aj binárne súbory pre staršie architektúry x86, ARM a RISC-V a vďaka architektúre jedného vysokoúčinného procesora, poskytuje Prodigy špičkový výkon v rámci pracovných zaťažení pre dátové centrá, AI a HPC. Hromadná výroba univerzálneho procesora Prodigy, ktorý je vlajkovým produktom spoločnosti, sa začne v roku 2021. V apríli čip Prodigy úspešne preukázal svoju životaschopnosť, pričom úplné rozmiestnenie čipu presiahlo rýchlostné ciele. V auguste procesor dokáže správne vykonávať krátke programy, pričom výsledky sa automaticky overujú podľa softvérového modelu a prekračujú cieľovú rýchlosť.. Ďalším krokom je vyrobiť plne funkčný prototyp čipu FPGA ešte v tomto roku, čo je posledný míľnik pred začatím výroby.

Procesor Tachyum Prodigy prekonáva najrýchlejšie procesory Xeon pri 10-krát nižšej spotrebe (na jadro) pri zaťažení úrovne dátových centier a tiež prekonáva najrýchlejší GPU od spoločnosti NVIDIA na skúšobných a inferenčných neurónových sieťach pre umelú inteligenciu. Vďaka vysokej výpočtovej hustote a šírke pásma I/O dokážu siete procesorov Prodigy, ktoré obsahujú iba 125 HPC stojanov, dodávať kapacitu 32 tensor exaflopov (miliarda miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu). Trojnásobne nižšie náklady na procesor Prodigy (na MIPS) spolu s jeho 10-násobnou úsporou energie, sa premietajú do štvornásobného zníženia celkových ročných nákladov (TCO) dátových centier (TCO: kapitálové + prevádzkové náklady), čo spoločnostiam pôsobiacim v segmente hyperscale, ako sú Google, Facebook, Amazon, Alibaba a ďalšie, prinesie úspory v miliardách dolárov. Keďže Prodigy je jediný procesor na svete, ktorý dokáže prepínať medzi pracovnými záťažami pre dátové centrá, AI a HPC, nevyužité servery možno použiť ako cloudové prostriedky na AI alebo HPC bez dodatočných kapitálových nákladov, pretože servery už sú amortizované.

Videá s výsledkami testov nájdete na https://www.tachyum.com/sk/resources.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum je poprednou spoločnosťou poskytujúcou transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví. Jedinečný prístup spoločnosti Tachyum ovplyvňuje trhy a odvetvia po celom svete, či ide o umožňovanie dosiahnuť superpočítače výkonnejšie ako ľudský mozog alebo premenu bežných dátových centier na nízkonákladové centrá výnimočnosti pre umelú inteligenciu a HPC.

Spoločnosť Tachyum založil ako spoluzakladateľ ostrieľaný architekt a podnikateľ v Silicon Valley Radoslav Danilák. Jej prvý a jediný univerzálny procesor na svete Prodigy sa začne masovo vyrábať v roku 2021, pričom cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent.

Keďže dátové centrá tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou od spoločnosti Tachyum je veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA v Santa Clara v Kalifornii a v EÚ v Bratislave.