Tisková zpráva

3-minutové čtení

Elena Zokhidova sa stala viceprezidentkou spoločnosti Tachyum pre financie

SANTA CLARA, Kalifornia, 22. apríla 2020 – Startupová spoločnosť v oblasti polovodičových čipov Tachyum Inc. dnes oznámila, že doterajšia finančná riaditeľka spoločnosti Elena Zokhidova sa stala viceprezidentkou pre financie. Nové postavenie získala vďaka tomu, že takmer rok úspešne pomáhala spoločnosti plniť jej náročné obchodné ciele.

Elena Zokhidova bola prijatá do spoločnosti Tachyum s cieľom pomáhať viesť finančné operácie spoločnosti počas fázy rastu a zabezpečiť jej ideálnu pozíciu na spĺňanie požiadaviek pred počiatočným uvedením na trh, aby boli v súlade s požiadavkami pre IPO. Od svojho nástupu do spoločnosti Tachyum v júni 2019 Zokhidova pomohla úspešne transformovať spoločnosť zo startupu v počiatočnej fáze na spoločnosť vo fáze pred dosahovaním výnosov a zároveň implementovať procesy na zaručenie budúcej škálovateľnosti. K týmto finančným úspechom patria aj kolo financovania spoločnosti Tachyum „série A“ a dokončenie niekoľkých podnikových transakcií.

Ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov Elena Zokhidova našla vhodných personalistov a vytvorila procesy, ktoré umožnili nájsť a prijať vysokokvalifikovaných inžinierov a technológov ako súčasť vývoja univerzálneho procesorového čipu Prodigy a súvisiacich aplikácií pre dátové centrá a umelú inteligenciu. Títo zamestnanci sa stávajú súčasťou rastúcich tímov v globálnych prevádzkových centrách spoločnosti Tachyum vrátane jej ústredia v USA a výskumno-vývojového centra pre EÚ na Slovensku.

Okrem toho Elena Zokhidova úspešne rokovala o zmluvách podpísaných v roku 2019 s poskytovateľmi IP a jednou z najväčších svetových spoločností v oblasti automatizácie projektovania elektroniky na dokončenie finalizácie čipu od spoločnosti Tachyum a operácií dizajnu na testovanie. „V krátkom časovom období Elena prišla, posilnila naše finančné postavenie a pomohla spoločnosti Tachyum stať sa uznávaným lídrom v komunite spracúvania údajov,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum. „Máme šťastie, že sme našli finančnú expertku, ktorá nielenže má skúsenosti s účtovníctvom verejných financií, ale zároveň dôkladne rozumie odvetviu mikroprocesorov zvonka aj zvnútra. Jej úspech v pomoci rýchleho škálovania podnikania spoločností sa stal naším vlastným úspechom, pretože naša organizácia sa naďalej rozrastá nielen tento rok, ale aj v budúcnosti. Som rád, že jej talent zostáva v spoločnosti Tachyum a blahoželám jej k povýšeniu na ešte dôležitejšiu pozíciu.

Elena Zokhidova prišla do spoločnosti Tachyum zo spoločnosti NVIDIA Corporation, USA, kde mala na starosti dohľad nad podnikovými výnosmi a pôsobila ako finančná biznis kontrolórka v divízii GeForce. Jej finančné modely sa používali na predpovedanie nových obchodných príležitostí vrátane dlhodobých výnosov, marží a hotovostných tokov a poskytovali odporúčania týkajúce sa možných štruktúr významných obchodných príležitostí. Pred pôsobením v spoločnosti NVIDIA pracovala ako finančná kontrolórka v divízii spoločnosti Advanced Micro Devices (AMD) zaoberajúcej sa riešeniami typu „semi-custom“ s hodnotou 2 miliardy dolárov, kde vydávala odporúčania ovplyvňujúce dlhodobú ziskovosť budúcich iniciatív. Pred svojím súčasným pôsobením v odvetví polovodičov pracovala v audítorských spoločnostiach Veľkej štvorky. V spoločnosti PricewaterhouseCoopers v USA pôsobila ako Senior Associate a predtým v spoločnosti KPMG ako asistentka auditu. Zokhidova je absolventkou Taškentského finančného inštitútu v Taškente v Uzbekistane.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum

O spoločnosti Tachyum

Názov spoločnosti sa skladá z gréckej predpony tachy, ktorá znamená rýchlosť, a prípony -um, ktorá naznačuje, že ide o prvok (napr. lítium). Tachyum teda znamená prvok rýchlosti. Spoločnosť Tachyum sa na scéne objavila v roku 2017 s cieľom vytvoriť revolučné inteligentné produkty na spracúvanie informácií. Zakladatelia spoločnosti majú bohaté skúsenosti s riešením problémov týkajúcich sa fyzikálnych vlastností polovodičov a s dodávaním prelomových produktov na globálny trh. Ich hlavným investorom je platforma IPM Group – platforma na poskytovanie rizikového kapitálu, ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe.